...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2) I. Eletrik sobası
  II. Elektrikli kalorifer peteği
  III. Mikser
  IV. Vantilatör
  14. Yukarıda verilen cihazların hangilerinde elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesi amaçlanmamıştır?

  a)I ve II
  b) II ve III
  c)III ve IV
  d)I ve IV
  Cevap:
 • 3)


  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki aletlerden hangisi hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür?
  A) Elektrik motoru
  B) Televizyon
  C) Jeneratör
  D) Elektromıknatıs
  Cevap:
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek gösterilemez?
  A) Güneş enerjisi
  B) Jeotermal enerji
  C) Nükleer Enerji
  D) Rüzgâr enerjisi
  Cevap: C
 • 6) Azotun toprağa geçmesinden hangisi etkili değildir?
  A) Yanardağ faaliyetleri
  B) Yıldırım ve şimşek
  C) Azot bağlayıcı bakteriler
  D) Hayvan ve bitki atıkları ve ölüleri
  Cevap:
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Jeneratör, hareket enerjisini elektriğe çevirir
  B) Elektrik motoru elektriği harekete çevirir
  C) Sigorta devrenin güvenliğini sağlar
  D) Elektromıknatıs gümüşü çeker
  Cevap:
 • 8) 1. Isı; Sıcaklığı yüksek olan maddeden sıcaklığı düşük olan maddeye aktarılan enerjidir.
  2. Sıcaklığı aynı kütleleri farklı olan maddeler arasında ısı akışı gerçekleşir.
  3. Sıcaklık bir enerji çeşididir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız 1
  B) 1 ve 3
  C) 1 ve 2
  D) 1, 2 ve 3
  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap:
 • 11)


  Cevap:
 • 12)


  Cevap:
 • 13)


  Cevap: D
 • 14) Bir sesin genliğini arttırmak için;
  I.Diyapozona daha kuvvetli vurulabilir.
  II.Gitarın teli biraz daha çekilebilir.
  III.Gergin telin boyu uzatılabilir.
  Özelliklerinden hangisi yada hangileri yapılabilir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I ve II
  D)I,II ve III
  Cevap:
 • 15) Tadı lezzetsizdir,pişirmekablarında tortu bırakır,sabunun iyi köpürmesini engeller.
  Yukarıda özellikleri verilen su aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Yumuşak Su
  B)Sert Su
  C)Oksijenli Su
  D)Arı Su
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder