...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
  A) Ne ekersen onu biçersin.
  B) Rüzgâr eken, fırtına biçer.
  C) Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
  D) Kötülük eden kötülük bulur.
  Cevap: C
 • 2) “Evin………………………çocuğu markette kaybolmuş.”Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin   getirilmesi uygun değildir?
    A.yaramaz              
  B. küçük                           
  C. sevimli                
  D. hiçbir
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Biraz sonra, elinde birkaç kâğıtla içeri girdi.
  B) Diktiğimiz pontolon güzel olmuş.
  C) Bunları birtakım kişiler kasıtlı olarak yapıyor.
  D) Bu konu hakkında birçok görüş varmış.
  Cevap:
 • 4) “İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara yüklenmesine kişileştirme denir.’’
  Bu tanıma uygun kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

  A) Ayşe kuşuna Minnoş ismini takmıştı.
  B) Hayat bir su gibi akıp geçiyordu.
  C) Eşyalar bir bir toplanıyordu.
  D) Bulutlar hüznümü görünce ağlamaya başladı.
  Cevap: D
 • 5) Sabah saat 8’e geliyordu. Ahmet henüz mışıl mışıl uyuyordu. Annesi Ahmet’in yanına gelerek alnına sıcak bir öpücük kondurdu. Kalkma vakti gelmişti ve o gün çok güzel olacaktı. Çünkü hep birlikte pikniğe gideceklerdi.
  Yukarıdaki paragrafta kaç tane birleşik zamanlı fiil vardır?

  A)3
  B)4
  C)5
  D)6
  Cevap:
 • 6) “Ayşe ve Aslı dün tiyatroya gitmişler.” cümlesinde fiilin zamanı ve şahsı için
  aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A)Geniş zaman – 3. tekil şahıs B)Öğrenilen geçmiş zaman – 3. çoğul şahıs
  C)Görülen geçmiş zaman – 3. çoğul şahıs
  D)Öğrenilen geçmiş zaman – 1. tekil şahıs
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
  A) Genç - Yaşlı
  B) Doktor - Hekim
  C) Neden - Sebep
  D) Sözcük - Kelime
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Sınava gelirken yanında mutlaka yedek kalem ve silgi getirirdi.
  B) Yorgunluktan ayakta duracak hâli kalmamış.
  C) Kardeşlerimi mutlu etmeyi sevdiğim için onlara küçük hediyeler alırdım.
  D) Hava durumunu dinlediğinden şemsiyesini yanında getirmiş.
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir niyet söz konusudur?
  A) Çocuklarını tiyatroya götürecekti.
  B) Bir dahaki sefere daha erken gelmeliymiş.
  C) Babam, odasında dinleniyordu.
  D) Otobüs, otogarda uzun süre beklemezdi.
  Cevap: A
 • 10) Türk sinemasının en önemli sorununun senaryo olduğunu söylemeliyim. Sorunun kökenlerine inildiğinde pek çok sebep bulunabilir. Geriye dönüp baktığımızda hiçbir kuşağın diğer kuşağa bu konuda zengin bir miras devretmediğini görürüz. Gelenekten beslenmeyen senaryo yazımının çağın getirdiği standartları yakalayabilmesi için bu konuda çağdaş eğitim veren kurumlara ihtiyaç vardır. Sinema sektöründe son yıllara kadar senaryo için bütçeden çok az para ayrılıyordu. Ancak son yıllarda senaryo yazdırmak için on binlerce dolar ödeniyor. Bildiğim şu ki eğer mükemmel senaryo yazan binleri çıkarsa yapımcılar çok ciddi paralar ödemeye çoktan hazırlar.

  Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

  A) Senaryo Türk sinemasında sorun oluşturur.
  B) Oyuncuların yeteneği senaryonun zayıflığını gizler.
  C) Senaryo sinema için temel unsurlardan biridir.
  D) Türk sinemasında senaryonun sorun olmasının değişik nedenleri vardır.
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Çocuklar traktörün kasasına sevinçle bindi.
  B) Avukat, cezaevine yetişemeyeceği için üzülüyordu.
  C) Bu olay onu gerçekden telaşlandırmıştı.
  D) Hastalar koridorda muayene sırası bekliyorlar.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi “amaç-sonuç” cümlesidir?
  A) Ders çalışmadığı için sınavda başarılı olamadı.
  B) Edebiyatı çok sevdiği için sürekli şiir ve okuyor.
  C) Sürekli yağmur yağdığı için köyü sel bastı.
  D) Bu kadar hazırlığı seni eğlendirmek için yaptık.
  Cevap: A
 • 13) "Bir cümlede ,fiilin bir zamana göre çekimlenip de başka bir zamanı kastetmesine anlam kayması denir."
  Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?

  A) Şu anda kitap okuyorum.
  B) Yarın saat kaçta geleceksiniz?
  C) Dün eve gelmemiş.
  D) Her zaman beni alıyor.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
  A) Bu iş için çok iyi hazırlandık.
  B) Yıllar önce bu şehre gelmiştim.
  C) Bizi oldukça sıcak karşıladılar.
  D) İçeriye gir ve olanları anlat.
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdaki metinlerin hangisi, birinci kişinin ağzından aktarılmıştır?
  A)Sokaktan geçerken Yusuf’un gölgesi o civarda bulunan köşklerin, evlerin pencerelerinden, kafeslerinden içeriye vurur, düşerdi.
  B)Günlerdir gökyüzünü istila eden kara bulutlar arasından tesadüfen görünen güneşin cılız sıcaklığını sert kuzey rüzgârlarının sürükleyip götürdüğü Limni, belki de tarihinin en büyük soğuklarından birini yaşıyordu.
  C)İstanbul’a son defa o binanın taraçasından veda edecekmişim. Doğup büyüdüğüm şehirden ayrılma emrini aldıktan sonra İstanbul’da bir daha oturabilme fırsatını bulamadım.
  D)Sevinçler gün ışığı olup denize yansımaya yüz tuttuğunda Sıtkı Efendi de yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Etrafına bakındı, tanıdık bir yüz aradı.
  Cevap:
 • 16) ”Ciddi ciddi konuşurken gülemezsiniz.” Tümcesindeki fiilin çeşidi nedir?
  A)Yeterlilik
  B) Sürerlik
  C) Yaklaşma
  D) Tezlik
  Cevap:
 • 17) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır. ?
  A) küçük çocuk ağaçtan birkaç erik kopardı.
  B) O, gençlerin çok sevdiği bir yazardı.
  C) lise yıllarında güzel resimler yapardı
  D) bahçede çok güzel çiçekler vardı.
  Cevap:
 • 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam(zaman) kayması vardır?
  A) Dün aldığı meyveleri dolaba yerleştiriyor.
  B) Yarınki maç için son hazırlıklarını yapıyor.
  C) Çok çalıştığım için başım ağrıyor.
  D) Her sabah okula gitmeden süt içiyorum.
  Cevap:
 • 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?
  A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı.
  B) Salondaki bütün masalar kusursuz görünüyor.
  C) Zor günlerimde bana çok yardım etmişti.
  D) Atların boyunlarındaki ziller güzel şıngırdıyordu.
  Cevap:
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznellik söz konusudur?
  A) Yazarın yeni kitabı önümüzdeki ay satışa sunulacak.
  B) Ormanın sessizliği insana huzur ve güven veriyor.
  C) Firma, arızalı otomobilleri üç gün içinde belirledi.
  D) Ağaçların yok edilmesi toprak kaybına neden oluyor
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder