...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden değildir?
  A) Olağanüstü konular vardır.
  B) Yer ve zaman belirsizdir.
  C) Kahramanlar gerçek üstü özelliklere sahip olabilir.
  D) İnsan dışı varlıklara yer verilmez.
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belli etmeden dinlemek” anlamında kullanılan bir deyim vardır?
  A) Kulağı tetikte radyo haberlerini bekliyordu.
  B) Teyzesinin anlattıklarına kulak kesilmişti.
  C)Hem yiyor hem de konuşulanlara kulak kabartıyordu.
  D) Babam konuşmaya başlayınca herkes kulak verdi.
  Cevap: B
 • 3) 1. Eklendiği ismi yüklem yapar.
  2. Eklendiği ismi özne yapar.
  3. Eklendiği fiili birleşik zamanlı fiil yapar.
  4. Ek fiilin dört çekimi vardır: -idi, -ise, -imiş, -dir.
  Yukarıda ek fiil ile ilgili olarak verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Bütün gün konuştuğum için çok susadım.
  B) Çok çalıştığımdan sınav kolay geldi.
  C) Kıyafet almak için buraya geldik.
  D) Sesini duyuramadığı için çok sinirlendi.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerin hangisinde hepsi oluş fiilidir?
  A) sararmak-sevmek-kutlamak
  B) koşmak-yürümek-dinlenmek
  C) yaşlanmak-gelişmek-büyümek
  D)çürümek-sormak-bakmak
  Cevap:
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargıdır?
  A) Günlük yaşamdaki sorunların anlatıldığı bu kitap herkeste merak uyandıracak.
  B) Oturup sürekli futbol izlemek bence zaman kaybıdır.
  C) İstiklal Marşı’nı, Osman Zeki Üngör bestelemiştir
  D) İnsan, kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz.
  Cevap:
 • 7) Selamlaşmak insanlar arası ilişkilerde çok önemlidir. Küçük bir selamın sıcaklığı, insanlar arasındaki yabancılığı ortadan kaldırıverir ve eğer varsa soğukluğun buzdağını eritir. Selam, barış güvercinidir. Kanatlarını dilden kalbe doğru çırpar. Selamla gökyüzü genişler, bulutlar daha bir mavileşir. Bir merhaba, insandan insana ‟Seni tanıyor, varlığını kabul ediyorum.” mesajıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İnsanlar arasındaki yabancılık
  B) Selamlaşmanın önemi
  C) Toplumun birbirinden uzaklaşması
  D) Günümüzde hoşgörünün azalması
  Cevap: B
 • 8) “Bugün gelmezler.” cümlesinin fiilinin kipi ve kişisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Görülen Geçmiş Zaman - 3. çoğul şahıs
  B) Şimdiki Zaman - 1. Çoğul şahıs
  C) Geniş zaman 3. çoğul şahıs
  D) Gelecek Zaman - 1. Tekil Şahıs
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
  A)Okula gelmeyince yokluğunu hemen farketti.
  B) Hoşça kal, deyip arkasına bakmadan gitti.
  C)Herşeyi neden yanlış anlıyorsun.
  D) Ben de kalmış kitapların.
  Cevap:
 • 10) Malatya ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
  A)Malatya’nın en güzel ilçesi Battalgazi’dir.
  B) Malatya’nın on üç ilçesi vardır.
  C) Malatya Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
  D) Malatya’nın nüfusu 853.658 kişidir.
  Cevap: A
 • 11) Bir gün aldığını geri vermeyen bir arkadaşı Nasrettin Hoca’ya Senden bir dileğim var demiş. Hoca adamın yine para isteyeceğini anlayarak Önce benim bir dileğim var sen onu yerine getir sonra kendi dileğini söyle demiş. Arkadaşı tamam deyince Hoca söylemiş dileğini Gözünü seveyim benden borç para isteme.

  Bu metinde aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

  A) Olay
  B) Yer
  C) Zaman
  D) Şahıs
  Cevap:
 • 12) Kapalıçarşı, İstanbul’un merkezinde yer alan, dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşılarından biridir. Temeli 1461 yılında, Fatih Sultan Mehmet zamanında atılmıştır. 70 kadar sokağı, 4000 kadar dükkânı ile bir dolambaç gibidir. Geçen yüzyılın sonlarında deprem ve birkaç büyük yangın geçiren Kapalıçarşı, eskisi gibi onarılmışsa da, geçmişteki özellikleri değişikliğe uğramıştır
  Parçanın anlatımıyla ilgili yandakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Karşılaştırmaya yer verilmiştir.
  B) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
  C) Benzetme yapılmıştır.
  D) Abartılı ifadeler kullanılmıştır
  Cevap:
 • 13) Dünyaca ünlü bir futbolcu olmak isteyen Sercan, bu sporda başarı kazanmış ünlü futbolcuların hayatını merak etmektedir.
  Sercan, merakını gidermek için hangi türde yazılmış eserleri okumalıdır?

  A) Gezi yazısı
  B) Biyografi
  C) Deneme
  D) Anı
  Cevap: B
 • 14) Hangi cümlenin yüklemi ek fiilin geçmiş zamanıdır?
  A) Şimdi onunla çok mutludur.
  B) Bu bir gül reçelidir.
  C) Bugün hava ne güzeldir.
  D) Adamcağız üç gündür yalnızmış.
  Cevap:
 • 15) (1)O, yaşamı yaşayarak öğrenmiş bir yazardır. (2)Deneyimlerini ve gözlemlerini herkesle paylaşmış. (3)Kendi kendine öğrendiği üç yabancı dili de iyi derecede konuşabilecek düzeye erişmiş. (4)Öğretmen-lik yapmış, siyasetle uğraşmış, yurtiçi ve yurt dışında birçok yeri görmüş. (5)Kimi roman ve öyküleri ancak ölümünden sonra yayınlanabilmiş. (6)Gezdiği, gördüğü yerlerin yöresel renklerini büyük bir ustalıkla eserlerine yansıtmıştır.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

  A) 3
  B) 4
  C) 5
  D) 6
  Cevap:
 • 16) Binlerce yıl boyunca yağan yağmurlar, kayalarda hızlı bir aşınmaya neden olur. Bu aşınma sonucunda büyük sel yarıkları oluşmuş. Ardından bazı bölgelerde, tüflerin üzerinde sadece bazalt kayaçları kalmış. Böylece büyük kaya blokları şekillenmeye başlamış. Rüzgârın da yardımı ile iri kaya bloklarının altında kalan bölümler, üstteki büyük kaya bloğunun da etkisiyle çevresine göre aşınmaya daha fazla direnmeye başlamış. Zamanla kafasında kayadan bir şapka olan peri bacaları, işte bu şekilde ortaya çıkmış.
  Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

  A) Peri bacalarının oluşumundan
  B) Yurdumuzun coğrafi özelliklerinden
  C) Rüzgâr ve yağmurun etkilerinden
  D) Mevsimlerdeki değişimlerden
  Cevap:
 • 17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kulanı-mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
  A) Yaban romanının yazarı Y. K. Karaosmanoğlu değil mi?
  B) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
  C) T.B.M.M.nin ilk açılış tarihini bilmeyen insanlar var.
  D) Bugün 16.00’da AKM’ de bir gösteri varmış.
  Cevap:
 • 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan fiilde zaman anlamı yoktur?
  A) Bu konuları konuşmak için size uğrayacağım.
  B) Türkçe yazılısına akşam birlikte çalışalım.
  C) Her sabah kahvaltıdan önce spor yapar.
  D) Söylediklerini dikkatlice dinledim
  Cevap:
 • 19) 1. Nice güzellere bağlandım kaldım
  2. Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
  3. Her türlü isteğim topraktan aldım
  4. Benim sadık yârim kara topraktır
  Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap:
 • 20) “Kol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmamıştır?
  A) Dikkatsizliği sonucu halı sahada kolunu kırdı.
  B) Oğlum, kolumdan çekiştirip durma!
  C) Güneşte fazla kalınca kolunda yaralar oluştu.
  D) Buradan devam edince yol ileride iki kola ayrılacak.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder