Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Eski çağlarda yaşamış ünlü bir düşünüre sormuşlar ( ) “Sağlığımızı nasıl koruyabilir, yaşam süremizi nasıl uzatabiliriz ( )’ Düşünür bu soruya şöyle yanıt vermiş ( ) “İçimizi balla ( ) dışımızı zeytinyağı ile yıkayarak.”

  Yukarıda parantezle ( ) belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilebilir?

  A) (:)(!)(:)(,)
  B) (.)(?)(;)(;)
  C) (.)(.)(.)(;)
  D) (:)(?)(:)(,)
  Cevap: D
 • 2) Günlükler( ) içinin fotoğraflarıdır insanın( ) Yazılan bir günün hikâyesidir. Neler vardır günlüklerde( ) İtiraflar, düş kırıklıkları, sevinçler, üzüntüler, beklentiler ( )
  Bu parçada yay ayraçlarla( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla konulmalıdır?

  A) (,) (.) (?) (…)
  B) (,) (.) (.) (,)
  C) (,) (,) (…)
  D) (;) (.) (?) (!)
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi “amaç-sonuç” cümlesidir?
  A) Planlı ders çalışmadığı için sınavda başarılı olamadı.
  B) Edebiyatı çok sevdiği için sürekli şiir ve okuyor.
  C) Üç gün aralıksız yağmur yağdığı için köyü sel bastı.
  D) Bu kadar hazırlığı seni eğlendirmek için yaptık.
  Cevap: D
 • 4) Yazılışları aynı olmasına rağmen anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denir. Altı çizili kelimelerden hangisi bu duruma örnek olarak kullanılamaz?
  A) Filmi izlerken gülmekten karnımıza ağrılar girdi.
  B) Ocaktaki yemeği unutunca annesinden azar işitti.
  C) Her akşam yemeğinden sonra mutlaka çay demleriz.
  D) Nedense bugünlerde hiç iştahım yok.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdaki fiillerden hangisi sürerlik bildirmemektedir?
  A) Sen gidedur.
  B) Alışılagelmiş bir gelenek.
  C) Adam bakakaldı.
  D) Şu işi yapıver.
  Cevap: B
 • 6) ‘Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; 
  Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. 
  İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık; 
  Biri benim, biri de serseri kaldırımlar.’bu şiirde hangi söz sanatı vardır?

  A) Abartma
  B) Benzetme
  C) Konuşturma
  D) Kişileştirme
  Cevap: D
 • 7) Bana çok değer vermişmiş.
  Program iptal edilmeseydi “Türkçe” üzerine bir konuşma yapacaktım.
  Her hafta tiyatroya giderdi.

  Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?

  A)Terk edilmiş bir alışkanlık
  B)İnanmama
  C)Kesinlik
  D)Gerçekleşmemiş bir niyet
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki cümlelerde yer alan ikilemelerden hangisi zarf olarak kullanılmamıştır?
  A)Yağmur çisil çisil yağıyordu.
  B) İstemeye istemeye tahtaya kalktı.
  C) Hava yavaş yavaş aydınlanıyordu.
  D) Köpük köpük dalgalar kıyıları dövüyordu.
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiillerin hangisinde şimdiki zaman, geniş zamanın yerine kullanılmıştır?
  A)Her akşam geç yatıyorum.
  B)Önümüzdeki yıl dayımlar bize geliyorlar.
  C)1923’te yeni bir Cumhuriyet kurulur.
  D)Bu kitabı bir haftada okuyacaksın!
  Cevap:
 • 10) 1- Orhan, takımımızın koyu bir taraftarıdır.
  2- Bebeklere koyu süt içirilmemesi gerekir.
  3- Mahallenin gençleriyle koyu bir sohbet ettik.
  4- Ressamın tablosunda koyu yeşil renk hâkimdi.
  “Koyu” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangilerinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

  A) 1 – 2
  B) 2 - 4
  C) 1 - 3
  D) 3 – 4
  Cevap:
 • 11) Dil, iletişimimize yarayan araçtır. Bu yüzden onu çok güzel ve doğru bir biçimde kullanmalıyız. Aksi takdirde diğer ülkelerden düşük bir dil kullanımına sahip oluruz. Bu yüzden konuşmalarımızı ezbere okur gibi söylemeliyiz.

  Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisiyle yararlanılmamıştır?

  A) Benzetme
  B) Karşılaştırma
  C) Tanımlama
  D) Açıklama
  Cevap:
 • 12) Gel fiilini 1.çoğul kişi olumsuz istek kipinin sorusuna göre çekimleyiniz.
  A) Gelmeyelim mi?
  B) Gelmeyelim
  C) Gelelim mi?
  D) Gelmeyeyim mi?
  Cevap: B
 • 13) Ek fiillerin iki görevi vardır:
  1-İsim soylu sözcükleri yüklem yapar.
  2-Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) Annem hep bize güzel yemekler hazırlardı.
  B) Saatini kurup sabah erkenden kalkmıştı.
  C) Dünden beri ondan haber yoktu.
  D) Sağlığını korumak için spor yapıyormuş.
  Cevap:
 • 14) Evimiz, uzaktan bakınca iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Etrafı buram buram iğde kokusu sarmıştı. Avludan da gümüş söğütler altındaki derenin şırıltısı duyuluyordu.
  Bu parçada, aşağıdaki duyulardan hangisiyle ilgili bir ayrıntı yoktur?

  A) İşitme
  B) Görme
  C) Koklama
  D) Dokunma
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ki” nin yazımı yanlıştır?
  A) Biber o kadar acıki yiyemedim.
  B) Köşe başındaki dükkân bizimdir.
  C) Sepetteki yumurtalar taze mi?
  D) Sizin bahçeye göre bizimki daha büyük.
  Cevap:
 • 16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç – sonuç ilişkisi söz konusudur?
  A)Dişim ağrıdığı için yemek yiyemedim.
  B)Hava düzelirse töreni dışarıda yaparız.
  C)Abuzer ödevini yapmadığı için annesi ona kızdı.
  D)Balık tutmak için bir kayık kiraladık.
  Cevap:
 • 17) ‘Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık; 
  Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar.’
  Bu şiirde hangi söz sanatı vardır?

  A) Abartma
  B) Konuşturma
  C) Benzetme
  D) Kişileştirme
  Cevap:
 • 18) Ek fiil, isim soylu sözcüklere gelerek onların cümlede yüklem olmasını sağlar.
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir kullanım yoktur?

  A) Seni en çok seven bendim.
  B) Koyunların hepsini çabucak sağdı.
  C) Gideceğimiz yer epey uzakmış.
  D) Eve geldiğinde saat kaçtı?
  Cevap:
 • 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem almış bir ad vardır?
  A) Onunla bir lokantada görüşmüştüm.
  B) Dert etme her şeyin bir çaresi vardır, dedim.
  C) Sıkıntıdan yemek bile yiyemiyordu.
  D) Nasıl olacak bir anlatır mısın? dedi.
  Cevap: B
 • 20) 1. Fırlattığı oltası en az yüz metre uzağa giden adam, yanındaki iskemleye kuruldu.
  2. Orta yaşlı bir adam, son model arabasını kıyıya çekti ve büyük bir keyifle balık avına başladı.
  3. Genç balıkçı, oltasını itinayla çözdü ve rıhtım taşlarının üstüne koydu.
  4. Biraz sonra yanına genç bir balıkçı geldi.
  Numaralanmış cümleler mantık akışına göre nasıl sıralanmalıdır?

  A) 1-2-4-3
  B) 2-1-4-3
  C) 2-4-3-1
  D) 3-1-4-2
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder