Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Disleksi rahatsızlığı olan bir çocuk neden okumakta zorlanır?
  A) Zihinsel gelişim tamamlanmadığı için.
  B) Yeterince çalışmadığı için.
  C) Ailesi destek olmadığı için.
  D) Okulu sevmediği için.
  Cevap: A
 • 2) Aşağıda eşleştirilen kelimelerden hangisi eş anlamlı değildir?
  a) Doktor-Muallim
  b) Hekim-doktor
  c) Okul- Mektep
  d) Öğrenci -Talebe
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem cümleye "üzülme, acıma" anlamı katmıştır?
  A) Hey viran olası dünya hey!
  B) Off, sabahtan beri patladım sıkıntıdan!
  C) Vay Koca Ali vay, ne hale gelmiş adamcağız!
  D) Oh, kötü bir şey olacak diye ödüm koptu!
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki atasözlerinin  hangisinde etkilenme söz konusu değildir?(DİKKAT)
  a ) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.        
   b ) Körle yatan şaşı kalkar.
  c ) Üzüm üzüme baka baka kararır.                
   d ) Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?
  A) Tarihi olayları dinlerken kendinden geçiyor.
  B) Babası, İstanbul’un yaşayan en eski terzisiymiş.
  C) Bütün evi, baştan aşağı iki günde boyamış.
  D) Sonbahar gelince bütün yapraklar dökülmüş.
  Cevap:
 • 6) Cemil Meriç “Sanat aşka benzer; ikisi de kandırmaz, susatır.”demişti.Öyle diyorsa öyledir;fakat büyük bir farkı gözden kaçırmamalı:Aşk bencildir,kıskançtır;sanat herkese açıktır .Aşk ,özeldir,paylaşılmak istenmez sevgili.Sanat,o ise paylaşılmak istenir.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri kullanılmıştır ?

  A) Tanık gösterme-karşılaştırma
  B) Tanımlama-benzetme
  C) Örnekleme-karşılaştırma
  D) Sayısal verilerden yararlanma-örnekleme
  Cevap:
 • 7) Aşağıda cümlelerde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?
  A) Saat 9.30’da ders varmış.
  B) Sınavda 1. olmuş.
  C) Prof. Doç. Dr. Ahmet Ünal okula geç geldi.
  D) T.B.M.M çalışmalarını sonlandırmak üzere.
  Cevap:
 • 8) Edebiyat; hava gibi, su gibi, güneş gibi toprak gibi vazgeçilmezdi. Onunla yatılıp onunla kalkılıyordu ve
  Yaratıcı gücün sonsuzluğuna, edebiyatın insanı insan yapma büyüsüne inanılıyordu. Toplumun yozlaşmaya ve her şeyin parayla ölçüldüğü, bilgi ve kültüre duyulan saygının, kredi kartlarına, görselliğe yönelme başladığı yıllarda, edebiyat ‘’Bir işlevi yok.’’düşüncesiyle gazetelerden kovuldu. Edebiyat kovulunca da gazeteler
  Çirkinleşti, gazetelerle birlikte dil de, espri de, düşünce de sığlaşıp yüceliğini yitirdi.
  Bu parçaya dayanılarak edebiyatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine varılamaz?

  A) Ticari bir getirişi olmadığı gerekçesiyle gazetelerden uzaklaştırıldığına.
  B) Bir zamanlar yaşamın her alanında varlığını hissettirdiğine.
  C) Kendini yenileyemediği için ilgi görmediğine.
  D) İkinci plana itildiği için, dil, düşünce ve espri kalitesinin düştüğüne.
  Cevap:
 • 9) . (1) Camdan baksaydım ve soğuğu fark etseydim dışarı çıkmazdım.
  (2) Hava bozuk olduğundan biraz canım sıkıldı.
  (3) Sabah erkenden yürüyüş için dışarı çıktım.
  (4) Biraz yürüdükten sonra üşüdüğümden eve döndüm.
  Yukarıdaki cümleleri anlamına ve kuralına göre sıralayınız.

  A) (1),(2),(3),(4)
  B) (3),(1),(2),(4)
  C) (3),(2),(1),(4)
  D) (2),(3),(4),(1)
  Cevap:
 • 10) Aşağıdakilerin hangisi olay yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  A)öykü
  B)söyleşi
  C)masal
  D)destan
  Cevap:
 • 11) Seviyorum suyunda yıkanmamış rüzgarı
  Dalgaların gözümde tütüyor mavi, yeşil
  İçimi güldürmüyor sensiz ay ışıkları
  Ufkunda yükselmeyen güneşler güneş değil

  Yukarıdaki dörtlüğün ana duygusu nedir?

  A)Gelecek umudu
  B)Deniz özlemi
  C)Yalnızlık korkusu
  D)Yaşama sevinci
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem söylendiği anda yapılmaktadır?
  A) Göl kıyısında yürüyüş yapıyorum.
  B) Benimle sen de gelecek misin?
  C) Annem her sabah beni uyandırır.
  D) Bahçeyi temizledim.
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdaki parçalardan hangisi üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır?
  A) Güneşin şehre nefes aldırdığı bir gündü. Sokaklar sakindi. Yürürken başını kaldırıp sayıları durmadan artan yüksek binalara baktı. Cebinden adres yazılı kâğıdı çıkardı.
  B) Sinemadan sonra ablamla birlikte eve döndük. Yarım saat kadar çalıştık. Daha sonra ablam gitarını çaldı, küçük kardeşimle ben de masanın üstündeki dergileri okuduk.
  C) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterim. Ben baharı ve yazı gülle anıyorum, herhâlde siz de öylesinizdir. Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanımaktan memnunum.
  D) İşten çıkınca hiçbir yere uğramadan deniz kenarına koştum. Bir kayığa atlayıp gezintiye çıktım. Gün batımını keyifle seyrederken hayallere daldım.
  Cevap:
 • 14) Bir kargayla bülbülün arkadaşlık yaptığını gören biri, “Bu iş nasıl olur?” diyerek onları izlemişti. Sonunda çözmüştü bu birlikteliğin sırrını. Beraber yürümeye başladıkları zaman, ikisinin de birer bacağının aksadığını fark etmişti.
  Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Herkes herkesle arkadaşlık yapabilmelidir.
  B) Başarıya ancak zorlukları yenerek ulaşabiliriz.
  C) Ortak sıkıntılar insanları birbirine yaklaştırır.
  D) İki farklı kişinin anlaşması kolay değildir.
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir cümledir?
  A) Mehmet Akif’in yazdığı İstiklal Marşı, Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir.
  B) Oturup saatlerce futbol izlemek bana zaman kaybı gibi geliyor.
  C) Günlük yaşamdaki sorunların anlatıldığı bu kitap herkeste merak uyandıracak.
  D) İnsan, kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz.
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangilerinden sonra büyük harfle başlanır?
  A) (.) (?) (!)
  B) (,) (…) (;)
  C) (:) (.) (;)
  D) (?) (!) (,)
  Cevap:
 • 17) (1) Postacı yine bir paket getirmişti. (2) Çocuklar
  koşarak postacının yanına gitti.(3) Paketten resimli bir roman çıktı. (4) Bu resimli roman, eminim çok etkileyiciydi.
  Numaralandırılmış cümlelerden hangisi kişisel görüş içermektedir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: D
 • 18) Toplantı uzadıkça uzuyor, konuşmaların ardı arkası gelmiyordu. Başlangıçtaki ilgim yavaş yavaş kaybolmuş, geriye sadece sıkıntı, bunalım kalmıştı. Şu toplantı bir an önce bitse de çıkıp rahat bir nefes alsam diye düşünüyordum.
  Parçada sözü edilen kişinin durumunu aşağıdaki deyimlerden hangisi daha iyi anlatmaktadır?

  A) içi burkulmak
  B) içi daralmak
  C) içi içini yemek
  D) içi dışına çıkmak
  Cevap:
 • 19) Az gelişmiş milletlerin geri kalma sebepleri incelen-diğinde, insanlarının milli ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Gelişmiş milletlerin gücü ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok eğitilmiş, vasıflı iş gücünden ileri gelir. Çünkü maddi güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ulusun yaptığı en iyi yatırım eğitime yaptığı yatırımdır.
  Böyle düşünen bir yazara göre bir milletin gelişmesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

  A) Gelişmiş milletlerle iyi ilişkiler kurulmasına
  B) Ticarette yeni atılımlar yapılmasına
  C) Ekonomik alanda reformlara
  D) Eğitim seviyesinin yükseltilmesine
  Cevap:
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır?
  A) Elindeki, çok güzel kokan bir güldü.
  B) Burası, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdi.
  C) O, herkesin beğenisini kazanmış bir yazardı.
  D) Hülya, annesini her gün mutlaka arardı
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder