...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi imla yönünden doğrudur?
  A) Bu defada mı bize gelmiyceksin?
  B) Bu defa da mı bize getmiyeceksin?
  C) Bu defa da mı bize gel miyeceksin?
  D) Bu defa da mı bize gelmeyeceksin?
  Cevap: C
 • 2) ’’A-K-E-R-M-E’’harfleriyle aşağıdaki sözcüklerden hangisini oluşturamayız?
  a)merak
  b)kerem
  c)kemer
  d)akrep
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdaki tümcelerin hangisi emir bildirmektedir.
  a ) Dersine çalışsan iyi olur. 
  b ) Şemsiyeni alsan...
  c ) Hava soğuk,içeri gir.
  d) Akşama bize gelirsin.
  Cevap: C
 • 4) .” Babam eve geldiğinde suratı bir karıştı ve ağzını bıçak açmıyordu.”Bu tümcede sözü edilen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a ) Mutsuz                
  b ) Telaşlı              
  c ) Üzgün            
    d ) Sıkıntılı
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır?
  a. Öyle yorulmuştum ki oturdum ve bir daha kalkmadım.
  b. Uzun hikaye ile kısa bir roman arasında çok fark var.
  c. Ne gelen var ne giden…
  d. Kitabı okudu sonra bir süre düşündü.
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman kayması yoktur?
  A) Sınav sonuçları 15 Temmuzda açıklanıyor.
  B) Anne ile kızı düğüne gitmek için süsleniyor.
  C) Yarına kadar elindeki işi bitiriyorsun.
  D) Önümüzdeki yaz Frankfurt’a gidiyoruz.
  Cevap:
 • 7) Hepimiz, bir ağızdan çevreyi kirletmenin zararla­rından bahsediyoruz ve "Çevreyi kirletmeyin, özenli davranın" diyoruz. Ama bilmi­yorlar ki her insana gerektiği gibi
  bir eğitim veri­lirse bunun önüne zaten geçilmiş olacak.
  Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en kapsamlı yargı hangisidir?

  A) Ülkemizde eğitime gereken önem verilmemektedir.
  B) Çevre bilincinin oluşması eğitimle mümkündür.
  C) Çevre konusunda yapılan uyarılar önemsenmelidir.
  D) Çevreciler çevreyi korumak için çaba göstermelidir.
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
  A) Babasının gözüne girmişti, babası onun her dediğini kabul ediyordu.
  B) Ailesi ona çok değer verir, onu el üstünde tutardı.
  C) Arkadaşını ikna etmek için bin dereden su getirdi; ama ikna edemedi. D) Küçük çocuğun her dediğini yapıyordu; ama sırtından da ter eksik olmuyordu.
  Cevap: B
 • 9) Kadın öfkeyle sordu ( )
  ( ) Bize neden yalan söyledin ( )
  ( ) Çok korktum ( ) dedi çocuk.
  11) Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) (:) (-) (?) (-) (,)
  B) (;) (“) (“) (-) (,)
  C) (:) (-) (?) (-) (.)
  D) (:) (-) (?) (“) (“)
  Cevap: C
 • 10) 12 Aralık 1917’de Hatay Reyhanlı’da doğdu. Hatay Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Öğrenimini tamamlayamadan Hatay’a döndü. Bir süre ilkokul öğretmenliği ve nahiye müdürlüğü, Tercüme Kalemi’nde reis muavinliği yaptı
  Yukarıdaki metin ne tür bir yazıdan alınmış olabilir?

  A) biyografi
  B) gezi yazısı
  C) öykü
  D) otobiyografi
  Cevap: D
 • 11) Bir akşam, aldığını geri vermeyen bir arka­daşı, Nasrettin Hoca’ya “Senden bir dile­ğim var.” demiş. Hoca, adamın gene para isteyeceğini anlayarak “Dilekler karşılıklı, önce benim bir dileğim var, sen onu yerine getir, sonra kendi dileğini söyle.” demiş. Arkadaşı “Tamam.” deyince Hoca söylemiş dileğini: “Gözünü seveyim, benden borç para isteme!”
  Bu metinde aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

  A) Olay
  B) Yer
  C) Zaman
  D) Şahıs
  Cevap: C
 • 12) Kerem: Kurallı birleşik fiiller dörde ayrılır: Birincisi tezlik fiilidir.
  Yukarıdaki konuşmada Kerem’in söylediği birleşik fiile örnek olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bakakalmak
  B) Konuşabilmek
  C) Öleyazmak
  D) Gelivermek
  Cevap: D
 • 13) Ek fiillerin iki görevi vardır:
  1-İsim soylu sözcükleri yüklem yapar.
  2-Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) Teyzem bize güzel yemekler hazırlardı.
  B) Saatini kurup sabah erkenden kalkmıştı.
  C) Sağlığını korumak için spor yapıyormuş.
  D) Dünden beri ondan haber yoktu.
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
  A) Oysaki ben onu çok sevmiştim.
  B) Evde yalnız yaşıyordu.
  C) Her zaman çalışırdı.
  D) 100’ün F’sı kaç eder?
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Sınava gelirken yanında mutlaka yedek kalem getirirdi.
  B) Yorgunluktan ayakta duracak hâli kalmamış.
  C) Kardeşlerimi mutlu etmeyi sevdiğim için onlara küçük hediyeler alırdım.
  D) Hava durumunu dinlediğinden şemsiyesini yanında getirmiş.
  Cevap:
 • 16) "Köyde on gün kaldıktan sonra dostlar ve çocuklarımla vedalaşıp yola çıkıyorum. İlk durak uzak yaylalar olacak. Uzun ve biraz da yorucu bir yolculuktan sonra Teyran tepesine geldim. Epey yol aldıktan sonra at da ben de yorulmuştuk. Başımı, ellerimin arasına alıp gözlerimi kapatarak bir süre öylece kaldım."
  Yukarıdaki parça,hangi anlatım biçimine örnek olarak gösterilebilir ?

  A) Açıklama
  B) Tartışma
  C) Öyküleme
  D) Betimleme(Tasvir)
  Cevap:
 • 17) (I)Yazarın üç hikâyesinden oluşan bu kitap 391 sayfadır. (II)Yazı boyutu, 12 puntoyla yazılmış. (III)Hikâyeler ara ara başlıklara bölünüp okuyucunun sıkılmaması amaçlanmış. (IV) Küçük bir ayrıntı bile o kadar uzun cümleler ve paragraflarla anlatılmış ki, gereksiz kafa yormaların önüne geçilememiş. (V) Hikâyeler ayrı zamanlarda ve ayrı yerlerde geçiyor.
  Yukarıdaki paragrafın kaç numaralı cümlelerinde kişisel (öznel) görüş ifade edilmektedir?

  A) I-II
  B) III-V
  C) IV-V
  D) III-IV
  Cevap:
 • 18) Fıkrada yazar, günlük olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini kanıtlama amacı gütmez. Makalede ise yazar görüş ve düşüncesini savunmak, kanıtlamak zorundadır.
  Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

  A)Betimleme
  B) Öyküleme
  C) Açıklama
  D) Karşılaştırma
  Cevap:
 • 19) Aşağıdakilerin hangisi “hazırlanamıyoruz” fiilinin olumlusudur?
  A) Hazırlanıyoruz.
  B) Hazırlanmayabiliriz.
  C) Hazırlanabiliyoruz.
  D) Hazırlanıyor muyuz?
  Cevap: A
 • 20) I. Öğretmenimiz konuyu detaylı anlattı.
  II. Bu konuyu benden başka anlamayan var mı?
  III. Öğretmen konuya yarın devam edelim, dedi.
  IV. Biraz daha yavaş anlatsa ben de anlarım.

  Yukarıdaki numaralandırılmış konuşmalardan hangisinde zarf kullanılmamıştır?

  A) I
  B) III
  C) II
  D) IV
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder