Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) ”Son dünya kupasında zevkli maçlar izledik.”cümlesine hangi sözcük öznellik katmıştır?
  A)son
  B)kupasında
  C)zevkli
  D)izledik
  Cevap: C
 • 2) “Yıkılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamında kullanılmıştır?
  (Tüm şıkları okuyun)

  A) Evin duvarları nemden yıkılıyordu.
  B) Kadın acı haberi alınca yere yıkıldı.
  C) Kumsaldaki çocukların yaptığı kumdan kaleyi dalga yıktı.
  D) Bürodaki tüm işleri zamanla ona yıktılar.
  Cevap: D
 • 3) “Bu” aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır?
  A) Bu faturayı mutlaka yatırmalısın.
  B) Bu havalarda dışarı çıkmayı sevmez.
  C) Bu, bana hediye olarak geldi.
  D) Öğretmen bu insanları sevmemiz gerektiğini söyledi.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıda eşleştirilen zıt anlamlı kelimelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
  a) Alçak-Yüksek
  b)Yaşlı-Genç
  c)Şişman-Uzun
  d) Güzel-Çirkin
  Cevap: C
 • 5) “Baba” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?
  a) Hayatımda okuduğum en güzel kitap babamdır.         
  b) Matematik öğretmenimiz baba adamdı.
  c) Yanına yanaşılmıyor yine babaları tuttu.                         
  d ) Herodotes,tarihin babası olarak bilinir.
  Cevap: A
 • 6) 1. etkileşim
  2. için çevreleriyle
  3. tüm canlılar
  4. içindedirler
  5. yaşamlarını sürdürebilmek
  Yukarıdaki sözcük ve söz öbekleriyle, anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmak istenirse, sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

  A) 3–1–2–4–5
  B) 3–5–1–4–2
  C) 3–5–2–1–4
  D) 1–4–3–5–2
  Cevap:
 • 7) Bir cümlede, fiilin bir zamana göre çekimlenip de başka bir zamanı kastetmesine fiilde anlam kayması denir.
  Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?

  A) Hâlâ ona telefonla ulaşmaya çalışıyorlar.
  B) İki hafta sonra yurtdışına gidiyorum.
  C) Çok beklemişler ama dün eve gelmemiş.
  D) Yarın okuldan eve saat kaçta geleceksiniz?
  Cevap:
 • 8) MÖ 600 dolayların­da Babil Kralı Nabukadnezar’ın yaptır­dığı “Babil’in Asma Bahçeleri”, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biridir. Bahçeler, Kra­lın sıla hasreti çe­ken karısı Amyitis’i neşelendirmek için yapılmıştı. Yunan Coğrafyacı Strabo’nun MÖ birinci yüzyıldaki açıklamasına göre bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin, ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbe­ler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı.
  Bu parçada “Babil’in Asma Bahçeleri” hakkında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

  A) Tarihsel değişimine
  B) Hangi amaçla yaptırıldığına
  C) Mimari özelliklerine
  D) Kimin için yaptırıldığına
  Cevap:
 • 9) Tozdan topraktan her yer bombozdu. Güneş göz kamaştırıyordu. Kumkapı’da balıkçı motorları birbirine yaslanmış, kıpırdamıyordu. Balıkçı tablalarında gevşemiş balıklar sıralanmıştı. Yanı başlarında yeşil salata, roka, maydanoz, turp, yeşil soğanlardan yeşil öbekler yer almıştı. Her şey cansız
  bir tabloyu andırıyordu.

  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?

  A) Açıklama
  B) Betimleme
  C) Tartışma
  D) Karşılaştırma
  Cevap: B
 • 10) Susuz kalan papatyalar boyunlarını büküp yardım gelmesini bekliyordu.” cümlesinde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Benzetme
  B) Abartma
  C) Kişileştirme
  D) Konuşturma
  Cevap: C
 • 11) A) Sınava gelirken yanında mutlaka yedek kalem ve silgi getirirdi.
  B) Yorgunluktan ayakta duracak hâli kalmamış.
  C) Kardeşlerimi mutlu etmeyi sevdiğim için onlara küçük hediyeler alırdım.
  D) Hava durumunu dinlediğinden şemsiyesini yanında getirmiş.

  A) Her sabah uyanınca ilk olarak yatağımı topluyorum.
  B) Yarın dokuzda kararlaştırdığımız yerde olurum.
  C) Geceleri karanlıktan çok korkuyorum.
  D) Sınavın sonuçları iki gün sonra açıklanacak.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki olaylardan hangisi, üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır?
  A) Hepimiz sabırsızlanıyorduk. Sonunda akşama doğru ta uzakta, bir toz bulutu içinde sürünün yaklaştığını görünce sevincimizden bağırmaya başladık.
  B) Her sabah çam kokulu yollardan geçip okula giderdik. Okuldan dönüşte arkadaşlarımızla bir araya gelir, o kocaman oyun bahçemize yani doğaya koşardık.
  C) Birkaç gün sonra, kuşun delmeye çalıştığı ağacın yanına gittim. Ağaca, bir cevizden biraz büyükçe ve çok düzgün yuvarlak bir delik açmış olduğunu gördüm.
  D) Akşama kadar bu köşede bekledi. Ara sıra ayağa kalkıp dizlerini ovuşturuyor, sonra tekrar çömelerek kafasının içindeki sisli boşluğa gözlerini çeviriyordu.
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki sorulardan hangisi soru zarfı değildir?
  A)Niye her gün yanımda değilsin?
  B)Beni ne kadar özledin?
  C)Ne ağlayıp duruyorsun, kalk yüzünü yıka!
  D)Paranın ne kadarına razı oldu?
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki zarf eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Yaralı, yerde acı bir şekilde bağırıyordu.(durum)
  B) Ahmet merdivenlerden yukarı çıktı.(yer-yön)
  C) Buraya nasıl geldin?(soru)
  D) Ablam daha eve gelmedi.(miktar)
  Cevap:
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi iş, oluş ve durum fiillerini doğru sıralamıştır.
  A) görmek-almak-söylemek
  B) kırmak-oturmak- kaçmak
  C) solmak-ağlamak-gülmek
  D) kırmak-sararmak-uyumak
  Cevap:
 • 16) Okulumuzun 7. sınıf öğrencilerinden hangisinin söylediği cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir?
  A) Rezzan: Hayatta zor işler de var, kolay işler de.
  B) Gözde: Az ve öz konuşan olmak zor.
  C) Sercan: Alan el olmak, veren el olmaktan zordur.
  D) Ufuk: Tok ne anlar açın halinden!
  Cevap: B
 • 17) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf kullanılmıştır?
  A) Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.
  B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
  C) Dost dostun eyerlenmiş atıdır.
  D) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
  Cevap:
 • 18) Günlükler( ) içinin fotoğraflarıdır insanın( ) Yazılan bir günün hikâyesidir. Neler vardır günlüklerde( ) İtiraflar, düş kırıklıkları, sevinçler, üzüntüler, beklentiler ( )

  Bu parçada yay ayraçlarla( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla konulmalıdır?

  A) (,) (.) (?) (…)
  B) (,) (.) (.) (,)
  C) (,) (.) (.) (…)
  D) (;) (.) (?) (!)
  Cevap:
 • 19) 1. Eklendiği ismi yüklem yapar.
  2. Eklendiği ismi birleşik yapılı fiil yapar.
  3. Eklendiği fiili birleşik zamanlı fiil yapar.
  4. Ek fiilin dört çekimi vardır: -idi, -ise, -imiş, -dir.
  Yukarıda ek fiil ile ilgili olarak verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap:
 • 20) Kişi doğru olan şeyi yaparken toplum sesiyle konuşur. Yoksul dulun, kendisine battaniye ,örtü verecek olan hayırseverle konuşurken kullandığı sestir bu. Esnafa mal satan pazarlamacının , onlardan mal alan esnafın, işçilerin kuru fasulyeli şöleninde konuşan fabrikacının sesidir bu ses. Kendini sevdirmeye çalışan bir yandan da kendi önemini belirten yapmacıklı bir sestir bu ses. Gerçekten iyi olan kişinin ………………………
  Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

  A)her toplumda nasıl konuşacağını bilmesi gerekir.
  B)çevresinde kim olursa olsun sesi hep aynıdır ,toplum sesi yoktur onun.
  C)bu ortamlarda bulunması gerekir.
  D)sesinde değişiklik olsa da hemen sezilir bu değişiklik.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder