...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?
  A) Karadeniz’in yetiştirdiği en büyük köfteciydi.
  B) Gümüşhane’nin sokaklarını adım adım gezerdi.
  C) Onun memleket sevgisini herkes bilirdi.
  D) Bu memleket sevgisi şiirlerinden anlaşılırdı.
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır?
  A) Çalıların arasında duyduğu çıtırtıyla irkildi.
  B) Sabaha kadar rüzgârın uğultusu dinmedi.
  C) Gülümseyen sabah güneşiyle yola çıktık.
  D) Sobanın yanındaki kedi mırıldanmaya başladı.
  Cevap: C
 • 3) ‘1940 yılında İstanbul’da doğdum. İlkokulu doğduğum şehirde bitirdim. Babamın mesleği gereği Anadolu’nun birçok yerinde eğitimimi tamamladım. Birçok kültürü tattığım için eserlerimde Anadolu insanını görürsünüz. Yazarlık ve eleştirmen olarak hayatıma devam edip Muğla’da yaşamaktayım.’ bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir?
  A) Deneme
  B) Biyografi
  C) Makale
  D) Otobiyografi
  Cevap: B
 • 4) Fıkrada yazar, günlük olaylarla ilgili kişisel görüş ve düşüncelerini kanıtlama amacı gütmez. Makalede ise yazar görüş ve düşüncesini savunmak, kanıtlamak zorundadır. Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
  A)Betimleme
  B) Öyküleme
  C) Açıklama
  D) Karşılaştırma
  Cevap: D
 • 5) Bir kargayla bülbülün arkadaşlık yaptığını gören biri, bu iş nasıl olur diyerek onları izlemişti. Sonunda çözmüştü bu birlikteliğin sırrını onları izleyen kişi, beraber yürümeye
  Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Herkes herkesle arkadaşlık yapabilmelidir.
  B) Başarıya ancak zorlukları yenerek ulaşabiliriz.
  C) Ortak sıkıntılar insanları birbirine yaklaştırır.
  D) İki farklı kişinin anlaşması kolay değildir.
  Cevap:
 • 6) Ek-fiil (ek eylem), isim soylu kelimelerin sonuna gelerek onların yüklem olmasını sağlar.

  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin bu kullanımına örnek olan bir cümle yoktur?

  A)İnsanın en güvenilir dostu kitaptır.
  B)Ayşin, çok iyi bir insanmış.
  C)Hakan’ın, en sevdiği insanlardan biriyim.
  D)Anlıyorum neden bu denli üzgün olduğunu.
  Cevap:
 • 7) Düşünerek, anlam vererek ve özümleyerek öğrenme yol-
  .undan ezberciliğe sapanlar ne kadar talihsizdir. Onlar, çok
  Zevkli olabilecek ve öğrenciliğe mutluluk getirebilecek olan
  Öğrenme etkinliği tatsız bir angaryaya çevirmişlerdir. Ezbercilik her şeyden önce, kişiliği zedeleyen aşağılayıcı
  bir öğrenme tarzıdır. Düşünceye teşvik etmek, bilgileri olduğu gibi beyne yerleştirmek eğitimin amaçlarının dışındadır.

  Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öğrenmenin temel şartları.
  B) Düşünme yoluyla gerçeğin bulunabileceği.
  C) Ezber yönteminin yanlışlığı.
  D) Düşünme yerine ezber yapılması.
  Cevap:
 • 8) Bir gün dışarıda dolaşıyordum. Birden önüme bir karaltı çıktı. O an için çok korkmuştum ama sonradan onun bir köpek olduğunu anlayınca korkum geçti. Bende yoluma devam ettim.
  Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır.
  B)Bu paragraf öyküdür.
  C)Yazarı korkutan şey köpektir.
  D)Yazarın iş yaptığı zaman belirsizdir.
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isimden türemiş fiil vardır?
  A) Çocuk sıcaktan bayılmıştı.
  B) Hayalim boyamaktı resmi boyayla.
  C) Yemeği tattırmadı.
  D) İşe başladı.
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber kipiyle hem de dilek kipiyle çekimlenmiş eylemler vardır?
  A) Söylediklerini duydum, ona çok kırgınım.
  B) Bu soruyu çözelim sonra başka teste geçeceğiz.
  C) İş yerinde bazı sorunlar yaşıyor ama atlatacağına inanıyordu.
  D) Çevre kirliliği konusunda bilinçli olmak gerekir.
  Cevap:
 • 11) ‘’ Kişinin kendi hayatını yine kendisinin anlattığı yazı türüne ………………………….……..denir.’’
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Anı
  B) Biyografi
  C) Otobiyografi
  D) Hikaye
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır­ma söz konusudur?
  A) Burada çalışmak çok hoşuma gidiyor.
  B) Diğer yazarlar gibi süslü bir dil kullanmaz.
  C) Şiir duygularımızın özlü bir şekilde anlatılmasıdır.
  D) Sevgi dolu gözlerle bana bakıyordu.
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek fiil terk edilmiş alışkanlığı ifade etmektedir?
  A) Bu kitapların hepsini çocuklara hediye edecekmiş.
  B) Yolcular, salonda iki saattir bekliyordu.
  C) Kardeşim, bugün de okula geç kalmıştı.
  D) Üniversite okurken her maça giderdim.
  Cevap:
 • 14) 1. Düz bir kumaştan kendisine etek dikmişti.
  2. Yazar hikâyeyi düz bir anlatımla kaleme almış.
  3. Düz bir tahta parçasına adını kazımıştı.
  4. Öğretmen, defterimize düz bir çizgi çizmemizi istedi.
  “Düz” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘yalın, sade, süssüz’’ anlamında kullanılmıştır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur?
  A) On beş yıl aradan sonra köyüne gitmek onu duygulandırdı.
  B) Uygulanan yeni sistemle birlikte öğrenciler daha fazla kitap okuyor.
  C) Yazılıda, geçen hafta işlediğimiz konulardan da sorumluyuz.
  D) Küçük çocuk yanımızdan koşarak uzaklaştı.
  Cevap:
 • 16) Bir milleti ayakta tutan da yok olmasına neden olan da o milletin genç nesilleridir. Bir milletin gençliği, gelenek ve göreneklerinden uzak; diline, tarihine, kültürüne yabancı bir şekilde yetiştirilirse o zaman o millet kendi geleceğini kendi elleriyle karartıyor, kendi yok oluşunu hazırlıyor demektir. Onun içindir ki bugünkü genç nesillerin kültürel değerlerimizi tanıyıp bilmesi, hayati derecede önem arz etmektedir.
  Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Bir milletin varlığı o milletin yetiştireceği genç nesillere bağlıdır.
  B) Kültürünü bilmeyen nesillere sahip milletlerin geleceği tehlike altındadır.
  C) Genç nesillerin kültürel değerlerini tanıması çok önemlidir.
  D) Kültürün değişken bir yapıya sahip olması genç nesilleri duyarsızlaştırır.
  Cevap:
 • 17) Şehirleri insanlar kurar, geliştirir. Şehirler de bağrında yaşattığı insanlara kendi ruhundan bir şeyler katar. Hangimiz, hayatımızda ve karakterimizin oluşmasında yaz şehrin etkisinin olmadığını iddia edebiliriz ki?
  Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Şehirler, insanların yaşamını etkiler.
  B) Şehirler, içinde yaşayan insan sayısı arttıkça gelişir.
  C) Yaşadığı şehir, insanın karakterini etkiler.
  D) İnsanlar, şehirlerin gelişmesine yardımcı olur.
  Cevap:
 • 18) İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.
  Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Saygılı davranmak
  B) Doğruluktan ayrılmamak
  C) Özgün olmak
  D) Mesafeli olmamak
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) Çocukluğumuzda en çok beştaş oynardık.
  B) Bu sınavda ondört soru sorulmuş.
  C) Kardeşim seneye beşinci sınıf olacak.
  D) Bu parçada dört adet onaltılık nota birleştirilmiş.
  Cevap:
 • 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla belir­teç kullanılmıştır?
  A) Dersi hiç dinlemiyordu, derste sürekli konuşuyor­du
  B) Sizleri, bu konuda da uyarmıştım galiba.
  C) Gördüklerini bize bir bir anlatmaya başladı.
  D) İstanbul’a giderken Bolu dağından geçmiştik.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder