...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yol” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır?
  A) Bu yolu takip ederseniz köye varırsınız.
  B) Su yolunu ne zaman temizleyeceğiz.
  C) Sen işini yoluna göre yap, gerisine karışma.
  D) İstanbul’a hava yoluyla gideceklermiş.
  Cevap: C
 • 2) Günlükler( ) içinin fotoğraflarıdır insanın( ) Yazılan bir günün hikâyesidir. Neler vardır günlüklerde( ) İtiraflar, düş kırıklıkları, sevinçler, üzüntüler, beklentiler ( )
  Bu parçada yay ayraçlarla( ) belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırayla konulmalıdır?

  A) (,) (.) (?) (…)
  B) (,) (.) (.) (,)
  C) (,) (,) (…)
  D) (;) (.) (?) (!)
  Cevap: A
 • 3) Bir kargayla bülbülün arkadaşlık yaptığını gören biri, bu iş nasıl olur diyerek onları izlemişti. Sonunda çözmüştü bu birlikteliğin sırrını onları izleyen kişi, beraber yürümeye
  Paragraftan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Herkes herkesle arkadaşlık yapabilmelidir.
  B) Başarıya ancak zorlukları yenerek ulaşabiliriz.
  C) Ortak sıkıntılar insanları birbirine yaklaştırır.
  D) İki farklı kişinin anlaşması kolay değildir.
  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından farklıdır?
  A) Genç - Yaşlı
  B) Doktor - Hekim
  C) Neden - Sebep
  D) Sözcük - Kelime
  Cevap: A
 • 5) Susuz kalan papatyalar boyunlarını büküp yardım gelmesini bekliyordu.” cümlesinde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Benzetme
  B) Abartma
  C) Kişileştirme
  D) Konuşturma
  Cevap: C
 • 6) 1. söyleyebilecek
  2. bulun
  3. kusurlarınızı
  4. arkadaşlar
  5. size
  Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

  A) 3-4-1-5-2
  B) 3-5-4-2-1
  C) 5-3-1-4-2
  D) 5-4-2-3-1
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki olaylardan hangisi, üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır?
  A) Hepimiz sabırsızlanıyorduk. Sonunda akşama doğru ta uzakta, bir toz bulutu içinde sürünün yaklaştığını görünce sevincimizden bağırmaya başladık.
  B) Her sabah çam kokulu yollardan geçip okula giderdik. Okuldan dönüşte arkadaşlarımızla bir araya gelir, o kocaman oyun bahçemize yani doğaya koşardık.
  C) Birkaç gün sonra, kuşun delmeye çalıştığı ağacın yanına gittim. Ağaca, bir cevizden biraz büyükçe ve çok düzgün yuvarlak bir delik açmış olduğunu gördüm.
  D) Akşama kadar bu köşede bekledi. Ara sıra ayağa kalkıp dizlerini ovuşturuyor, sonra tekrar çömelerek kafasının içindeki sisli boşluğa gözlerini çeviriyordu.
  Cevap:
 • 8) Bir gün dışarıda dolaşıyordum. Birden önüme bir karaltı çıktı. O an için çok korkmuştum ama sonradan onun bir köpek olduğunu anlayınca korkum geçti. Bende yoluma devam ettim.
  Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A)Birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır.
  B)Bu paragraf öyküdür.
  C)Yazarı korkutan şey köpektir.
  D)Yazarın iş yaptığı zaman belirsizdir.
  Cevap:
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi “amaç-sonuç” cümlesidir?
  A) Ders çalışmadığı için sınavda başarılı olamadı.
  B) Edebiyatı çok sevdiği için sürekli şiir ve okuyor.
  C) Sürekli yağmur yağdığı için köyü sel bastı.
  D) Bu kadar hazırlığı seni eğlendirmek için yaptık.
  Cevap: A
 • 10) 1. Eklendiği ismi yüklem yapar.
  2. Eklendiği ismi birleşik yapılı fiil yapar.
  3. Eklendiği fiili birleşik zamanlı fiil yapar.
  4. Ek fiilin dört çekimi vardır: -idi, -ise, -imiş, -dir.
  Yukarıda ek fiil ile ilgili olarak verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap:
 • 11) 1. Nice güzellere bağlandım kaldım
  2. Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum
  3. Her türlü isteğim topraktan aldım
  4. Benim sadık yârim kara topraktır
  Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam(zaman) kayması vardır?
  A) Dün aldığı meyveleri dolaba yerleştiriyor.
  B) Yarınki maç için son hazırlıklarını yapıyor.
  C) Çok çalıştığım için başım ağrıyor.
  D) Her sabah okula gitmeden süt içiyorum.
  Cevap:
 • 13) Şehirleri insanlar kurar, geliştirir. Şehirler de bağrında yaşattığı insanlara kendi ruhundan bir şeyler katar. Hangimiz, hayatımızda ve karakterimizin oluşmasında yaz şehrin etkisinin olmadığını iddia edebiliriz ki?
  Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

  A) Şehirler, insanların yaşamını etkiler.
  B) Şehirler, içinde yaşayan insan sayısı arttıkça gelişir.
  C) Yaşadığı şehir, insanın karakterini etkiler.
  D) İnsanlar, şehirlerin gelişmesine yardımcı olur.
  Cevap:
 • 14) Ne düşünürseniz düşünün, her durumda kendi kafanızla düşünün.
  Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bir düşünceyi ısrarla savunmak
  B) Herkesin fikrine saygı göstermek
  C) Başkalarının düşüncelerinden etkilenmemek
  D) Yanlış düşünceleri dikkate almamak
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) Çocukluğumuzda en çok beştaş oynardık.
  B) Bu sınavda ondört soru sorulmuş.
  C) Kardeşim seneye beşinci sınıf olacak.
  D) Bu parçada dört adet onaltılık nota birleştirilmiş.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder