...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Bu” aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri olarak kullanılmıştır?
  A) Bu faturayı mutlaka yatırmalısın.
  B) Bu havalarda dışarı çıkmayı sevmez.
  C) Bu, bana hediye olarak geldi.
  D) Öğretmen bu insanları sevmemiz gerektiğini söyledi.
  Cevap: C
 • 2) ‘1940 yılında İstanbul’da doğdum. İlkokulu doğduğum şehirde bitirdim. Babamın mesleği gereği Anadolu’nun birçok yerinde eğitimimi tamamladım. Birçok kültürü tattığım için eserlerimde Anadolu insanını görürsünüz. Yazarlık ve eleştirmen olarak hayatıma devam edip Muğla’da yaşamaktayım.’ bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir?
  A) Deneme
  B) Biyografi
  C) Makale
  D) Otobiyografi
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesnel bir yargıdır?
  A) Günlük yaşamdaki sorunların anlatıldığı bu kitap herkeste merak uyandıracak.
  B) Oturup sürekli futbol izlemek bence zaman kaybıdır.
  C) İstiklal Marşı’nı, Osman Zeki Üngör bestelemiştir
  D) İnsan, kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de asla unutmaz.
  Cevap:
 • 4) Malatya ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
  A)Malatya’nın en güzel ilçesi Battalgazi’dir.
  B) Malatya’nın on üç ilçesi vardır.
  C) Malatya Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.
  D) Malatya’nın nüfusu 853.658 kişidir.
  Cevap: A
 • 5) Düşünerek, anlam vererek ve özümleyerek öğrenme yol-
  .undan ezberciliğe sapanlar ne kadar talihsizdir. Onlar, çok
  Zevkli olabilecek ve öğrenciliğe mutluluk getirebilecek olan
  Öğrenme etkinliği tatsız bir angaryaya çevirmişlerdir. Ezbercilik her şeyden önce, kişiliği zedeleyen aşağılayıcı
  bir öğrenme tarzıdır. Düşünceye teşvik etmek, bilgileri olduğu gibi beyne yerleştirmek eğitimin amaçlarının dışındadır.

  Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Öğrenmenin temel şartları.
  B) Düşünme yoluyla gerçeğin bulunabileceği.
  C) Ezber yönteminin yanlışlığı.
  D) Düşünme yerine ezber yapılması.
  Cevap:
 • 6) Türk sinemasının en önemli sorununun senaryo olduğunu söylemeliyim. Sorunun kökenlerine inildiğinde pek çok sebep bulunabilir. Geriye dönüp baktığımızda hiçbir kuşağın diğer kuşağa bu konuda zengin bir miras devretmediğini görürüz. Gelenekten beslenmeyen senaryo yazımının çağın getirdiği standartları yakalayabilmesi için bu konuda çağdaş eğitim veren kurumlara ihtiyaç vardır. Sinema sektöründe son yıllara kadar senaryo için bütçeden çok az para ayrılıyordu. Ancak son yıllarda senaryo yazdırmak için on binlerce dolar ödeniyor. Bildiğim şu ki eğer mükemmel senaryo yazan binleri çıkarsa yapımcılar çok ciddi paralar ödemeye çoktan hazırlar.

  Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

  A) Senaryo Türk sinemasında sorun oluşturur.
  B) Oyuncuların yeteneği senaryonun zayıflığını gizler.
  C) Senaryo sinema için temel unsurlardan biridir.
  D) Türk sinemasında senaryonun sorun olmasının değişik nedenleri vardır.
  Cevap:
 • 7) 1960 yılında Gaziantep’te doğdum. 1983’te Marmara Üniversitesi Kamu yönetim bölümünü bitirdim. 1985-1986 yıllarında Moskova’da Sosyal Bilimler Akademisinde siyaset eğitimi gördüm. Daha sonra şiir ve öykülerimi yayımlamaya başladım.
  Yukarıdaki paragrafın yazı türü nedir?

  A)Öykü
  B)Anı
  C)Otobiyografi
  D)Biyografi
  Cevap:
 • 8) Fiillerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) bahsettiler
  B)kilitlendiler
  C)karşıladı
  D) açıklandı
  Cevap: A
 • 9) Ek fiillerin iki görevi vardır:
  1-İsim soylu sözcükleri yüklem yapar.
  2-Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapar.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır?

  A) Annem hep bize güzel yemekler hazırlardı.
  B) Saatini kurup sabah erkenden kalkmıştı.
  C) Dünden beri ondan haber yoktu.
  D) Sağlığını korumak için spor yapıyormuş.
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla ek eylem vardır?
  A) Onlar, her yaz köylerine gidermiş.
  B) Herkes heyecanlıydı, oyunun başlamasını bekliyordu.
  C) Söylediğiniz kitabı okudum ama pek beğenmedim.
  D) Azıcık daha gayret ederseniz başarılı olacaksınız.
  Cevap:
 • 11) ‘’ Kişinin kendi hayatını yine kendisinin anlattığı yazı türüne ………………………….……..denir.’’
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Anı
  B) Biyografi
  C) Otobiyografi
  D) Hikaye
  Cevap: B
 • 12) I. Öğretmenimiz konuyu detaylı anlattı.
  II. Bu konuyu benden başka anlamayan var mı?
  III. Öğretmen konuya yarın devam edelim, dedi.
  IV. Biraz daha yavaş anlatsa ben de anlarım.

  Yukarıdaki numaralandırılmış konuşmalardan hangisinde zarf kullanılmamıştır?

  A) I
  B) III
  C) II
  D) IV
  Cevap:
 • 13) Kişinin etkisi olmadan onun isteği dışında, kendiliğinden oluşan ve kişideki değişimi gösteren fiiller oluş anlamı taşır.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde oluş fiili yoktur?

  A) Uzun süre dolapta bekleyen ekmek küflenmişti.
  B) Sonbaharın gelmesiyle bütün yapraklar sarardı.
  C) Aklına gelen her soruyu mutlaka sorardı.
  D) Ağaçtaki meyvelerin tamamı olgunlaştı.
  Cevap:
 • 14) “Kol” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamıyla kullanılmamıştır?
  A) Dikkatsizliği sonucu halı sahada kolunu kırdı.
  B) Oğlum, kolumdan çekiştirip durma!
  C) Güneşte fazla kalınca kolunda yaralar oluştu.
  D) Buradan devam edince yol ileride iki kola ayrılacak.
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiili durum yönünden etkileyen bir zarf kullanılmamıştır?
  A) Ev sahibi bugün hepimize iyi davrandı.
  B) Salondaki bütün masalar kusursuz görünüyor.
  C) Zor günlerimde bana çok yardım etmişti.
  D) Atların boyunlarındaki ziller güzel şıngırdıyordu.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder