...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Birinci Dünya Savaşı’ndan önce üçlü ittifak gurubunda, savaş sırasında da üçlü itilaf gurubunda olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İngiltere
  b) İtalya
  c) Avusturya – Macaristan
  d) Rusya
  Cevap:
 • 2) I. Dünya savaşında Osmanlı Devleti’nin savaştığı ve İngilizler tarafından açılmış olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kafkasya cephesi
  b) Irak cephesi
  c) Makedonya cephesi
  d) Normandiya cephesi
  Cevap: B
 • 3) Fetih yoluyla alınan ve devlet malı olarak kabul edilen toprak aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Mülk arazi
  b) Ganimet
  c) Cizye
  d) Miri arazi
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  ( ) Irak’ın başkenti Bağdat’tır.
  ( ) Özbekistan bir Türk devletidir.
  ( ) Altın para ilk olarak Fatih Sultan Mehmet zamanında basılmıştır.
  ( ) Bağımsız Türk Cumhuriyetleri’nden en geniş yüzölçüme sahip olanı Kazakistan’ dır.
  ( ) Osmanlı ordusu kara,deniz, hava ve jandarma kuvvetlerinden oluşur.
  Cevap:
 • 5) İlk Türk devletlerinde devletin başında çeşitli ünvanlar taşıyan hükümdarlar bulundurdu. Bu unvanlar şanyü, kağan, han, idi kut ve hakandı. Hükümdarlar unvanlarını törenlerle alırlardı. Türkler hükümdarlara Gök - Tanrı tarafından devleti yönetme yetkisi verildiğine inanırlardı. Bu bilgiye bakarak İlk Türk devletlerinde yönetimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Türk hükümdarlarının unvanlar kullandığı
  B) Yönetme yetkisinin Gök-Tanrı tarafından verildiğine
  C) Ülke yönetiminde en yetkili kişinin kağan olduğu
  D) Ülke topraklarının asıl sahibinin halk olduğu
  Cevap:
 • 6) Türk Milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirir. Bunun için belli dönemlerde yerel ve genel seçimler yapılmaktadır. Seçimlerde oy kullanarak yurttaşlık görevini yerine getiren halk yönetimde söz sahibi olur.
  Yukarıdaki paragrafta cumhuriyetimizin hangi niteliği vurgulanmıştır?

  A) Laik Devlet
  B) Sosyal Devlet
  C) Demokratik Devlet
  D) Hukuk Devleti
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen “Cumhuriyet”in özelliklerinden değildir?
  A) Milli Egemenlik
  B) Azınlığın ülkeye hakim olması
  C) Siyasi Partiler
  D) Hürriyet ve Eşitlik
  Cevap: B
 • 8) Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez nitelikleri anayasamızda belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi anayasada yer alan devletin değiştirilemez nitelikleri arasında gösterilemez?
  A) Seçmen yaşının 18 olarak değiştirilmesi
  B) Yönetim şeklinin cumhuriyet olması
  C) Başkentin Ankara olarak belirlenmesi
  D) Milli Marşı’nın İstiklal Marşı olması
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki boşlukları yandaki uygun kelimelerden doldurunuz .
  - RÖNESANS
  - MARTİN LUTHER
  - ALİ KUŞÇU
  - SÜMERLER
  - TAKİYÜDDİN
  - REFORM
  İBRAHİM MÜTEFERRİKA
  - UYGURLAR

  1. Leonardo da Vinci …………………………………………….hareketinin öncüleri arasında yer alır.
  2 …………………............................................ ………ilk Türk matbaasının kurucusudur.
  3. Avrupada reform hareketlerini başlatan kişi…………………………………………………………..dır.
  4. Fatih zamanında Osmanlı hizmetine girmiş ünlü matematik ve astronomi bilgini
  ………………………………………………dır.
  5. Tarihte yazıyı ilk bulan millet ……………………………………………………………..… dir.
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin sonunda bulunan parantezin içerisine cümle eğer doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfini ekleyiniz.
  1) Günümüzdeki kullanılan modern anlamdaki matbaayı John Gutenberg icat etmiştir ( )
  2) Avrupa’da gerçekleşen Reform hareketleri sonucunda din adamlarına güven artmıştır.( )
  3) Coğrafi keşifler sonucunda Akdeniz ticareti yeniden canlanmıştır.( )
  4) Avusturya-Macaristan Kralı Ferdinand’ın bir Sırplı tarafından öldürülmesiyle 2.Dünya Savaşı başlamıştır.
  5) Almanya I. Dünya Savaşında İtilaf Devletleri tarafında yer almıştır. ( )
  Cevap:
 • 11) I. Dünya Savaşı’nın çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
  A) Devletlerarasında ekonomik rekabet
  B) Fransız İhtilali’nin devletleri etkilemesi
  C) Sömürgecilik yarışı
  D) Demokrasiyi geliştirme düşüncesi
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki cümleleri doğru – yanlış olarak değerlendiriniz.
  ( ) 1. Makine sanayisinde kullanılan dişliler tekerlekten esinlenerek yapılmıştır.
  ( ) 2. Osmanlı Devletinde hattatların işsiz kalmalarını önlemek amacıyla matbaada dini eserlerin basılması yasaklanmıştır.
  ( ) 3. Osmanlılarda toprak yönetimine derebeylik adı verilirdi.
  ( ) 4. İşçi sınıfı sanayi inkılabının sonucudur.
  ( ) 5. Ahilikte kalfalıktan ustalığa geçişi simgeleyen törene şet kuşatma denirdi.
  Cevap:
 • 13) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun karşılık vererek doldurunuz.
  COĞRAFİ KEŞİFLER - İPEK YOLU - BAHARAT YOLU – PUSULA - 1869 - SÜVEYŞ KANALI – KRİSTOF KOLOMB - VASKO DÖ GAMA - AKDENİZ TİCARET YOLU - HAM MADDE KAYNAĞI

  = Avrupalılar ……………….. ……………………….in başlamasından sonra Osmanlı Devletinin kontrol ettiği …Baharat…. ve ………………yolunu artık pek kullanmıyorlardı.
  = Denizlerden ..HİNDİSTAN’a…… ulaşabilmek ve dünyadaki diğer ……………………………….. kaynaklarına ulaşabilmek için okyanuslardan yeni deniz yolları aramaya başladılar. Bunda …………………………….. Çinliler ve Müslümanlardan öğrenilerek kullanılmasının büyük payı vardı.
  = Böylece Akdeniz …………. yolu önemini kaybetti. Avrupalıların başlattığı bu faaliyetlere ……………………… Keşifler adı verilir.
  = Bu dönemde Afrika kıtasının güneyini dolaşan ………………. dö ……………… Hindistan deniz yolunu bulmuş oldu. Macellan, dünyanın etrafını dolaştı.
  = …………………………………………………….. Amerika kıtasını keşfeti. Osmanlı ekonomisi Avrupa’lıların bu faaliyetlerinden büyük zarar gördü. Coğrafi keşiflere katılamadı ve denizlerdeki ütünlüğünü kaybetti.
  = Ancak, ……………………… tarihinde Mısır’da ……………………… ..Kanalı.. açılınca, Akdeniz limanları yeniden önem kazandı. Avrupa’lılar, Ümit Burnu’nu dolaşmaktansa Doğu ülkelerine giderken Mısır’daki Süveyş kanalını tercih ettiler.
  = Fakat Osmanlı Devleti bundan yararlanamadı. Çünkü MISIR çoktan elimizden çıkmıştı. İşgal altındaydı.
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’de “Yasama” yetkisi kullanılırken, örneğin “Eğitim”le ilgili yasa maddesi kabul edilirken izlenen yollardan değildir?
  a) Yasa maddesinin kabulü için mlletvekillerinin oy vermesi
  b) Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması
  c) Resmi Gazetede yayınlanması
  d) Halk oyuna sunulması
  Cevap:
 • 15) Bu kralın emirleri “Yasa” olarak kabul edilmektedir. Kralın “Yasa” hükmündeki emirlerini yerine getirmeyenlere kral ceza verebilmektedir. Kral bu iki durumda hangi yetkileri kullanmış olur?
  a) Yasama
  b) Yürütme
  c) Yargı
  d) Yasama ve yargı
  Cevap:
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen “Cumhuriyet”in özelliklerinden değildir?
  a) Milli Egemenlik
  b) Azınlığın ülkeye hakim olması
  c) Siyasi Partiler
  d) Hürriyet ve Eşitlik
  Cevap:
 • 17) I. Seçim II. Temsil III. Otorite IV. Oy
  Yukarıdaki terimlerden kaç tanesi demokratik yönetimlerle bağdaştırılamaz?

  A- I
  B- II
  C- III
  D- IV
  Cevap: C
 • 18) I- İlk denizci Türk beyliğiyim.
  II- İzmir ve çevresinde kuruldum.
  III- İstanbul’u Bizans’tan almak için girişimde bulundum ancak başarılı olamadım.
  Yukarıda özellikleri verilen beylik aşağıdakilerden hangisidir?

  A ) Saltuklular
  B) Çaka Beyliği
  C) Artuklular
  D) Danişmentliler
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları doldurunuz?(
  1)Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal tarafından kurulan ilk gazete ……………………………….dir.

  2)Bir yerde km2 düşen insan sayısına …………………… denir.

  3)…………………. Beyliğinin alınmasıyla Osmanlı’nın Rumeli’ye geçişi kolaylaşmıştır.

  4)Lale Devri …………………………… İsyanı ile sona ermiştir.

  5)19.yyda divan kaldırılarak yerine …………………… kuruldu.

  C)Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulara uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
  Cevap:
 • 20) Verdiği krediler ile üreticiyi destekleyen çeşitli yatırımları ile tarımın gelişmesine katkı sağlayan resmi kurum hangisidir?
  A) Ziraat Bankası B)Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  C) Devlet Su İşleri D) Toprak Mahsulleri Ofisi

  Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kazanılması Anadolu kapıları Türklere açılmıştır?

  A)Malazgirt
  B)Miryokefalon
  C)Ankara
  D)Sırpsındığı
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder