...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) I. Dünya savaşında Osmanlı Devleti’nin savaştığı ve İngilizler tarafından açılmış olan cephe aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Kafkasya cephesi
  b) Irak cephesi
  c) Makedonya cephesi
  d) Normandiya cephesi
  Cevap: B
 • 2) Yanlış meslek seçiminde rol oynayan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
  A)Ailenin yönlendirmesi
  B)Çevreden etkilenme
  C)Kişinin mesleğini sevmesi                     
  D)Kişinin kendini yeterince tanımamış olması
  Cevap: D
 • 3) Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez nitelikleri anayasamızda belirtilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi anayasada yer alan devletin değiştirilemez nitelikleri arasında gösterilemez?
  A) Seçmen yaşının 18 olarak değiştirilmesi
  B) Yönetim şeklinin cumhuriyet olması
  C) Başkentin Ankara olarak belirlenmesi
  D) Milli Marşı’nın İstiklal Marşı olması
  Cevap: A
 • 4) 15. yüzyılın ortalarında alman Johannes Gutenberg daha önce bilinen baskı tekniğini geliştirerek modern matbaayı icat etmiştir
  Bu durumun sonuçları olarak aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

  A) Okuma yazma bilenlerin sayısı artmıştır
  B) Bilim alanında ilerleme görülmüştür
  C) Kitapların sayısı artmış fiyatları azalmıştır
  D) Pozitif düşenci yerini dogmatik düşünce tarzına bırakmıştır
  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki devletlerden hangisi 3’lü İtilaf Devletlerinden biri değildir?
  A) İngiltere
  B) Almanya
  C) Fransa
  D) Rusya
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı destekleyen kuruluşlar arasında gösterilemez?
  A) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
  B) Ziraat Bankası
  C) Toprak Mahsulleri Ofisi
  D) Sağlık Bakanlığı
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi,Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda savaştığı cephelerden birisi değildir?
  A) Kafkasya Cephesi
  B) Çanakkale Cephesi
  C) Irak Cephesi
  D) Romanya Cephesi
  Cevap: D
 • 8) Bir ülkenin kralı ülkeyi tek başına, kafasına göre idare temektedir ve durmadan insanlara emirler vermektedir. Kralın emirlerini dinlemeyenler ve itiraz edenler ceza almaktadır. Bu krallıkta hangi rejim uygulanmaktadır?
  a) Monarşi
  b) Oligarşi
  c) Teokrasi
  d) Cumhuriyet
  Cevap:
 • 9) Hangisi ,anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden değildir?
  a) Devletin şekli
  b)Cumhuriyetin nitelikleri
  c) Devletin resmi dili
  d)Türkiye haritasının boyutları
  Cevap:
 • 10) İlk Türk Devletlerinde Devleti yönetme yetkisinin hükümdara tanrı tarafından verildiğine inanılırdı. Bu inanışa aşağıdakilerden hangi isim verilmiştir?
  A) Töre
  B) Balbal
  C) Kut
  D) Tigin
  Cevap: C
 • 11) I Lale Devri
  II fetret Devri
  III Tanzimat Devri
  IV I. Ve II. Meşrutiyet Devri
  Osmanlılarda yukarıda verilen devirlerden hangisinde batılılaşma yönünde yapılan çalışmalar görülmez?

  a) Yalnız I
  b)Yalnız II
  c) Yalnız III
  d) Yalnız IV
  Cevap:
 • 12) Osmanlılar, Rumeli ve Balkanlarda fethedilen yerlere Anadolu'dan getirilen Türk ailelerini yerleştirmişler, onlardan vergi almamışlar ve onların Anadolu'ya geri dönmelerini engellemişlerdir.
  Buna göre, Osmanlıların böyle davranmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Balkanlardaki kültürel değerleri kazanmak istemesi
  B) Bölgede kalıcı egemenlik kurmak istemesi
  C) Anadolu'daki siyasi birliği güçlendirmeye çalışması
  D) Göçebe Türkleri belli bir otorite altında toplamaya çalışması
  Cevap:
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemez ilkelerinden biri değildir?
  A) Dili Türkçedir
  B) Yönetim şekli Cumhuriyettir
  C) Cumhurbaşkanı 7 yılda bir seçilir
  D) Sosyal hukuk devletidir.
  Cevap:
 • 14) “Kral Yolu üzerinde kurulmuş olan Lidya uygarlığı, ekonomik faaliyetlerin kendilerine
  kazandırdığı büyük servetle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknikte üstün bir uygarlık seviyesine çıkmıştır.”
  Verilen bilgide, Lidya uygarlığının gelişmesinde etkili olan aşağıdaki faktörlerden
  hangisi vurgulanmıştır?

  A) Ekonomide parayı kullanmaları
  B) Ticaret yolu üzerinde bulunmaları
  C) Madencilik sanatında ileri oldukları
  D) Devlet yönetiminde tüccarların da etkili Olmaları
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder