Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Birinci Dünya Savaşı’ndan önce üçlü ittifak gurubunda, savaş sırasında da üçlü itilaf gurubunda olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İngiltere
  b) İtalya
  c) Avusturya – Macaristan
  d) Rusya
  Cevap:
 • 2) Müslüman çiftçilerden alınan onda bir oranındaki toprak vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Haraç
  b) Cizye
  c) Ganimet
  d) Öşür
  Cevap: D
 • 3) Demokratik bir yönetim biçiminde; insanın doğuştan sahip olduğu kabul edilen temel hak ve özgürlüklerinin, devlet tarafından güvence altına alınıp korunabilmesi aşağıdakilerden öncelikle hangisiyle mümkündür?
  A) Basınla
  B) Anayasa ve Yasalarla
  C) Sosyal Güvenlik Kuruluşlarıyla
  D) Sivil Toplum Örgütleriyle
  Cevap: B
 • 4) Yeni yapılan bir kanun Cumhurbaşkanın onayından sonra nerede aşağıdakilerden hangisinde yayınlanması gerekir?
  A) TBMM
  B) Bakanlar Kurulu
  C) Resmi Gazete
  D) Komisyonlar
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen “Cumhuriyet”in özelliklerinden değildir?
  A) Milli Egemenlik
  B) Azınlığın ülkeye hakim olması
  C) Siyasi Partiler
  D) Hürriyet ve Eşitlik
  Cevap: B
 • 6) Bir kanunun kabul edilmesi aşamaları aşağıda doğru bir şekilde sıralayınız.( 7 aşamadan oluşmuştur.)
  Cevap:
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketleri ile ortaya çıkan durumlardan biri değildir?
  A) Kiliseye güven arttı
  B) Özgür araştırmalar ve eleştiriler başladı
  C) Yeni eserler yayınlanmaya başlandı
  D) Gözlem ve deneye dayalı bilgilere ulaşılmaya başlandı.
  Cevap: A
 • 8) Osmanlı Devleti’nde var olan cami, medrese, mektup, çeşme,kütüphane,imaret,hastane,han,hamam,su yolları vb. kuruluşlar genel olarak varlıklı hayır severler tarafından yaptırılmıştır.
  Buna göre hayır severlerin vakıf kurmalarında aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

  A) Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlamak
  B) İnsanın herhangi bir ihtiyacının karşılanması
  C) Devletin sosyal hizmetler alanındaki yükünü hafifletmek
  D) Vakıflar sayesinde diğer insanlardan daha fazla para kazanmak.
  Cevap:
 • 9) XIII. yy’da Anadolu’dan, İran, Suriye ve Irak’a çok sayıda koyun ve at satılmakta; Aksaray, Erzurum ve Uşak’ta üretilen halılar İslam ülkelerine ve Avrupa’ya gönderilmekteydi. Anadolu’da üretilen pamuk ve ipekten çeşitli kumaşlar yapılıyordu. Sadece Malatya’da kumaş dokuyan 12.000 tezgah vardı. Mardin ve Muş'un pamukluları, Ankara ve Sivas'ın yünlü kumaşları, Silvan'ın ipek tülleri önemli ihraç ürünleri arasındaydı. Bu bilgilere bakılarak;
  I. Anadolu’da yoğun ticari faaliyetler vardır.
  II. Sanayi ürünleri önemli ihraç ürünleri arasındadır.
  III. Halkın bir bölümü hayvancılık ve tarımla uğraşmaktadır.
  IV Ticaretin ülke ekonomisindeki payı azdır.
  Yargılarından hangisine ulaşılamaz?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) IV
  Cevap:
 • 10) Osmanlı Devleti’nde ekonominin temeli olan tarımdan elde edilen gelirlerle asker beslenir, devlet adamlarının maaşları ödenirdi. Bundan dolayı tarım gelirlerinde bir düşme olduğunda, askeri, ekonomik, idari alanlarda olumsuz etkiler oluşturmaktaydı. Tarımsal üretimin düşmemesi için devlet bazı önlemler almak zorunda kalmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi bu amaca yönelik alınan önlemlerden biridir?

  A) Köylünün ürettiği üründen vergi alınması.
  B) Toprağı işleme hakkının halka verilmesi.
  C) Eyaletlere kadıların atanması.
  D) Üç yıl üst üste ekilmeyen toprağın, sahibinden alınarak başkasına verilmesi.
  Cevap:
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen “Cumhuriyet”in özelliklerinden değildir?
  a) Milli Egemenlik
  b) Azınlığın ülkeye hakim olması
  c) Siyasi Partiler
  d) Hürriyet ve Eşitlik
  Cevap:
 • 12) İslam dünyasında bilimsel çalışmalar Avrupa’dan çok önceleri Davud-i Kayseri, Farabi, İbn-i Sina, Gazzali gibi bilim-felsefe adamlarının yazdığı eserler, daha sonradan Avrupa’lılar tarafından kendi dillerine tercüme edilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi YANLIŞtır?

  a) İslam dünyası Avrupa’lılara bilimde öncülük etmiştir.
  b) Müslüman bilim adamları kalıcı eserler bırakmışlardır.
  c) Avrupa’lılar bu gelişmelerden yararlanmayı başaramamıştır.
  d) Avrupa’da bilim geç de olsa gelişmiştir.
  Cevap:
 • 13) 11-13. yüzyıllar arasında Hristiyan Batı dünyasının Müslümanların elinde bulunan ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan Kudüs ve çevresini geri almak için düzenledik­leri seferlere Haçlı Seferleri denir.
  Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuç­larından biri değildir?

  A) Matbaanın Avrupalılarca öğrenilmesi
  B) Akdeniz limanlarının önem kazanması
  C) Avrupa’nın kağıt ve pusulayı öğrenmesi
  D) Bilimsel düşüncelerin gerilemesi
  Cevap: D
 • 14) edinci sınıf öğrencisi Elif,sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine kızgın davrandığını fark eder.
  Elif’in aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur?

  A) Durumu görmezden gelmesi
  B) İşi şakaya vurması
  C) Nedenini anlamaya çalışması
  D) Arkadaşına öfkelenmesi
  Cevap:
 • 15) Padişah Abdülmecid Tanzimat Fermanı’ndaki hükümlere uyacağına söz vermiştir. Onun bu tutumu neyin göstergesidir?
  A) Avrupalı devletlerle işbirliğini
  B) Azınlıklara ayrıcalık vermesini
  C) Kanun üstünlüğünü kabul etmesini
  D) Yönetimde değişiklik istediğini
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder