...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen dörtgenlerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik kesişir.
  B) Paralelkenarın karşılıklı açılarının ölçüsü eşittir.
  C) Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşittir.
  D) Yamuğun köşegenleri birbirini ortalar.
  Cevap:
 • 2) Üç sayının aritmetik ortalaması 12’ dir. Bu sayılara dördüncü bir sayı eklendiğinde aritmetik ortalama 15 olduğuna göre eklenen sayı kaçtır?
  A) 11
  B) 16
  C) 24
  D) 27
  Cevap:
 • 3) Yarıçap uzunluğu 8 cm olan çemberin çevre uzunluğu
  Kaç cm’dir? ( π=3 alınız.)

  A) 48
  B) 54
  C) 60
  D) 72
  Cevap: A
 • 4) 18tl nin man 2yılda getirdiği faiz kaç tl dir?
  A)2,16
  B)2,10
  C)2
  D)1,98
  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6) Aşağdakilerden hangisi hem karenin hemde dikdörtgenin ortak özelliklerinden değildir?
  A)Tüm açıları eşittir
  B)Köşegen sayıları eşittir
  C)Tüm kenarları eşittir.
  D)İç açıları toplamı 360° dir.
  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8) I) Eşkenar üçgen II) Eşkenar dörtgen
  III) Kare VI) Dikdörtgen

  Verilenlerden hangisi veya hangileri düzgün çokgendir?  Cevap:
 • 9) Yaşları ortalaması 25 olan 4 kişilik bir gruptan yaşı 34 olan bir kişi ayrılıyor. Son durumda oluşan yeni grubun yaşları ortalaması kaç olur?
  Cevap:
 • 10) A(-2, 4) koordinat düzleminde hangi bölgededir ?
  Cevap:
 • 11)


  Cevap:
 • 12) İç açıları toplamı 12600 olan bir çokgenin kaç tane kenarı vardır?
  A)7
  B)8
  C)9
  D)10
  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14) (x+2)+(2x-1)cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?
  A) x
  B)2x-3
  C)3x+1
  D)3x-1
  Cevap: D
 • 15) Bir dış açısı 30 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır ?
  A) 8
  B) 15
  C) 9
  D) 12
  Cevap:
 • 16)


  Cevap:
 • 17) Bir kg mercimek 4 TL’dir.Satılan mercimek x ve alınan para y olduğunda x ile y arasındaki doğrusal ilişki hangisidir?
  A)y=x-4   
  B) y=x:4   
  C) y=4.x   
  D) y=x+8  
  Cevap:
 • 18) Düzgün onbeşgenin bi dış açısı kaç derecedir?
  A)18
  B)20
  C)22
  D)24
  Cevap:
 • 19) 200 sayısının %’i ile 300 sayısının ’inin toplamı kaçtır?
  A)50
  B)45
  C)5
  D)95
  Cevap:
 • 20) Dikdörtgenin kısa kenarının uzun kenarına oranı oranı u tir. Bu dikdörtgenin çevresi 56 cm olduğuna göre alanı kaç cm2 dir?
  A)256
  B)192
  C)144
  D)56
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder