...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

  • 1) Kenar uzunlukları cm cinsinden tam sayı olan ve alanı 24 cm2 olan bir dikdörtgenin çevresi en az kaç cm olur?
    A) 15
    B) 20
    C) 22
    D) 28
    Cevap:
  • 2) 2 , 5 , 9 , 6 , 2 , 4 , 9 , 10 , 5 , 2 , 8 , 11

    Yukarıda verilen veri grubunun modu kaçtır?

    A) 2
    B) 4
    C) 5
    D) 9
    Cevap: A
  • 3)


    Cevap:
  • 4) P(10,2) işleminin sonucu kaçtır?
    A) 42
    B) 56
    C) 72
    D) 90
    Cevap:
  • 5) 6, 9, 7, 5, 8, 9, 4, 10, 5, 4, 3 sayı dizisinin medyanı kaçtır?
    A) 5
    B) 6
    C) 7
    D) 8
    Cevap:
  • 6) Babayla kızının yan yana yer aldığı bir fotoğrafta,babanın boyu 3,3 cm iken kızının boyu 1,5cm dir.Babanın gerçek boyu 187cm olduğuna göre,kızının boyu cm’dir?
    A)91
    B)85
    C)62
    D)50
    Cevap:
  • 7) İç açıları toplamı 3600 olan çokgen kaç kenarlıdır?
    A)21
    B)25
    C)28
    D)22
    Cevap:
  • 8)


    Cevap:
  • 9) Dört kişinin yaşları ortalaması 12 dir. Bu kişilere biri daha katıldığında aritmetik ortalama 1 artığına, göre sonradan katılan kişi kaç yaşındadır?
    A)17
    B) 16
    C)18
    D)10
    Cevap:
  • 10)


    Cevap:
  • 11) ABCD dikdörtgeninin içinde yarıçapı 2 cm olan bir daire vardır. Bu şekle atılan bir okun dairesel bölgeye isabet etme olasılığı nedir?
    Cevap:
  • 12) Bir banka yatırılan paralara dört aylık
    Cevap:
  • 13) Esra 30cm uzunluğundaki bir tel ile çember oluşturuyor. Oluşan çemberin yarıçapı kaç cm dir?
    (π = 3)
    Cevap:
  • 14) İç açılarının ölçüleri toplamı 1080 olan çokgen kaç kenarlıdır?
    A) 6
    B)7
    C)8
    D)9
    Cevap:
  • 15)


    Cevap:
  • 16)


    Cevap:
  • 17) Altıgenin iç açıları toplamı kaç derecedir?
    A) 1800
    B) 3600     
    C) 5400      
    Cevap:
  • 18)


    Cevap:
  • 19) Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözümü x = 4 dür? 
    A) 2x + 4 = 6 
    B) −x + 5 = 3 
    C) 2x − 3 = 5 
    D) −x + 7 = 9
    Cevap:
  • 20) Bir kenar uzunluğu 9 cm olan karenin çevresinin uzunluğu kaç cm’dir?
    A)18
    B)81
    C)27
    D)36
    Cevap:
Yorum Yap
Gönder