...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) ► Güneş çevresindeki yörüngesinde yan yatmış olarak döner.
  ► Zehirli amonyak gazından oluşan bir atmosferi vardır.
  ► Dünya’dan yaklaşık dört kat büyüktür.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi gezegene aittir?

  A) Jüpiter
  B) Uranüs
  C) Neptün
  D) Satürn
  Cevap:
 • 2) Robotlar her geçen gün hayatımızın içinde yer almakta ve birçok alanda önemli görevler yapmaktadır. Buna göre robotlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yapılarında elektrik motoru vardır.
  B) Otomotiv sanayisinde sıkça kullanılır.
  C) Tıpta, ameliyatlarda kullanımı artmaktadır.
  D) Hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir.
  Cevap: D
 • 3) Hidroelektrik santrallerinde belirli aşamalardan sonra elektrik enerjisi üretilmektedir.
  I. Akarsuların önü kesilip barajda sular toplanır.
  II. Baraj kapakları açılıp biriken sular türbinlere doğru hareket eder.
  III. Su yüksekliği arttığından potansiyel enerji depolanır.
  IV. Türbinlere bağlı olan jeneratörler hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürürler.

  Verilen ifadelere göre hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi hangi sıralama ile gerçekleşmektedir?

  A) I - II - III - V
  B) I - III - II - IV
  C) I - IV - III - II
  D) III - I - II – IV
  Cevap:
 • 4) • İki çeşit atomdan oluşur.
  • Toplam beş tane atomu vardır.
  • 2– iyon yüküne sahiptir.

  Özellikleri verilen çok atomlu iyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) NH4+
  B) SO42–
  C) CO32–
  D) PO43–
  Cevap:
 • 5) . Yeşil bitki → Çekirge → Fare → Kartal
  Yukarıdaki besin zincirinde, iklimsel değişimlerden dolayı yeşil bitki sayısı hızla azalmaktadır. Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Çekirge sayısının azalması
  B) Fare sayısının azalması
  C) Kartal sayısının azalması
  D) Çekirge sayısının artması
  Cevap: D
 • 6) Yılmaz aşağıda verdiği bilgilerden hangisinde hata yapmıştır?
  A) Kısaca canlının adresine habitat denir.
  B) 7-F sınıfındaki öğrenciler papülasyondur.
  C) Bitki bir türdür.
  D) Çevremizde cansız varlıklar da bulunur.
  Cevap:
 • 7) Havaya karışan zehirli gazların yağmur damlaları ile yeryüzüne ulaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Sera etkisi
  B) Küresel ısınma
  C) Meteor yağmuru
  D) Asit yağmuru
  Cevap: C
 • 8) > Güneş Sisteminin en büyük gezegenidir.
  > Güneş'e en uzak gezegendir.
  > '' Dünya'nın İkizi'' olarak da isimlendirilir.
  Yukarıda Güneş Sisteminde yer alan bazı gezegenlerin özellikleri verilmiştir.
  Buna göre aşağıdaki gezegenler yukarıdaki özelliklerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?

  A) Venüs
  B) Mars
  C) Neptün
  D) Jüpiter
  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10) ............., devrenin iki ucu arasındaki enerji farkının göstergesidir. Birimi volttur.

  Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

  A) Direnç
  B) Gerilim
  C) Akım
  D) Voltmetre
  Cevap:
 • 11)


  Cevap:
 • 12) Yıldızlar ve gezegenlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  A) Yıldızlar etraflarına kendi oluşturdukları ısı ve ışığı yayarlar.
  B) Yıldızlar gezegenlere göre daha sıcaktır.
  C) Gezegenler yıldızlara göre daha büyüktür.
  D) Güneş Dünya'mızın ısı ve ışık kaynağı olan bir yıldızdır.
  Cevap:
 • 13) Herhangi bir düzlem ayna çizerek isminizin aynadaki simetrik görüntüsünü gösteriniz.
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi saftır ?
  I.Karışım
  II.Bileşik
  III.Element

  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap:
 • 15) Havaya karışan zehirli gazların yağmur damlaları ile yeryüzüne ulaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Sera etkisi
  B) Küresel ısınma
  C) Meteor yağmuru
  D) Asit yağmuru
  Cevap:
 • 16) Aşağidaki boşluk doldurmaları yapınız.

  (tür,habitat,miyopluk,J.J.Thomson,J.Dalton,adrenalin,hipermetrop)

  1.Bir bölgede yaşıyan ve aynı atadan gelen topluluklara …… denir.
  2.Atom modelini üzümlü keke benzeten bilim adamı …………..’dır.
  3.Hayvanların veya diğer canlıların yaşadığı doğal ortama ……….. denir.
  4.Uzağı iyi görememe göz kusuruna ……… denir.
  5.Yüksek bir yerden düştüğümüzde veya heyecanlandığımızda vücudumuzun sal-
  gıladığı iç salgı bezimize ………… denir.
  Cevap:
 • 17) Ekosistem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ekosistem cansız varlıklar ve aynı tür canlılardan oluşur
  B) Ekosistemlerde besin zinciri üretici canlılarla başlar
  C) Ekosistem, kendi kendine yetebilen bir birimdir.
  D) Farklı ekosistemde yaşayan aynı tür canlılar olabilir.
  Cevap:
 • 18) Bir elektrik devresinden yüksek akım geçtiğinde devrenin zarar görmesini engellemek için devreyi açarak akımın geçmesini engelleyen, anahtar görevi gören elemana ne ad verilir?
  A) Sigorta
  B) Pil
  C) Ampul
  D) Kısa devre
  Cevap: A
 • 19) Güneş,e yakınlıklarına göre gezegenlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibidir ?
  A) Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
  B) Mars, Venüs, Dünya, Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
  C) Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton
  D) Mars, Venüs, Merkür, Dünya, Satürn, Neptün, Uranüs, Jüpiter
  Cevap:
 • 20) Zamanla gelişen teknoloji sayesinde Mars'a ve Venüs'e görüntü elde etmek ve bu görüntüleri Dünya'ya iletmek amacıyla gönderilen uzay araçlarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Uzay mekiği
  B) Radyo teleskopu
  C) Uzay sondası
  D) Uzay gemisi
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder