Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Güneş sistemindeki yaşamın olduğu bilinen tek gezegen
  olan Dünya’mızla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Tek uydusu vardır.
  B) Samanyolu gökadasındadır.
  C) Güneş’e en yakın ikinci gezegendir.
  D) Venüs ve Mars gezegenleri arasındadır.
  Cevap: C
 • 2) . * Daima kuzey yönünü gösterir.
  * Geceleri yönümüzü bulmayı sağlar.
  * Küçükayı takımyıldızının en parlak üyesidir.

  Yukarıdaki bilgiler dâhilinde hangi gök cisminden bahsedilmiştir?

  A) Halley
  B) Ejderha
  C) Orion(Avcı)
  D) Kutup yıldızı
  Cevap: D
 • 3) Ekosistem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Aynı türün topluluğuna ekosistem denir.
  B) Ekosistemlerde besin zinciri üretici canlılarla başlar
  C) Ekosistem, kendi kendine yetebilen bir birimdir.
  D) Farklı ekosistemde yaşayan aynı tür canlılar olabilir.
  Cevap:
 • 4) Atık sorumluluğu gelişen bir öğrencinin, aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
  A) Toplu taşıma araçlarını kullanır.
  B) Gereksiz kağıt tüketimini azaltır.
  C) Çöplerini yakarak ortadan kaldırır.
  D) Evsel atıklarını geri dönüşüm kutularına atar.
  Cevap: D
 • 5) Kimya endüstrisi konusu ile ilgili öğrenciler şu yorumlarda bulunuyorlar:

  Ahmet: Temelini biyoloji bilimi oluşturur.
  Fatma: Otomotiv ve deri ürünleri örnekleridir.
  Mehmet: Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirler.
  Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?

  A) Yalnız Ahmet
  B) Ahmet ve Fatma
  C) Fatma ve Mehmet
  D) Ahmet, Fatma ve Mehmet
  Cevap:
 • 6) Ot  Çekirge  ?  Yılan  Kartal
  Yukarıda verilen besin zincirinde ? yerine hangi canlı gelmelidir?

  A) Kurbağa
  B) Kelebek
  C) Bitki
  D) Ağaç
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi bundan yıllar önce ülkemizde yaşamış,ancak şuan ülkemzde nesli tükenmiş olan canlılardandır?
  A) Aslan
  B) Kardelen
  C) Van kedisi
  D) Orkide
  Cevap: A
 • 8) Balık bir gölde su içinde yüzmektedir; Kuş ise balığın bulunduğu gölün üzerindeki hava ortamında uçmaktadır. Balık ve kuş bulundukları yerlere göre birbirlerini nerede görürler?
  A) Daha yakında - Daha yakında
  B) Daha derinde - Daha aşağıda
  C) Aynı derinlikte - Aynı Yükseklikte
  D) Daha yakında - Daha uzakta
  Cevap:
 • 9) Atomun yapısı ile ilgili olarak;
  I.Protonlar ve nötronlar atomun çekirdeğinde bulunur.
  II.Protonlar pozitif, nötronlar negatif yüklü taneciklerdir.
  III.Elektronlar çekirdeğin etrafında yörüngelerde hareket ederler
  Yargılarından hangisi veya hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız I
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap:
 • 10) Sinir sistemimizde bulunan aşağıdaki merkezlerden hangisi omurilikte yer alır?
  A) Konuşma merkezi
  B) Açlık ve tokluğu algılama merkezi
  C) Vücut sıcaklığını düzenleme merkezi
  D) Refleksleri kontrol etme merkezi
  Cevap:
 • 11) I. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr kesme şeker
  II. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr toz şeker
  III. 250C ‘de 100 gr. Su+10gr pudra şeker
  IV. 300C ‘de 100 gr. Su+10gr pudra şeker
  Dört ayrı kapta yukarıdaki çözeltiler hazırlandığında
  çözünme hızını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

  A) IV>II>III>I
  B) I>II>IV>III
  C) I>II>III>IV
  D) IV>III>II>I
  Cevap:
 • 12)


  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14)


  Cevap:
 • 15) Sembolü “C” olan element aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kalsiyum
  B) Klor
  C) Karbon
  D) Potasyum
  Cevap:
 • 16) Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılara üç örnek veriniz.
  Cevap:
 • 17) Ekosistemi tanımlayarak bir örnek veriniz.
  Cevap:
 • 18)


  Cevap:
 • 19) . I. Habitat
  II. Ekosistem
  III. Popülasyon

  Yukarıda verilen kavramlardan hangisi ya da hangileri birden çok canlı türü içerebilir ?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) I, II, III
  Cevap:
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin fazla olmasının sebeplerinden değildir ?
  A) Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yer alması.
  B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması.
  C) Yer yüzü şekillerinin çeşitli olması.
  D) Sanayileşme sayesinde ülkenin ekonomisinin güçlenmesi.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder