Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Teleskoplar ile ilgili,
  I. Teleskobun icadı uzay gözlemlerini kolaylaştırmıştır.
  II. Astronomide kullanılan ilk teleskobu Galileo yapmıştır.
  III. Aynalı, mercekli ve radyo teleskoplar olmak üzere farklı çeşitleri vardır.

  İfadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I.
  B) I ve II.
  C) II ve III.
  D) I, II ve III.
  Cevap:
 • 2) Gökkuşağının oluşum nedeni aşağıdakilerden hangisidir
  A) Havanın soğuk olması
  B) Toprağın ışığı yansıtması
  C) Denizin ışığı yansıtması
  D) Güneş ışınlarının yağmur damlaları için de kırılması
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi bir tür örneği değildir? (
  A) Aslan
  B) Ceylan
  C) Fok
  D) Katır
  Cevap: D
 • 4) Öğretmeni Merve'ye mercek kullanılan bazı gereçlerin araştırılması ödevini verir.
  Merve' nin bulduğu aşağıdaki gereçlerin kaç tanesinde mercek kullanılmıştır?
  I. Büyüteç
  II. Gözlük
  III. Dürbün
  IV. Kamera

  A) Bir
  B) İki
  C) Üç
  D) Dört
  Cevap: D
 • 5) Yirminci yüzyılın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başla­mıştır. Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstriyel atıklar, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir.
  Burcu ve arkadaşları bu bilgiyi öğrendikten sonra toprak kirliliğini önleyecek hem çabuk hem de kolay uygulanabile­cek bir karar alıyorlar.
  Bu karar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Tarımda ilaç ve kimyasal gübre kullanmayalım.
  B) Çöplerimizin miktarını azaltalım.
  C) Tüm arabaların egzoz muayenelerini yaptırtalım.
  D) Fabrikaların önünde protesto gösterisi yapalım
  Cevap:
 • 6) Besinlerin tadını tam olarak alabilmek için dilimizin aşağıdaki duyu organlarından hangisi ile birlikte görev yapması gerekir?
  A) Göz
  B)Kulak
  C)El
  D)Burun
  Cevap: D
 • 7) HCl bileşiğinde hangi elementler bulunur?
  A)Hidrojen –karbon
  B)Hidrojen- iyot
  C)Hidrojen-klor
  D)Hidrojen-kalsiyum
  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10) X yıldızı : sarı Y yıldızı : kırmızı
  Z yıldızı: beyaz T yıldızı : mavi

  Yukarıda X,Y,Z ve T yıldızlarının renkleri belirtilmiştir. Buna göre sıcaklığı en az olan yıldız hangisidir?

  A) X
  B) Y
  C) Z
  D) T
  Cevap:
 • 11) Buz, donmuş gazlar ve tozla karışmış halde bulunan kayaç malzemelerinden oluşan ................. gezegenler gibi Güneş'in etrafında dolanırlar. Bu özelliklerinden dolayı onlara ''kirli kartopu'' da denilmektedir.
  Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi gelmelidir?

  A) Kuyruklu yıldız
  B) Meteor
  C) Göktaşı
  D) Yıldız
  Cevap:
 • 12) .Aşağıda verilen atomlardan hangisi elektron vermeye yatkındır?
  A) X )2)8)2
  B) X )2)7
  C) X )2)6
  D) X )2)8)6
  Cevap:
 • 13) I. Marmara Denizinde yaşayan istavrit balıkları
  II. Karadenizde yaşayan hamsi balıkları
  III. Serçe Kuşu
  Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri populasyona örnek olarak verilebilir? Yazınız.
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi türe verilebilecek bir örnektir?
  A)Okyanus
  B) Kuşlar
  C) Meyve Ağaçları
  D) Ceylan
  Cevap: C
 • 15) Çözeltiler için;
  1. Kimyasal yöntemlerle ayırabilirler.
  2. Her noktada aynı özelliği gösterirler
  3. Homojen karışımlardır.
  yargılardan hangileri doğrudur? 

  A)Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap:
 • 16) İletken bir maddenin bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına ne denir?
  A) Direnç
  B) Akım
  C) Gerilim
  D) Parlaklık
  Cevap:
 • 17) I. Yıldızların boyutları gezegenlerden daha büyüktür.
  II. Gezegenler, yıldızlardan daha sıcaktır.
  III. Yıldızlar da gezegenler de doğal ışık kaynağıdır.
  IV. Yıldızların ışıkları yanıp sönüyor gibi görünürken, gezegenlerin ışıkları kesintisizdir.

  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur ?

  A) Yalnız II
  B) I, IV
  C) I, III, IV
  D) I, II, III, IV
  Cevap:
 • 18) Gezegenlerin büyüklük sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibidir ?
  A) Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür
  B) Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Merkür, Mars
  C) Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
  D) Dünya, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Venüs, Mars, Merkür
  Cevap:
 • 19) Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin uydusu yoktur ?
  A) Jüpiter
  B) Venüs
  C) Neptün
  D) Uranüs
  Cevap:
 • 20) Magenta rengi aşağıdaki hangi renklerin bir araya gelmesinden oluşur ?
  A) Kırmızı + Mavi + Yeşil
  B) Kırmızı + Mavi
  C) Kırmızı + Yeşil
  D) Yeşil + Mavi
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder