Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Güneşe uzaklığı bakımından dördüncü gezegendir.
  * Güneş sisteminin ikinci küçük gezegenidir.
  * Kızıl gezegen adıyla bilinir.
  Buna göre aşağıdaki gezegenlerden hangisinin özellikleri verilmiştir?

  A) Merkür
  B) Venüs
  C) Mars
  D) Neptün
  Cevap: C
 • 2) . ► Yeryüzüne düşen meteor parçalarıdır.
  ► Düştükleri yerde krater oluştururlar.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi gök cismine aittir?

  A) Gezegen
  B) Göktaşı
  C) Yıldız
  D) Kuyruklu yıldız
  Cevap:
 • 3) Bir devre elemanının iki ucu arasındaki enerji farkına ne denir?
  A) Direnç
  B) Akım
  C) Gerilim
  D) Parlaklık
  Cevap: A
 • 4) İç salgı bezleri ve bunlardan salgılanan hormonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Adrenalin hormonu büyümeyi sağlar.
  B) Glukagon hormonu kan şekerini düşürür.
  C) Testislerden dişiye özgü hormonlar salgılanır.
  D) Hipofiz, iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler
  Cevap:
 • 5) Bir populasyona ait bireylerin yaşadığı veya arandığında bulunduğu yaşam alanına
  …………………..denir.

  A) Tür
  B) Habitat
  C) Ekosistem
  D) Populasyon
  Cevap:
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyon oluşturmaz?
  A) Büyük okyanustaki mavi balinalar
  B) Karadeniz’deki hamsi balıkları
  C) Ankara’daki tiftik keçileri
  D) Ağrı Dağı’ndaki bitkiler
  Cevap:
 • 7) Bir elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Elektron akımı (-) kutuptan (+) kutuba doğrudur.
  B) Devredeki akım arttıkça direnç artar.
  C) Elektrik akımı (+) kutuptan (-) kutba doğru artar.
  D) Direnç akıma bağlı değildir.
  Cevap: C
 • 8) Gül içmekte olduğu şekerli su çözeltisini seyreltik bulmuştur. Gül, çözeltiyi derişik hale getirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
  a) Çözücü miktarını azaltmalıdır.
  b) Çözünen miktarını arttırmalıdır.
  c) Çözeltiyi kaynatmalıdır.
  d) Çözücü miktarını artırmalıdır.
  Cevap:
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bir tür değildir?
  A) Serçe
  B) Panda
  C) Bengal kaplanı
  D) Meksika yunusu
  Cevap: A
 • 10) Buz, donmuş gazlar ve tozla karışmış halde bulunan kayaç malzemelerinden oluşan ................. gezegenler gibi Güneş'in etrafında dolanırlar. Bu özelliklerinden dolayı onlara ''kirli kartopu'' da denilmektedir.
  Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi gelmelidir?

  A) Kuyruklu yıldız
  B) Meteor
  C) Göktaşı
  D) Yıldız
  Cevap:
 • 11) Binalarda ve evlerde elektrik devrelerinde fazla akım meydana geldiğinde akımı keserek devre elemanlarının ve devreye bağlı alıcıların zarar görmesini engelleyen elektriksel malzemeye ne isim verilmektedir ?

  A) Kısa devre
  B) Batarya
  C) Diyot
  D) Sigorta
  Cevap: D
 • 12)


  Cevap:
 • 13) Aşağıda çeşitli canlı ve habitatları yanlış eşleştirilmiştir?
  A) Ceylan – Orman
  B) Kutup ayısı – Çöl
  C) Solucan – Toprak
  D) Kanguru – Avusturalya
  Cevap: B
 • 14) Işığın ana renklerini yazınız.
  Cevap:
 • 15) ‘Bir seri devrede ampul sayısı arttıkça parlaklık azalır.’
  Görüşünü ispatlamak için nasıl iki devre çizilmelidir ? Aşağıdaki boşluğa çiziniz.

  Cevap:
 • 16) Habitatı tanımlayarak örnek veriniz.

  Cevap:
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi popülasyona örnek olarak verilemez ?
  A) Karadeniz hamsileri
  B) Kapıdağ' daki köknar ağaçları
  C) Ceylanpınar'daki geyikler
  D) Ilgaz ormanlarındaki ağaçlar
  Cevap:
 • 18) Aşagidaki sorulardan doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına(Y) harflerini koyunuz
  (…)Duyu organlarımız sadece 4 tanedir.
  (…)Ağ tabaka(retina) gözümüz ile ilgili bir terimdir.
  (…)Kükürtün sembolü (K)’dir.
  (…)Prizmadan geçen beyaz ışık diğer renklere ayrılır.Bu renklerde mor yoktur.
  (…)Belirli bir bölgede bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa
  tür denir.
  Cevap:
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Jenaratörler hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
  B) Hidroelektrik santralerde suyun akışı sayesinde jenaratörün türbini döner.
  C) Termik santrallerde rüzgar sayesinde jeneratörün türbini döner.
  D) Nükleer santrallerde atom çekirdeğinin parçalanması ile ısı ortaya çıkar.
  Cevap:
 • 20) * Kendi ekseni etrafında ters yönde dönen gezegendir.
  * Güneş sistemindeki atmosferi olmayan tek gezegendir.
  * Titan adlı bir uydusu vardır.

  Yukarıda özelliği verilmeyen gezegen aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Merkür
  B) Satürn
  C) Venüs
  D) Mars
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder