Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir devre elemanının iki ucu arasındaki enerji farkına ne denir?
  A) Direnç
  B) Akım
  C) Gerilim
  D) Parlaklık
  Cevap: A
 • 2) Atık sorumluluğu gelişen bir öğrencinin, aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
  A) Toplu taşıma araçlarını kullanır.
  B) Gereksiz kağıt tüketimini azaltır.
  C) Çöplerini yakarak ortadan kaldırır.
  D) Evsel atıklarını geri dönüşüm kutularına atar.
  Cevap: D
 • 3) Kimya endüstrisi konusu ile ilgili öğrenciler şu yorumlarda bulunuyorlar:

  Ahmet: Temelini biyoloji bilimi oluşturur.
  Fatma: Otomotiv ve deri ürünleri örnekleridir.
  Mehmet: Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirler.
  Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur?

  A) Yalnız Ahmet
  B) Ahmet ve Fatma
  C) Fatma ve Mehmet
  D) Ahmet, Fatma ve Mehmet
  Cevap:
 • 4) Bir populasyona ait bireylerin yaşadığı veya arandığında bulunduğu yaşam alanına
  …………………..denir.

  A) Tür
  B) Habitat
  C) Ekosistem
  D) Populasyon
  Cevap:
 • 5) . Yeşil bitki → Çekirge → Fare → Kartal
  Yukarıdaki besin zincirinde, iklimsel değişimlerden dolayı yeşil bitki sayısı hızla azalmaktadır. Bu duruma göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Çekirge sayısının azalması
  B) Fare sayısının azalması
  C) Kartal sayısının azalması
  D) Çekirge sayısının artması
  Cevap: D
 • 6)


  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9) I. Yılan II. Ot III. Kartal IV. Tavşan
  Yukarıda verilen canlılar arasında oluşturulacak besin zincirinde ''otobur tüketici'' olanı hangisidir?

  A) Yılan
  B) Ot
  C) Kartal
  D)Tavşan
  Cevap: C
 • 10) Işığın ana renklerini yazınız.
  Cevap:
 • 11) Habitatı tanımlayarak örnek veriniz.

  Cevap:
 • 12) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A )Kırmızı elma mavi ışık altında siyah görülür.
  B )Üzerine ışık düşen maddenin sıcaklığı artar.
  C )Cisim üzerine düşen tüm renkli ışıkları yansıtıyorsa beyaz görülür.
  D )Periskopta çukur ayna kullanılır.
  Cevap:
 • 13) .Güneş,e yakınlıklarına göre gezegenlerin sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibidir ?
  A) Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
  B) Mars, Venüs, Dünya, Merkür, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün
  C) Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton
  D) Mars, Venüs, Merkür, Dünya, Satürn, Neptün, Uranüs, Jüpiter
  Cevap:
 • 14) Havaya karışan zehirli gazların yağmur damlaları ile yeryüzüne ulaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Sera etkisi
  B) Küresel ısınma
  C) Meteor yağmuru
  D) Asit yağmuru
  Cevap:
 • 15) Renk tayfındaki tüm renkleri elde etmek için aşağıdaki renklerden hangileri yeterlidir ?
  A) Kırmızı, yeşil ve mavi
  B) Kırmızı, sarı ve mavi
  C) Sarı, yeşil ve mavi
  D) Sarı, mor ve yeşil
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder