...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ot  Çekirge  ?  Yılan  Kartal
  Yukarıda verilen besin zincirinde ? yerine hangi canlı gelmelidir?

  A) Kurbağa
  B) Kelebek
  C) Bitki
  D) Ağaç
  Cevap: A
 • 2) Havaya karışan zehirli gazların yağmur damlaları ile yeryüzüne ulaşmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Sera etkisi
  B) Küresel ısınma
  C) Meteor yağmuru
  D) Asit yağmuru
  Cevap: C
 • 3) Yirminci yüzyılın başından itibaren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanması ile birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya başla­mıştır. Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstriyel atıklar, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir.
  Burcu ve arkadaşları bu bilgiyi öğrendikten sonra toprak kirliliğini önleyecek hem çabuk hem de kolay uygulanabile­cek bir karar alıyorlar.
  Bu karar aşağıdakilerden hangisi olabilir?

  A) Tarımda ilaç ve kimyasal gübre kullanmayalım.
  B) Çöplerimizin miktarını azaltalım.
  C) Tüm arabaların egzoz muayenelerini yaptırtalım.
  D) Fabrikaların önünde protesto gösterisi yapalım
  Cevap:
 • 4)


  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6) Buz, donmuş gazlar ve tozla karışmış halde bulunan kayaç malzemelerinden oluşan ................. gezegenler gibi Güneş'in etrafında dolanırlar. Bu özelliklerinden dolayı onlara ''kirli kartopu'' da denilmektedir.
  Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi gelmelidir?

  A) Kuyruklu yıldız
  B) Meteor
  C) Göktaşı
  D) Yıldız
  Cevap:
 • 7) Tümsek aynada görüntü nasıl oluşur? Yazınız.
  Cevap:
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine sebep olmaz?
  A)Evsel çöpler
  B)Asit yağmurları
  C)Kanalizasyon suları
  D) Balıkların çoğalması
  Cevap: D
 • 9)


  Cevap:
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi türe verilebilecek bir örnektir?
  A)Okyanus
  B) Kuşlar
  C) Meyve Ağaçları
  D) Ceylan
  Cevap: C
 • 11) Çözeltiler için;
  1. Fiziksel yöntemlerle ayırabilirler.
  2. Her noktada aynı özelliği gösterirler
  3. Homojen karışımlardır.
  yargılardan hangileri doğrudur? 

  A)Yalnız I
  B) I ve II
  C)II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap:
 • 12) Ekosistem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Ekosistem cansız varlıklar ve aynı tür canlılardan oluşur
  B) Ekosistemlerde besin zinciri üretici canlılarla başlar
  C) Ekosistem, kendi kendine yetebilen bir birimdir.
  D) Farklı ekosistemde yaşayan aynı tür canlılar olabilir.
  Cevap:
 • 13) Bir elektrik devresinden yüksek akım geçtiğinde devrenin zarar görmesini engellemek için devreyi açarak akımın geçmesini engelleyen, anahtar görevi gören elemana ne ad verilir?
  A) Sigorta
  B) Pil
  C) Ampul
  D) Kısa devre
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Jenaratörler hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür.
  B) Hidroelektrik santralerde suyun akışı sayesinde jenaratörün türbini döner.
  C) Termik santrallerde rüzgar sayesinde jeneratörün türbini döner.
  D) Nükleer santrallerde atom çekirdeğinin parçalanması ile ısı ortaya çıkar.
  Cevap:
 • 15) Ay' a ilk ayak basan astronot aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Lippershey
  B) Michael Collins
  C) Edwin Aldrin
  D) Neil Armstrong
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder