...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) . * Daima kuzey yönünü gösterir.
  * Geceleri yönümüzü bulmayı sağlar.
  * Küçükayı takımyıldızının en parlak üyesidir.

  Yukarıdaki bilgiler dâhilinde hangi gök cisminden bahsedilmiştir?

  A) Halley
  B) Ejderha
  C) Orion(Avcı)
  D) Kutup yıldızı
  Cevap: D
 • 2) İç salgı bezleri ve bunlardan salgılanan hormonlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Adrenalin hormonu büyümeyi sağlar.
  B) Glukagon hormonu kan şekerini düşürür.
  C) Testislerden dişiye özgü hormonlar salgılanır.
  D) Hipofiz, iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler
  Cevap:
 • 3) • İki çeşit atomdan oluşur.
  • Toplam beş tane atomu vardır.
  • 2– iyon yüküne sahiptir.

  Özellikleri verilen çok atomlu iyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A) NH4+
  B) SO42–
  C) CO32–
  D) PO43–
  Cevap:
 • 4) Ekosistem ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Aynı türün topluluğuna ekosistem denir.
  B) Ekosistemlerde besin zinciri üretici canlılarla başlar
  C) Ekosistem, kendi kendine yetebilen bir birimdir.
  D) Farklı ekosistemde yaşayan aynı tür canlılar olabilir.
  Cevap:
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi bir tür örneği değildir? (
  A) Aslan
  B) Ceylan
  C) Fok
  D) Katır
  Cevap: D
 • 6) Bir elektrik devresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
  A) Elektron akımı (-) kutuptan (+) kutuba doğrudur.
  B) Devredeki akım arttıkça direnç artar.
  C) Elektrik akımı (+) kutuptan (-) kutba doğru artar.
  D) Direnç akıma bağlı değildir.
  Cevap: C
 • 7)


  Cevap:
 • 8) Balık bir gölde su içinde yüzmektedir; Kuş ise balığın bulunduğu gölün üzerindeki hava ortamında uçmaktadır. Balık ve kuş bulundukları yerlere göre birbirlerini nerede görürler?
  A) Daha yakında - Daha yakında
  B) Daha derinde - Daha aşağıda
  C) Aynı derinlikte - Aynı Yükseklikte
  D) Daha yakında - Daha uzakta
  Cevap:
 • 9) Besinlerin tadını tam olarak alabilmek için dilimizin aşağıdaki duyu organlarından hangisi ile birlikte görev yapması gerekir?
  A) Göz
  B)Kulak
  C)El
  D)Burun
  Cevap: D
 • 10)


  Cevap:
 • 11) Yıldızlar ve gezegenlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ?
  A) Yıldızlar etraflarına kendi oluşturdukları ısı ve ışığı yayarlar.
  B) Yıldızlar gezegenlere göre daha sıcaktır.
  C) Gezegenler yıldızlara göre daha büyüktür.
  D) Güneş Dünya'mızın ısı ve ışık kaynağı olan bir yıldızdır.
  Cevap:
 • 12) Bir cisim kırmızı ışık altında kırmızı, yeşil ışık altında yeşil görünüyor.
  Aynı cisim beyaz ışık altında hangi renkte görünür?

  A) Beyaz
  B) Kırmızı
  C) Yeşil
  D) Siyah
  Cevap:
 • 13) .Aşağıda verilen atomlardan hangisi elektron vermeye yatkındır?
  A) X )2)8)2
  B) X )2)7
  C) X )2)6
  D) X )2)8)6
  Cevap:
 • 14) Nesli tükenme tehlikesi altında olan canlılara üç örnek veriniz.
  Cevap:
 • 15) Aşağidaki boşluk doldurmaları yapınız.

  (tür,habitat,miyopluk,J.J.Thomson,J.Dalton,adrenalin,hipermetrop)

  1.Bir bölgede yaşıyan ve aynı atadan gelen topluluklara …… denir.
  2.Atom modelini üzümlü keke benzeten bilim adamı …………..’dır.
  3.Hayvanların veya diğer canlıların yaşadığı doğal ortama ……….. denir.
  4.Uzağı iyi görememe göz kusuruna ……… denir.
  5.Yüksek bir yerden düştüğümüzde veya heyecanlandığımızda vücudumuzun sal-
  gıladığı iç salgı bezimize ………… denir.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder