...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) ► Güneş çevresindeki yörüngesinde yan yatmış olarak döner.
  ► Zehirli amonyak gazından oluşan bir atmosferi vardır.
  ► Dünya’dan yaklaşık dört kat büyüktür.
  Yukarıda verilen bilgiler hangi gezegene aittir?

  A) Jüpiter
  B) Uranüs
  C) Neptün
  D) Satürn
  Cevap:
 • 2) Robotlar her geçen gün hayatımızın içinde yer almakta ve birçok alanda önemli görevler yapmaktadır. Buna göre robotlar hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Yapılarında elektrik motoru vardır.
  B) Otomotiv sanayisinde sıkça kullanılır.
  C) Tıpta, ameliyatlarda kullanımı artmaktadır.
  D) Hareket enerjisini elektrik enerjisine çevirir.
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi bir popülasyon oluşturmaz?
  A) Büyük okyanustaki mavi balinalar
  B) Karadeniz’deki hamsi balıkları
  C) Ankara’daki tiftik keçileri
  D) Ağrı Dağı’ndaki bitkiler
  Cevap:
 • 4) Gül içmekte olduğu şekerli su çözeltisini seyreltik bulmuştur. Gül, çözeltiyi derişik hale getirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?
  a) Çözücü miktarını azaltmalıdır.
  b) Çözünen miktarını arttırmalıdır.
  c) Çözeltiyi kaynatmalıdır.
  d) Çözücü miktarını artırmalıdır.
  Cevap:
 • 5) HCl bileşiğinde hangi elementler bulunur?
  A)Hidrojen –karbon
  B)Hidrojen- iyot
  C)Hidrojen-klor
  D)Hidrojen-kalsiyum
  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10) Binalarda ve evlerde elektrik devrelerinde fazla akım meydana geldiğinde akımı keserek devre elemanlarının ve devreye bağlı alıcıların zarar görmesini engelleyen elektriksel malzemeye ne isim verilmektedir ?

  A) Kısa devre
  B) Batarya
  C) Diyot
  D) Sigorta
  Cevap: D
 • 11) Buz, donmuş gazlar ve tozla karışmış halde bulunan kayaç malzemelerinden oluşan ................. gezegenler gibi Güneş'in etrafında dolanırlar. Bu özelliklerinden dolayı onlara ''kirli kartopu'' da denilmektedir.
  Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere aşağıdaki gök cisimlerinden hangisi gelmelidir?

  A) Kuyruklu yıldız
  B) Meteor
  C) Göktaşı
  D) Yıldız
  Cevap:
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi saftır ?
  I.Karışım
  II.Bileşik
  III.Element

  A) Yalnız I
  B) II ve III
  C) I ve II
  D) I, II ve III
  Cevap:
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi popülasyona örnek olarak verilemez ?
  A) Karadeniz hamsileri
  B) Kapıdağ' daki köknar ağaçları
  C) Ceylanpınar'daki geyikler
  D) Ilgaz ormanlarındaki ağaçlar
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi gök bilimci değildir ?
  A) Uluğ Bey
  B) Kadızade Rumi
  C) Benjamin Franklin
  D) Gıyaseddin Cemşid
  Cevap:
 • 15) .Doğrudan güneş ışığı altında olan bir ortamda eşit süre bekletilen aşağıdaki cisimlerden hangisinin sıcaklığı en fazla artar ?
  A) Düzlem ayna
  B) Pencere camı
  C) Siyah karton
  D) Beyaz kumaş
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder