Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 1. Güneş
  2. Dünya
  3. Ay
  4. Samanyolu gökadası

  Güneş sistemi ile ilgili verilen kavramların büyükten küçüğe sıralaması nasıl olmalıdır?

  A) 1 – 4 – 2 – 3
  B) 4 – 1 – 2 – 3
  C) 2 – 1 – 3 – 4
  D) 4 – 3 – 1 – 2
  Cevap: B
 • 2) Hidroelektrik santrallerinde belirli aşamalardan sonra elektrik enerjisi üretilmektedir.
  I. Akarsuların önü kesilip barajda sular toplanır.
  II. Baraj kapakları açılıp biriken sular türbinlere doğru hareket eder.
  III. Su yüksekliği arttığından potansiyel enerji depolanır.
  IV. Türbinlere bağlı olan jeneratörler hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştürürler.

  Verilen ifadelere göre hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimi hangi sıralama ile gerçekleşmektedir?

  A) I - II - III - V
  B) I - III - II - IV
  C) I - IV - III - II
  D) III - I - II – IV
  Cevap:
 • 3) Arda iletken bir teli sarmal hâle getirip su bulunan bir kaba yerleştirmiş ve bir pil bağlayarak şekildeki deney düzeneğini oluşturmuştur.
  Bu deney düzeneği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
  B) Su ısıtıcıları benzer mekanizmayla çalışır.
  C) Pil sayısını artırmak suyun sıcaklığını artırır.
  D) İletken telin cinsi suyun ısınmasını etkilemez.
  Cevap: D
 • 4) Atomun yapısı ile ilgili olarak;
  I.Protonlar ve nötronlar atomun çekirdeğinde bulunur.
  II.Protonlar pozitif, nötronlar negatif yüklü taneciklerdir.
  III.Elektronlar çekirdeğin etrafında yörüngelerde hareket ederler
  Yargılarından hangisi veya hangileri yanlıştır?

  A) Yalnız II
  B) Yalnız I
  C) I ve III
  D) II ve III
  Cevap:
 • 5) X yıldızı : sarı
  Y yıldızı : kırmızı
  Z yıldızı: beyaz
  T yıldızı : mavi
  Yukarıda X,Y,Z ve T yıldızlarının renkleri belirtilmiştir. Buna göre sıcaklığı en az olan yıldız hangisidir?

  A) X
  B) Y
  C) Z
  D) T
  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9) Gökyüzünü incelemek, bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulan gözlemevine ne ad verilir ?
  A) Darphane
  B) Kütüphane
  C) Rasathane
  D)Astronot
  Cevap: C
 • 10) Aşagidaki sorulardan doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına(Y) harflerini koyunuz
  (…)Duyu organlarımız sadece 4 tanedir.
  (…)Ağ tabaka(retina) gözümüz ile ilgili bir terimdir.
  (…)Kükürtün sembolü (K)’dir.
  (…)Prizmadan geçen beyaz ışık diğer renklere ayrılır.Bu renklerde mor yoktur.
  (…)Belirli bir bölgede bulunan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa
  tür denir.
  Cevap:
 • 11) İletken bir maddenin bir kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına ne denir?
  A) Direnç
  B) Akım
  C) Gerilim
  D) Parlaklık
  Cevap:
 • 12) Enerji tasarrufu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
  A) Buzdolabının kapağını sürekli açmamalıyız.
  B) A sınıfı elektrikli aletleri tercih etmeliyiz.
  C) Floresan ampul yerine tungstenden yapılmış flaman telli lambalar kullanılmalıdır.
  D) Televizyon ve radyoyu şiddetli sesle dinlememeliyiz.
  Cevap: D
 • 13) Uzaydan gelen ışınlar atmosfere girerken kırılmaya uğradığı için gözlemde yanılmaya sebep olmaktadır.Bu yanılmayı ortadan kaldırmak için kullanılan teleskop çeşidi aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Mercekli teleskop
  B) Aynalı teleskop
  C) Radyo teleskop
  D) Hubble teleskopu
  Cevap:
 • 14) I. Yıldızların boyutları gezegenlerden daha büyüktür.
  II. Gezegenler, yıldızlardan daha sıcaktır.
  III. Yıldızlar da gezegenler de doğal ışık kaynağıdır.
  IV. Yıldızların ışıkları yanıp sönüyor gibi görünürken, gezegenlerin ışıkları kesintisizdir.

  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur ?

  A) Yalnız II
  B) I, IV
  C) I, III, IV
  D) I, II, III, IV
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki gezegenlerden hangisinin uydusu yoktur ?
  A) Jüpiter
  B) Venüs
  C) Neptün
  D) Uranüs
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder