Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “ Ağaca çıkmasını bilirim;
  Tanırım meyvenin oluşumunu;
  Taş kırmak da gelir elimizden,
  Ateş yakmak da aş pişirmek de. “
  Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?

  A) Aş pişirmekte usta olduğunu
  B) Ağaçlarla haşır neşir olduğu
  C) Ustalığını kimlerle paylaştığı
  D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini
  Cevap:
 • 2) Ad tamlamaları isim türünde sözcüklerle kurulur. İsimlerin dışında zamirlerle ve edatlarla da ad tamlaması kurulabilir.
  Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili ad tamlamasında isim dışında bir sözcük tamlanan olarak kullanılmıştır?

  A) Gençlerin merakı giderek artıyor.
  B) Yarışmacıların bazısı izleyicileri selamlamadı.
  C) Yazının özetini tekrar okumalısın.
  D) Beni arkadaşlarımın yanında azarladın.
  Cevap:
 • 3) Vazife – Görev
  Hayat – Yaşam
  Yapay – Doğal
  Gider – Masraf
  Numaralanmış sözcük çiftlerinin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
  A) Sınav, saat 09.00’da başlayacakmış.
  B) Prof. Dr. İlber Ortaylı ile röportaj yapılmış.
  C) Pencere kenarındaki 3.üncü sırada oturuyorum.
  D) Bilgisayarın garanti süresi 13.08.2017’de bitecek.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
  A) Çamaşırları mandallayarak çamaşır ipine astı.
  B) Bozulan bilgisayarımın yerine yenisini alacağım.
  C) Yurt dışına ilk defa gideceği için biraz tedirgindi.
  D) Asansörü kullanmak yerine merdivenden inmeyi tercih etti.
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
  A) Bu çocuk mutlu mu, mutsuz mu anlayamadım.
  B) Uzak yakın demeden tüm akrabalarını ziyaret etti.
  C) Zamanla acemiliği atlatarak ustalığı hak etti.
  D) Geleceğinin iyi olmasını istiyorsan geçmişini kanatma.
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdaki boşlukları Doğru ise “D” ile yanlış ise “Y” ile doldurun.
  ( ) “Onu, oraya at.” cümlesinde kişi zamiri yoktur.
  ( ) “İLE” her zaman bağlaç olan bir sözcüktür.
  ( ) Dil, din, ırk isimleri küçük harfle yazılır.
  ( ) Bitkiler kelimesi topluluk ismidir.
  ( ) “Altın kolyem bulundu.” cümlesinde sıfat tamlaması vardır.
  Cevap:
 • 8) 1. Doğru, sarsılır ama yıkılmaz.
  2. Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.
  3. Ağaç düşse de yakınına yaslanır.
  4. Kimin ki bağı var, yüreğinde dağı var.
  Numaralanmış atasözlerinin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: A
 • 9) “Ben kendimi şair sanarak değil, şair olmanın gereğine inanarak ve şiirin gereğini yerine getirmek için bu alanda sıkı ve düzenli bir çalışma yürütebileceğini kabul ederek işe başladım.” diyen bir kişi için hangisi söylenemez.
  A- İnandığı şeylerin peşinde gittiği.
  B- Sorumluluk sahibi olduğu.
  C- Disiplinli çalışmaya karar verdiği.
  D- Başarılı bir şair olduğu.
  Cevap: D
 • 10) Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
  A) Yaz kış demeden çalışırdı.
  B) İrili ufaklı ne varsa topladım.
  C) Boşboğazlık yapma demiyor muyum?
  D) Genç ve yaşlı herkes hayretle bakakaldı.
  Cevap: C
 • 11) “Geçen hafta Bursa’ya bir yolculuk yaptım.” cümlesi aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlanırsa öznel bir yargı oluşur?
  A) Şehrin girişine hayvanat bahçesi yapılmış.
  B) Uludağ karlarla kaplıydı.
  C) Yeni yapılan otoyoldan gittim.
  D) Bir kez daha etkilendim gördüğüm güzellikten.
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde amaç - sonuç ilişkisi vardır?
  A) Yabancı dil öğrenmeye yurt dışına gitti.
  B) O bize katılamaz çünkü yapılacak işleri var.
  C) Yorgun olduğu için işi erken bıraktı.
  D) Malzeme yetersizliğinden iş yarım kaldı.
  Cevap: B
 • 13) Zafere giden yolda önüme pek çok engel çıktı ama …
  Bu cümle, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

  A) amacımdan asla vazgeçmedim.
  B) hayallerim beni hep kamçıladı.
  C) engeller hiçbir zaman hayallerimden büyük olmadı.
  D) her insanın yorulduğu anlar vardır.
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da / de”nin yazımı yanlıştır?
  A) Böyle de yapılmaz ki ama!
  B) Bayrağımız da, yurdumuz da kutsaldır.
  C) Deniz de kum, bende para…
  D) Yağmur yağınca araba da yıkanmış oldu.
  Cevap: C
 • 15) Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?

  A) İletişim kurmak, birçok sorunu ortadan kaldırır.
  B) Aynı dili konuştuğu hâlde anlaşamayan birçok insan vardır.
  C) İnsanların birbiriyle anlaşması konuştukları dile değil paylaştıkları duyguya bağlıdır.
  D) İnsanlar içlerinde taşıdıkları duyguları çevresindekilerle rahatça paylaşmalıdır.
  Cevap: C
 • 16) Masanın üzerinde; güneşli bir havada, bir su birikintisinde parlayan yağ lekeleriyle bin bir renkli halkalar vardı. Senelerden beri silinmemiş ve yer yer mürekkep lekelerine bulanmış olan masanın üzerinde beyaz ve yuvarlak bir mürekkep kutusu ve uçları kırılmış iki kamış kalem duruyordu.

  Parça aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisiyle yazılmıştır?

  A) Tanımlama
  B) Açıklama
  C) Betimleme
  D) Öyküleme
  Cevap: D
 • 17) Yolculuğumuz sabaha karşı bittiğinde artık Diyarbakır’ın sıcak toprağındaydık. Babamın yıllar önce terk edip dönmediği evinin önündeydik şimdi. Yeşilden habersiz kuru toprak yol, bizi evin bahçesine davet ediyordu. Kapıya geldiğimde “Neden geldiniz?” gibi bakan babaannem ve dedemi gördüm…

  Parça anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

  A) Otobüsten inip eve doğru koştum. Sanki yıllar önce de buralardaydım da şimdi özlemle tekrar geliyordum.
  B) Yaşlanmış, kederlenmiş gözlerle baktılar bana. Korkarak yaklaştım ve öptüm onları.
  C) Yemek yerkenki konuşmalarımız onların da beni çok özlediklerini söylüyordu.
  D) Hayvanların yanına gittim. Köyde kimse yaşamıyordu sanki. Hem ürkütücü hem de mutluluk veren bir duygu vardı içimde.
  Cevap:
 • 18) Kyoto’da, turistlerin ilgisini en fazla çeken tapınaklardan biri, şüphesiz “Kinkçkuji Tapınağı”dır. Tamamı altından yapılmış bu tapınağa karşı kayıtsız kalmak gerçekten zor. İkuko, şaşkınlıktan ağzım açık tapınağı seyrederken kulağıma fısıldadı: “Testereyle bir köşesinden ufak bir parça koparsak zengin oluruz.”

  Yukarıdaki metin, aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış bir örnektir?

  A) Gezi yazısı
  B) Hikâye
  C) Sohbet
  D) Mektup
  Cevap: A
 • 19) Ali’nin evin dışına çıktığını ifade eden üç kelimelik bir cümlede “ev” kelimesine aşa­ğıdakilerden hangisi eklenir?
  A) –e
  B) –de
  C) –den
  D) –i
  Cevap: D
 • 20) Kış, o gece herkesi, her şeyi üşütmeye kararlıydı. Rüzgârlarla ve karla olan anlaşmasını sürekli yeniliyor; onlara avans vermekten çekinmiyordu. Bu iki kuvvet de kendilerinden isteneni fazlasıyla yerine getiriyordu. Kar, en bereketli tanelerini rüzgârın önüne katıyor; ortalığı beyaz yumaklara çeviriyordu.
  Bu parçada hikâye unsurlarında hangisi belirgin değildir?

  A) Olay
  B) Yer
  C) Varlık kadrosu
  D) Zaman
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder