...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi bir isim tamlaması değildir?
  A) Duygunun yoğunluğu
  B) Düşüncenin güzelliği
  C) Kalp ağrısı
  D) Yorgun asker
  Cevap: D
 • 2) “-cik” eki hangi cümlede altı çizili sözcüğe küçültme anlamı katmamıştır?
  A) Karşıdaki tepeciğe varınca şehri görürüz.
  B) Kardeşimle tarladaki gelincikleri topladık.
  C) Serçecikler yeni yeni kanatlanıyorlardı.
  D) Kumsaldaki evcikleri bu çocuklar yapmışlar.
  Cevap: A
 • 3) (1) Çalışan insanın dinlenmesi gerekir.(2) Çok çalışan iyi dinlenir.(3) Çünkü yorgun ve dinlenme ihtiyacı olan bir adam, hiçbir yararlı iş yapamaz.(4) Uykusuz geçirdiğimiz bir geceden sonra, beynimizin neredeyse çalışmayı reddettiği o korkunç sabahları hepimiz biliriz.
  Paragrafın bütünlüğüne uymayan cümle hangisidir?

  A) 4
  B) 3
  C) 2
  D) 1
  Cevap: A
 • 4) Türkçede fiillerin “-mak/-mek” eki almış hâline “mastar” denir. Örn: koşmak, uyumak vb.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır?

  A) Hava rüzgârlı olduğunda hiç dışarı çıkmaz.
  B) Gürültü, insanın kendini kaybettiği yerde başlar.
  C) Kedinin gözlerindeki korku, insanın içini acıtıyordu.
  D) Çocuklara televizyon izletmek doğru değildir.
  Cevap: D
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ara” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
  A) İki dostun aralarının açılması, işlerinin bozulmasına sebep oldu.
  B) Aralarını bulmak için ikisini de bu akşam yemeğe çağırdım.
  C) Aralarında değerli sanatçıların da olduğu kişiler bir dernek kurmuşlar.
  D) Şu işi aradan çıkarırsam hemen tatile gideceğim.
  Cevap: C
 • 6) Gözden çıkarmak
  Gözden kaçırmak
  Gözden kaybolmak
  Gözden düşmek
  Aşağıdakilerden hangisi, verilen deyimlerden birinin açıklaması olamaz?

  A) Dalgınlıkla görmemek
  B) Ortadan çekilmek veya görünmez olmak
  C) Bir mal, para, değer yargısı vb. varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
  D) Tedirgin etmek, yakışıksız görünmek
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdakilerin hangisinde virgülün kaldırılması cümlenin anlamını değiştirir?
  A) Minik, sehpayı odadan odaya taşırken kırdı.
  B) Adam, tanıyormuşçasına baktı bana.
  C) Bahçe, ev, salon tıpkı aklım gibi dağınıktı.
  D) Hayır, seni tanıyamıyorum artık.
  Cevap: A
 • 8) Aşağıda geçen tamlamaların hangisi farklı bir tamlamadır?
  A) Çocukların oyuncağını elinden aldı.
  B) Alilerin evi buraya oldukça uzaktır.
  C) Bunu insanların çoğu beğenmez.
  D) Düğün günü bu adam nereye
  Cevap:
 • 9) Hangi cümle bir metnin sonuç bölümünden alınmış olabilir?
  A-. Hastalıkların tedavisinde farklı yöntemlerin uygulandığı bilinmektedir.
  B-. İlaç sanayinin her geçen yıl geliştiğini biliyoruz.
  C-. Bu yüzden, özellikle doktor önermedikçe ilaç almamak gerekir.
  D-. Bu yöntemlerin yarardan çok zarar getireceğini düşüneniniz oldu mu?
  Cevap:
 • 10) (1) Olgun insanlar yalnız çocuklara değil, herkese affedici, kusura pek aldırmaz bir yüzle bakarlar. (2) Bu dünya öyle çatık kaşla dolaşmaya, kalp kırmaya değer bir dünya değildir. (3) Onun için güler yüzlü insanlar arasında yaşayanların hayatı daha tatlı geçer. (4) Unutmayalım ki dünya kimseye kalmaz.
  Numaralı cümlelerin hangisi bir önceki cümledeki yargının açıklayıcısıdır?

  A- 3
  B- 4
  C- 1
  D- 2
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
  A) Elif ellerini iki yana doğru açtı.
  B) Utku’nun başarısızlığı bizi üzdü.
  C) Sınav heyecanından gözüme uyku girmedi.
  D) Kuşların sesini kulağımla duydum.
  Cevap: C
 • 12) ‘’Küçük ağacın arkasından bize bakıp güldü.’’
  Yukarıdaki cümlede hangi sözcükten sonra virgül konursa anlam değişir?

  A) Küçük
  B) Ağacın
  C) Bize
  D) Bakıp
  Cevap: A
 • 13) 1. Bizler, bir kenarda beklerken çok büyük tüplerle balonların içlerine hava dolduruluyor.
  2. Gökyüzü benek benek balonlarla kaplandığında, o sepetlerden birinin içinde bizler de varız.
  3. Aynı anda elliden fazla balonun şişmesine, şekillenmesine ve büyümesine tanık oluyoruz.
  4. Bakıyoruz aşağıya, yukarıdan bakınca bambaşka görünen dünyaya.
  5. Kapadokya’da bir cumartesi sabahı gün ağarmak üzereyken vadideki yüzlerce insan gibi beklemeye başlıyoruz.
  6. Her şey tamam olduğunda yolcular onar yirmişer balon sepetlerine doluşuyor.

  Numaralandırılmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

  A) 1, 6, 3, 5, 4, 2
  B) 5, 1, 3, 6, 2, 4
  C) 5, 3, 2, 1, 4, 6
  D) 1, 2, 5, 4, 6, 3
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki dizelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen söz sanatı yoktur?
  A) Elim değse akan sular tutuşur
  İki gözüm pınar oldu gel gayrı.
  (Abartma)
  B) Yaşlı bir kadın gençliğini arıyor
  “Gençliğim, gençliğim!” diye haykırıyor.
  (Konuşturma)
  C) Gözlerin kararan yollarda üzgün
  Ve bir zambak kadar beyazdı yüzün.
  (Benzetme)
  D) Hatırlarım küçük kirli bir bulut
  Durmuş, olup bitenleri seyrediyordu.
  (Kişileştirme)
  Cevap:
 • 15) I. Hay aksi, çorbayı taşırdım ( )
  II. Davete katılsam mı, bilmiyorum ( )
  III. O öyle bir insan ki ( )
  Yukarıdaki cümlelerde ( ) ile belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

  A) (!) (?) (…)
  B) (.) (.) (…)
  C) (!) (?) (.)
  D) (!) (.) (…)
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “–cı/–ci/-cu/–cü” eki eklendiğinde bir meslek adı oluşmaz?
  A) kitap
  B) ayakkabı
  C) çay
  D) uyku
  Cevap: D
 • 17) Aşağıdaki olaylardan hangisi üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır?

  A) Öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim tümüyle iki oda arasında kurulan bir telefon sistemiyle gerçekleşiyordu. Öğrenci telefonu eline aldı.
  B) 1980 yılından bu yana kendi hâlimde yaşıyordum; yoklukla varlık arasında bir yerde.
  C) Yalnızlık Allah’a mahsus, derler; herkesin yalnızlığı kendine diye mırıldandım.
  D) İlk gençliğim Adana’da geçmişti. Ekmek, kitap ve güneşle iç içeydim. Üniversite yıllarında bunun olacağını düşünmemiştim.
  Cevap: B
 • 18) Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgâr
  Kalplere sevinç, umut ve inanç getiriyor.
  Getiriyor en büyük konuğunu
  Akdeniz şelale diyarına bu sabah ıraklardan…

  Bu dizelerde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) rüzgâr
  B) konuk
  C) kalp
  D) şelale
  Cevap: A
 • 19) "Bu iş, çocuk işi." cümlesindeki sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) İsim, sıfat, sıfat, isim
  B) Sıfat, isim, sıfat, isim
  C) Sıfat, isim, isim, isim
  D) Sıfat, sıfat, sıfat, isim
  Cevap: C
 • 20) . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.
  B) Tatilde gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı.
  C) Geç kaldığı için annesinden özür diledi.
  D) Sporcu, dereceye girince takıma alındı.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder