Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Eser” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
  A)Atatürk’ün eserleri bundan sonra da yaşayacak.
  B)İlkbahar yağmurları, kardan eser bırakmadı.
  C)Tedaviden sonra hastalıktan bir eser kalmadı.
  D)Eski halinden hiç eser kalmadı.
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.
  B) Tatilde gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı.
  C) Geç kaldığı için annesinden özür diledi.
  D) Sporcu, dereceye girince takıma alındı.
  Cevap: B
 • 3) “Son zamanlarda Nasrettin Hoca fıkralarını konu alan şiirler çoğaldı. Hoca’nın fıkralarının zevklerimize, zekâmıza seslenen bir tarafı var. Hem bu Hoca’ya saygının da bir gereği sayılmalı. Yalnız burada işaret etmek istediğimiz bir nokta var. Hoca’nın fıkraları şiire aktarılırken şairin de bir yorumu, sezgileri, hayal gücü, şiire yüklenmesi gerekmez mi?”
  Parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hoca’nın fıkraları şiir için elverişli değildir.
  B) Hoca’nın fıkraları şiire çevrildiği zaman değerini kaybetmektedir?
  C) Fıkralar şiire çevrilirken aslı bozulmamalı.
  D) Fıkralar şairin yorumu ile şiirleştirilmelidir.
  Cevap:
 • 4) “İçim düzgünse yüz kilo yük taşırım, değilse yirmi kilo bile ağır gelir.” cümlesiyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir anlam yakınlığı vardır?
  A) İnsan, mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.
  B) Huzurlu olmak, kişinin direncini ve verimini artırır.
  C) Dürüst ve akıllı olunmadan mutluluğa ulaşılamaz.
  D) Mutluluğun tek anahtarı; insanın, hayatından memnun olmasıdır.
  Cevap: B
 • 5) Dil, yalnızca bir anlaşma aracı değildir. Milli kültürümüzün yeni nesillere aktarılmasında dilin çok büyük bir önemi vardır. Böylece ortak bir kültür yoluyla nesiller arasında bir bağ kurulmuş olur. Çünkü milli kültürümüzün en canlı, en birleştirici örnekleri, Türkçe yazılmış sanat eserleridir. Bu eserler, milli şuuru meydana getirir, milli birliği sağlar…
  Anlam bütünlüğü dikkate alındığında paragrafın hangi cümleyle tamamlanması uygun olur?

  A) Millet ve yurt sevgisini besleyip güçlendirir.
  B) Türkçe, yaşayan canlı ve doğal bir dildir.
  C) Her ulusun bir dili vardır.
  D) Her türlü duygu ve düşünceyi anlatmaya elverişlidir.
  Cevap: A
 • 6) ‟Nefret – Sıcak – Sürü – İnsanlar” isimlerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
  A) Somut – Soyut – Çoğul – Cins
  B) Soyut – Somut – Topluluk – Çoğul
  C) Soyut – Somut – Cins – Tekil
  D) Somut – Soyut – Özel – Cins
  Cevap: B
 • 7) Artık, zamanın kıymetini bilerek yaşıyorum.
  Yazar, bu cümlede aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

  A) Zamanı verimli kullanmanın önemini
  B) Önceleri zamanın değerini bilmediğini
  C) Zamanın çabuk geçtiğini
  D) Zamanın önemini bilenlerin mutlu olacağını
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?
  A) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum.
  B) Dişleri inci gibi beyazdı.
  C) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar.
  D) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.
  Cevap: B
 • 9) Hangi cümlede deyimin açıklaması yanlıştır
  A.. Elden gitmek: Bir şeyi yitirmek, o şeysen yoksun kalmak.
  B.. Eline kalmak: Ondan başka yardım edeni olmamak, yalnız ona muhtaç kalmak.
  C-. Ele almak: Suçlu bir kimseyi yakalatmak.
  D-. El kaldırmak: Birine, bir şeye vurmaya kalkışmak.
  Cevap:
 • 10) .”Öğrenciler okul bahçesinde toplandılar.”cümlesindeki tamlamanın türü nedir?
  A) Belirtili isim tamlaması
  B) Zincirleme isim tamlaması
  C) Sıfat tamlaması
  D) Belirtisiz isim tamlaması
  Cevap: A
 • 11) ‟O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri olarak kullanılmıştır?
  A) O sene kıtlık olduğu için köylüler çok zor günler geçirmişti.
  B) O bugüne kadar hiçbir arkadaşına kötü söz söylemedi.
  C) O benim çok severek okuduğum bir kitaptı.
  D) Sizin geçen yıl almayı düşündüğünüz ev o muydu?
  Cevap: B
 • 12) “Süt gibi beyaz elbisesini giyerek arkadaşlarının yanına gitti.” cümlesinde benzeyen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Süt
  B) Beyaz
  C) Elbise
  D) Arkadaşlar
  Cevap: C
 • 13) “Dünyaya yeni bir çehre kazandırmak istiyorsanız, akıl ve duygu ikilisini göz ardı etmemelisiniz.”
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır?

  A) Dünyaya yeni bir görünüm kazandırmak oldukça zordur.
  B) Dünyayı değiştirmek isteyenler akıl ve duygudan yararlanmalıdır.
  C) Her insan dünyayı değiştirme düşüncesindedir.
  D) Dünyayı tanımak istiyorsan aklını iyi kullanman gerekir.
  Cevap: B
 • 14) “Kara haber tez duyulur.” cümlesindeki ″kara″ sözcüğünün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse cümle zıt bir anlam kazanmış olur?
  A) yalan
  B) iyi
  C) kötü
  D) siyah
  Cevap: C
 • 15) Su insanı boğar, ateş yakarmış!
  Her doğan günün bir dert olduğunu
  İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
  Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Cins isim
  B) Somut isim
  C) Özel isim
  D) Tekil isim
  Cevap: C
 • 16) “Gazeteye geldiğinde kapıda biriken kalabalığı gördü” cümlesinde aşağıdaki hal eklerinden hangisi yoktur?
  A) yönelme
  B) belirtme
  C) ayrılma
  D) bulunma
  Cevap: C
 • 17) “Ben de temmuz öğlesi sıcağı ... sokağa çıktım. Akşama ... Taksim’de kasım ayazına tutuldum.”
  cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?

  A) ile – belki
  B) çünkü – doğru
  C) fakat – az
  D) ile – doğru
  Cevap: D
 • 18) Bugün binler basamağıyla ilgili problem çözeceğiz. Unutmayın ki binler basamağını ayırmak için nokta kullanmalıyız. Bunu günlük hayatta da alışkanlık hâline getirmeliyiz.

  Altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?

  A) alışkanlık
  B) binler
  C) nokta
  D) basamağıyla
  Cevap:
 • 19) “Denizdeki dalgalar, koca şehri yutacak kadar büyüktü. “ “Denizdeki dalgalar, koca şehri yutacak kadar büyüktü. “ cümlesindeki anlam olayı aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?
  A) Öğretmenimiz bir ev dolusu ödev verdi.
  B) Bir ağlasam denizler taşar, gözyaşım sel olur.
  C) Bütün gece sabaha kadar uyuyamadım.
  D) O kadar ağır uykusu vardı ki yanında top patlasa uyanmazdı.
  Cevap:
 • 20) Sessizliği bozan suların sesi ve rüzgârın uğultusu dışında derin bir sükûnet barındıran bu yerden ayrıldığım için üzülüyordum. İnsan eli değmemiş güzellikler hep böyle kalsın istiyor insan, onca kirlettiğimiz yer arasında. Dönüş yolunda gördüğüm bize bakan karlı dağlar, sanki derin bir hüzün içinde bize elveda diyordu. Buranın tarihi yanında doğal güzelliklerini de keşfetmiş olmaktan dolayı mutluydum.
  Yukarıdaki metinin dil ve anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Birinci tekil kişi ağzıyla anlatılmıştır.
  B) İşitme ve görme duyusu ile ilgili ayrıntılara yer verilmiştir.
  C) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
  D) Benzetmeye başvurulmuştur.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder