...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ad tamlamaları isim türünde sözcüklerle kurulur. İsimlerin dışında zamirlerle ve edatlarla da ad tamlaması kurulabilir.
  Bu açıklamaya göre, aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili ad tamlamasında isim dışında bir sözcük tamlanan olarak kullanılmıştır?

  A) Gençlerin merakı giderek artıyor.
  B) Yarışmacıların bazısı izleyicileri selamlamadı.
  C) Yazının özetini tekrar okumalısın.
  D) Beni arkadaşlarımın yanında azarladın.
  Cevap:
 • 2) Aşağıdakilerden hangisinde yazarın kişisel duygularına yer verilmemiştir?
  A) Öykü iki arkadaşın macerasını anlatıyor.
  B) Öykünün dili oldukça yalın ve etkileyiciydi.
  C) Bu öykü, okuduğum en başarılı öykülerden biridir.
  D) Bu öykünün yazarı, gençler içinde en kalıcı olanıdır.
  Cevap: A
 • 3) “İçim düzgünse yüz kilo yük taşırım, değilse yirmi kilo bile ağır gelir.” cümlesiyle aşağıdakilerden hangisi arasında bir anlam yakınlığı vardır?
  A) İnsan, mutlu olduğu zaman daha iyi kalplidir.
  B) Huzurlu olmak, kişinin direncini ve verimini artırır.
  C) Dürüst ve akıllı olunmadan mutluluğa ulaşılamaz.
  D) Mutluluğun tek anahtarı; insanın, hayatından memnun olmasıdır.
  Cevap: B
 • 4) Vazife – Görev
  Hayat – Yaşam
  Yapay – Doğal
  Gider – Masraf
  Numaralanmış sözcük çiftlerinin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: C
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟ara” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?
  A) İki dostun aralarının açılması, işlerinin bozulmasına sebep oldu.
  B) Aralarını bulmak için ikisini de bu akşam yemeğe çağırdım.
  C) Aralarında değerli sanatçıların da olduğu kişiler bir dernek kurmuşlar.
  D) Şu işi aradan çıkarırsam hemen tatile gideceğim.
  Cevap: C
 • 6) 1- Selam olsun bizden güzel dünyaya.
  2- Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
  3- Selam olsun sonsuz güneşe, aya.
  4- Işıklar, gölgeler suda oynar mı?

  Numaralanmış dizelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?
  A) Bağlamayı gitardan iyi çalıyor.
  B) Arkadaşlarına hep saygı gösteriyor.
  C) Farklı işlerde çalışmayı seviyor.
  D) Büyüyünce öğretmen olmak istiyor.
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
  A) Bu çocuk mutlu mu, mutsuz mu anlayamadım.
  B) Uzak yakın demeden tüm akrabalarını ziyaret etti.
  C) Zamanla acemiliği atlatarak ustalığı hak etti.
  D) Geleceğinin iyi olmasını istiyorsan geçmişini kanatma.
  Cevap: A
 • 9) Sağlıklı insanlar ancak sağlıklı aile ortamında yetişir.Sanıldığı gibi eğitim okulda değil evde başlar ve sağlıklı bir aile ortamında yetişmeyen çocuk için okula gelindiğinde pek çok şey için geç kalınmıştır. Özellikle 3-7 yaş dönemi çocuğun kişiliğinin oluştuğu önemli bir dönemdir ve bu öneme uygun aile ortamı oluşturulmalıdır.
  Yukarıdaki metne konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Aile Ortamı
  B) Aile ve Eğitim
  C) Aile ve Yaşantı
  D) Eğitim ve Öğretim
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltma­larla ilgili yazım yanlışı vardır?
  A) TRT’de yeni bir dizi başlıyor.
  B) Bu kitap MEB’nın müfredatına uygundur.
  C) Maçı evde TV’den izleyeceğim.
  D) TÜBİTAK’ın yayınlarını takip ediyorum.
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ”duymak” sözcüğü “işitmek” ile eş anlamlı değildir?
  A) Müzik sesini duyunca kalktı.
  B) Bu acıyı her zaman duyacağız.
  C) Duyduğu ninniyi hatırladı.
  D) Artık konuşulanları duyuyordu.
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “–cı/–ci/-cu/–cü” eki eklendiğinde bir meslek adı oluşmaz?
  A) kitap
  B) ayakkabı
  C) çay
  D) uyku
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdaki olaylardan hangisi üçüncü kişi ağzıyla anlatılmıştır?

  A) Öğrenci ve öğretmen arasındaki iletişim tümüyle iki oda arasında kurulan bir telefon sistemiyle gerçekleşiyordu. Öğrenci telefonu eline aldı.
  B) 1980 yılından bu yana kendi hâlimde yaşıyordum; yoklukla varlık arasında bir yerde.
  C) Yalnızlık Allah’a mahsus, derler; herkesin yalnızlığı kendine diye mırıldandım.
  D) İlk gençliğim Adana’da geçmişti. Ekmek, kitap ve güneşle iç içeydim. Üniversite yıllarında bunun olacağını düşünmemiştim.
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ay, güneş, dünya”
  sözcüklerinin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

  A) Bugün, oğlumun dünyaya gelişinin altıncı yılını kutluyoruz.
  B) O yıllarda teknoloji Ay’a iniş için henüz yeterli değildi.
  C) Bu oda Güneş almadığından çok karanlık görünüyor.
  D) Ay’ın, Dünya’nın çevresinde dönüş süresi bir gündür.
  Cevap: C
 • 15) Kış, o gece herkesi, her şeyi üşütmeye kararlıydı. Rüzgârlarla ve karla olan anlaşmasını sürekli yeniliyor; onlara avans vermekten çekinmiyordu. Bu iki kuvvet de kendilerinden isteneni fazlasıyla yerine getiriyordu. Kar, en bereketli tanelerini rüzgârın önüne katıyor; ortalığı beyaz yumaklara çeviriyordu.
  Bu parçada hikâye unsurlarında hangisi belirgin değildir?

  A) Olay
  B) Yer
  C) Varlık kadrosu
  D) Zaman
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder