...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
  A) Karanlık odanın küçük penceresi
  B) Kapının boyasının rengi
  C) Uzun yolun kısa hikâyesi
  D) Kırmızı gülün kokusu
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi, bir adın yerine kullanılmamıştır?
  A) O zamanlar benim moralim bozuktu.
  B) Öteki bence daha mutluydu.
  C) Bu kitabı hanginiz yırttı?
  D) Toplantıda siz yok muydunuz?
  Cevap: C
 • 3) Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak
  Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşağıya inmek
  Değeri azalmak
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü numaralanmış anlamlarından birini karşılamamaktadır?

  A) Havada uçan kuş, vurulmuş gibi birdenbire düştü.
  B) Çocuğun ateşi, ilaç içince hemen düştü.
  C) Mirastan, bana ormandaki eski ahşap ev düştü.
  D) Dolar, son bir ayda tam 70 kuruş düştü
  Cevap: D
 • 4) ‟Nefret – Sıcak – Sürü – İnsanlar” isimlerinin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
  A) Somut – Soyut – Çoğul – Cins
  B) Soyut – Somut – Topluluk – Çoğul
  C) Soyut – Somut – Cins – Tekil
  D) Somut – Soyut – Özel – Cins
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
  A) Ben hiçbir insana ön yargıyla yaklaşmam.
  B) Her şey gönlünce olsun sevgili kardeşim!
  C) Hastalandığımda bir çok kişi ziyaretime geldi.
  D) Bu kitaplardan herhangi birini okuyabilirim.
  Cevap: B
 • 6) Hangi cümlede “sözü edilen işin aynı yerde çok önceden de yapıldığı” anlaşılmaktadır?
  A- Bu tarlada bir zamanlar mısır yetiştirirdik.
  B- Bu tarlada bir zamanlar da mısır yetiştirirdik.
  C- Bu tarlada bir zamanlar mısır da yetiştirirdik.
  D- Bu tarlada bir zamanlar mısır bile yetiştirirdik.
  Cevap: B
 • 7) “Sabah” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılma zamanını bildirmemektedir?
  A) Sabah, orada pazara gideriz.
  B) Bu konuyu sabah görüşürüz.
  C) Sabah, güneşin aydınlattığı zamandır.
  D) Derslerime sabah çalışmak istiyorum.
  Cevap: C
 • 8) Bugün binler basamağıyla ilgili problem çözeceğiz. Unutmayın ki binler basamağını ayırmak için nokta kullanmalıyız. Bunu günlük hayatta da alışkanlık hâline getirmeliyiz.

  Altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?

  A) alışkanlık
  B) binler
  C) nokta
  D) basamağıyla
  Cevap:
 • 9) Sevgili Özgür( )
  Askerden dönmeni sabırsızlıkla bekliyoruz( ) seni hepimiz çok özledik( )

  Yukarıdaki mektupta yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

  A) (,) (.) (!)
  B) (.) (,) (!)
  C) (,) (,) (.)
  D) (,) (.) (…)
  Cevap: C
 • 10) "Yalnız" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılmıştır?
  A) Onun, evde yalnız olduğunu öğrenince şaşırdım.
  B) İhtiyar, uzun zamandan beri yalnız yaşıyordu.
  C) Köylüler yalnız onun söylediklerini dinlerdi.
  D) Size yardım ederim, yalnız siz de bana yardım edeceksiniz.
  Cevap: D
 • 11) Kyoto’da, turistlerin ilgisini en fazla çeken tapınaklardan biri, şüphesiz “Kinkçkuji Tapınağı”dır. Tamamı altından yapılmış bu tapınağa karşı kayıtsız kalmak gerçekten zor. İkuko, şaşkınlıktan ağzım açık tapınağı seyrederken kulağıma fısıldadı: “Testereyle bir köşesinden ufak bir parça koparsak zengin oluruz.”

  Yukarıdaki metin, aşağıdaki türlerin hangisinden alınmış bir örnektir?

  A) Gezi yazısı
  B) Hikâye
  C) Sohbet
  D) Mektup
  Cevap: A
 • 12) (1)Şair yeni bir şiir kitabı yayınladı.(2) Kitap, şairin geleneksel şiir kalıplarını kullanarak yazdığı şiirlerden oluşuyor.(3) Bu şiirlerde kimi zaman, şairin insanı çok derinden etkileyen sesini duyuyoruz. (4) Kitaptaki şiirlerin çoğu sevgi, ayrılık, özlem gibi kişisel temalar üzerine yazılmış.
  Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: C
 • 13) (1) Sevgi ve ninesi, Murat Dağı’na varınca öğle yemeği yediler. (2) Tahta oluktan akan buz gibi sudan içtiler. (3) dağın insana huzur veren serin havasını soludular. (4) birlikte çamlıkların altında dolaşıp güleç yüzlü çiçeklere baktılar.
  Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “kişileştirme” vardır?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D)4
  Cevap: D
 • 14) “Denizdeki dalgalar, koca şehri yutacak kadar büyüktü. “ “Denizdeki dalgalar, koca şehri yutacak kadar büyüktü. “ cümlesindeki anlam olayı aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?
  A) Öğretmenimiz bir ev dolusu ödev verdi.
  B) Bir ağlasam denizler taşar, gözyaşım sel olur.
  C) Bütün gece sabaha kadar uyuyamadım.
  D) O kadar ağır uykusu vardı ki yanında top patlasa uyanmazdı.
  Cevap:
 • 15) Yeteneklerin en değerli olanı, bir sözcüğün yettiği yerde iki sözcük kullanmamaktır.

  Bu cümleye göre "yeteneklerin en değerlisi" aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kelimeleri doğru telaffuz edebilmek
  B) Sözcükleri kendi anlamında kullanabilmek
  C) Kendini ifade etmek için duygularla kelimeler arasında bağ kurabilmek
  D) Bir konuyu az kelimeyle özlü bir şekilde anlatabilmek
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder