...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisinde hal eki almış bir sözcük yoktur?
  A) Bugün burada bilgi için toplandık.
  B) Bilgiyi saklamak değil, yaymak güzeldir.
  C) Seni tanımıyordu sanki.
  D) Pasta, sevdiğimiz bir yiyecektir.
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.
  B) Tatilde gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı.
  C) Geç kaldığı için annesinden özür diledi.
  D) Sporcu, dereceye girince takıma alındı.
  Cevap: B
 • 3) “Son zamanlarda Nasrettin Hoca fıkralarını konu alan şiirler çoğaldı. Hoca’nın fıkralarının zevklerimize, zekâmıza seslenen bir tarafı var. Hem bu Hoca’ya saygının da bir gereği sayılmalı. Yalnız burada işaret etmek istediğimiz bir nokta var. Hoca’nın fıkraları şiire aktarılırken şairin de bir yorumu, sezgileri, hayal gücü, şiire yüklenmesi gerekmez mi?”
  Parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hoca’nın fıkraları şiir için elverişli değildir.
  B) Hoca’nın fıkraları şiire çevrildiği zaman değerini kaybetmektedir?
  C) Fıkralar şiire çevrilirken aslı bozulmamalı.
  D) Fıkralar şairin yorumu ile şiirleştirilmelidir.
  Cevap:
 • 4) Öğrenciler okul bahçesinde toplandılar.”cümlesindeki tamlamanın türü nedir?
  A) Belirtili isim tamlaması
  B) Zincirleme isim tamlaması
  C) Sıfat tamlaması
  D) Belirtisiz isim tamlaması
  Cevap: D
 • 5) (1) Karşıdan küçük bir köpek yavrusu geliyordu. (2) Zavallı köpek susuzluktan dilini dışarı sarkıtmıştı. (3) Etrafa bakınarak su arıyordu. (4) Bir kaba su koyarak köpeğin önüne bıraktım.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “acıma” anlamı vardır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: B
 • 6) .”Öğrenciler okul bahçesinde toplandılar.”cümlesindeki tamlamanın türü nedir?
  A) Belirtili isim tamlaması
  B) Zincirleme isim tamlaması
  C) Sıfat tamlaması
  D) Belirtisiz isim tamlaması
  Cevap: A
 • 7) 1. Doğru, sarsılır ama yıkılmaz.
  2. Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.
  3. Ağaç düşse de yakınına yaslanır.
  4. Kimin ki bağı var, yüreğinde dağı var.
  Numaralanmış atasözlerinin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: A
 • 8) Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
  A) Yaz kış demeden çalışırdı.
  B) İrili ufaklı ne varsa topladım.
  C) Boşboğazlık yapma demiyor muyum?
  D) Genç ve yaşlı herkes hayretle bakakaldı.
  Cevap: C
 • 9) 1. Bizler, bir kenarda beklerken çok büyük tüplerle balonların içlerine hava dolduruluyor.
  2. Gökyüzü benek benek balonlarla kaplandığında, o sepetlerden birinin içinde bizler de varız.
  3. Aynı anda elliden fazla balonun şişmesine, şekillenmesine ve büyümesine tanık oluyoruz.
  4. Bakıyoruz aşağıya, yukarıdan bakınca bambaşka görünen dünyaya.
  5. Kapadokya’da bir cumartesi sabahı gün ağarmak üzereyken vadideki yüzlerce insan gibi beklemeye başlıyoruz.
  6. Her şey tamam olduğunda yolcular onar yirmişer balon sepetlerine doluşuyor.

  Numaralandırılmış cümleler, olayların oluş sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

  A) 1, 6, 3, 5, 4, 2
  B) 5, 1, 3, 6, 2, 4
  C) 5, 3, 2, 1, 4, 6
  D) 1, 2, 5, 4, 6, 3
  Cevap:
 • 10) “Ben de temmuz öğlesi sıcağı ... sokağa çıktım. Akşama ... Taksim’de kasım ayazına tutuldum.”
  cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?

  A) ile – belki
  B) çünkü – doğru
  C) fakat – az
  D) ile – doğru
  Cevap: D
 • 11) "Onun ile besleyeceksin anneni ile kardeşini." cümlesinde altı çizili sözcüklerin türü, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) Zamir, edat, bağlaç
  B) Zamir, bağlaç, bağlaç
  C) Bağlaç, edat, edat
  D) Zamir, bağlaç, edat
  Cevap: D
 • 12) ''Aferin!'' ünlemi, hangi seçenekte sitem bildirmektedir?
  A) Aferin! Hemen gidip aldın.
  B) Aferin! Sonunda gelebildin.
  C) Aferin! Çok iyi çalışmışsın.
  D) Aferin! En çabuk sen bitirdin.
  Cevap: B
 • 13) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlarındır. Taşıt arızasından kaynaklanan kaza sayısı çok azdır. Kazaların temel nedeni, sürücü ve yayaların trafik kurallarına uymamasıdır. Uykulu, yorgun veya alkollü olarak araç kullanan; hız yapan sürücülerle, dikkatsiz yayalar kazaların baş sorumlusudur.

  Paragrafta trafik kazalarıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

  A) Araçlardan kaynaklanan hatalardan
  B) Trafik işaretlerinin yetersizliğinden
  C) Sürücülerin hız sınırını aşmasından
  D) Sürücülerin dinlenmeden uzun süre araç kullanmasından
  Cevap:
 • 14) . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
  A) Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.
  B) Tatilde gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı.
  C) Geç kaldığı için annesinden özür diledi.
  D) Sporcu, dereceye girince takıma alındı.
  Cevap: B
 • 15) Bazı insanlar kendileri için zararlı gördükleri ve bu nedenle yapmak istemedikleri bazı işleri arkadaşlarının yoğun baskısı altında yapmak zorunda kalabilir, onları gücendirmemek için “Evet!” veya “Belki!” diyebilirler. İstemeden yapılan işler de kişiyi mutsuz eder. Başkalarını mutlu etmek için sıkıntıya düşer insan. Böyle durumlarda arkadaşlarınızı kırmadan ya da kırmayı göze alarak gerekçelerinizi uygun bir dille anlatarak “Hayır!” diyebilirsiniz.

  Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Sağlıklı iletişimin yolu başkalarının kalbini kırmamaktır.
  B) Yeri geldiğinde insanlar “Hayır” demeyi bilmelidir ki başkalarını kırmamak adına kendini mutsuzluğa sürüklemesin.
  C) Hayatını başkalarının isteklerine göre şekillendiren insanların kendilerine ait başarıları da olamaz.
  D) İnsanların kalbini kırmamak için söyleyeceğimiz her sözü düşünmeliyiz.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder