...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Şehirler” Sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) İsim, cins, somut, tekil
  B) İsim, cins, somut, çoğul
  C) İsim, özel, somut, topluluk
  D) İsim, cins, soyut, çoğul
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki yoktur?
  A) Yemeği salonda yiyelim.
  B) Derdini benimle paylaşır mısın?
  C) Ödevine yardım edeyim.
  D) Evi okula çok uzaktı.
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da, de” lerin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
  A) O tarafta bulunmanı istemiyorum.
  B) Erzincan’da bir kuş var kanadında gümüş var.
  C) Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş.
  D) Cevizde sende, bademde sende
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
  A) Kimsesiz çocuklar ÇEK’te kalır.
  B) TRT’ye memur alınacakmış.
  C) SSK’ya borçları çok birikmiş.
  D) TBBM’ni ziyaret ettik.
  Cevap: D
 • 5) Her şeyden önce, ilaçlarla ilgili bütün konularda olduğu gibi, burada da halkın, eğitimine büyük önem verilmelidir. Gerek kurslar gerekse kitle iletişim araçlarıyla motorlu araç sürücülerine bazı ilaçların tehlikeli olabileceği öğretilmeli ve bu ilaçların etkisi geçinceye kadar sürücülerin araba kullanmamaları önerilmelidir. Türkiye’de henüz trafik kazalarında kanda ilaç düzeyini saptayacak laboratuvarlar geliştirilmediğinden, bazı kazaların nedenleri karanlıkta kalmakta ya da gözden kaçmaktadır.
  Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangidir?

  A) İlaçların tanıtımı
  B) İnsan sağlığı ve ilaç kullanımı
  C) Trafik kazalarında ilaç kullanımının rolü
  D) İlaçların insan sağlığına etkisi
  Cevap: B
 • 6) Türkçede fiillerin “-mak/-mek” eki almış hâline “mastar” denir. Örn: koşmak, uyumak vb.
  Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır?

  A) Hava rüzgârlı olduğunda hiç dışarı çıkmaz.
  B) Gürültü, insanın kendini kaybettiği yerde başlar.
  C) Kedinin gözlerindeki korku, insanın içini acıtıyordu.
  D) Çocuklara televizyon izletmek doğru değildir.
  Cevap: D
 • 7) 1) Serdar, sabah uyandığında çocuklar hâlâ uyuyordu. (2) Karısı biraz ödünç ekmek almak için komşuya gitmişti. (3) Serdar pencerenin kenarından sokağa bakınca yolun kenarında oturan ihtiyar bir adam gördü. (4) Yaşlı adamın üzerinde eskimiş bir gömlek ve rengi soluk bir pantolon vardı.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

  A) 1.
  B) 2.
  C) 3.
  D) 4.
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
  A) Sınav, saat 09.00’da başlayacakmış.
  B) Prof. Dr. İlber Ortaylı ile röportaj yapılmış.
  C) Pencere kenarındaki 3.üncü sırada oturuyorum.
  D) Bilgisayarın garanti süresi 13.08.2017’de bitecek.
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?
  A) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum.
  B) Dişleri inci gibi beyazdı.
  C) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar.
  D) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.
  Cevap: B
 • 10) Aşağıda geçen tamlamaların hangisi farklı bir tamlamadır?
  A) Çocukların oyuncağını elinden aldı.
  B) Alilerin evi buraya oldukça uzaktır.
  C) Bunu insanların çoğu beğenmez.
  D) Düğün günü bu adam nereye
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki boşlukları Doğru ise “D” ile yanlış ise “Y” ile doldurun.
  ( ) “Onu, oraya at.” cümlesinde kişi zamiri yoktur.
  ( ) “İLE” her zaman bağlaç olan bir sözcüktür.
  ( ) Dil, din, ırk isimleri küçük harfle yazılır.
  ( ) Bitkiler kelimesi topluluk ismidir.
  ( ) “Altın kolyem bulundu.” cümlesinde sıfat tamlaması vardır.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde amaç - sonuç ilişkisi vardır?
  A) Yabancı dil öğrenmeye yurt dışına gitti.
  B) O bize katılamaz çünkü yapılacak işleri var.
  C) Yorgun olduğu için işi erken bıraktı.
  D) Malzeme yetersizliğinden iş yarım kaldı.
  Cevap: B
 • 13) Su insanı boğar, ateş yakarmış!
  Her doğan günün bir dert olduğunu
  İnsan bu yaşa gelince anlarmış.
  Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

  A) Cins isim
  B) Somut isim
  C) Özel isim
  D) Tekil isim
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı bir isim tamlaması vardır?
  A) Borç yiğidin kamçısıdır.
  B) İş, insanın aynasıdır.
  C) Kedinin boynuna ciğer asılmaz.
  D) Arpa unundan kadayıf olmaz.
  Cevap: D
 • 15) "Bu iş, çocuk işi." cümlesindeki sözcüklerin türleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
  A) İsim, sıfat, sıfat, isim
  B) Sıfat, isim, sıfat, isim
  C) Sıfat, isim, isim, isim
  D) Sıfat, sıfat, sıfat, isim
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder