...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır?
  A) Onu biliyor, yardım ediyordu.
  B) Elma, portakal ve çilek vitamin deposudur.
  C) Kış, ayları çok sert geçer.
  D) Güzel, hoş, tatlı bir arkadaştı.
  Cevap: A
 • 2) “ Ağaca çıkmasını bilirim;
  Tanırım meyvenin oluşumunu;
  Taş kırmak da gelir elimizden,
  Ateş yakmak da aş pişirmek de. “
  Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?

  A) Aş pişirmekte usta olduğunu
  B) Ağaçlarla haşır neşir olduğu
  C) Ustalığını kimlerle paylaştığı
  D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini
  Cevap:
 • 3) “-cik” eki hangi cümlede altı çizili sözcüğe küçültme anlamı katmamıştır?
  A) Karşıdaki tepeciğe varınca şehri görürüz.
  B) Kardeşimle tarladaki gelincikleri topladık.
  C) Serçecikler yeni yeni kanatlanıyorlardı.
  D) Kumsaldaki evcikleri bu çocuklar yapmışlar.
  Cevap: A
 • 4) Dil, yalnızca bir anlaşma aracı değildir. Milli kültürümüzün yeni nesillere aktarılmasında dilin çok büyük bir önemi vardır. Böylece ortak bir kültür yoluyla nesiller arasında bir bağ kurulmuş olur. Çünkü milli kültürümüzün en canlı, en birleştirici örnekleri, Türkçe yazılmış sanat eserleridir. Bu eserler, milli şuuru meydana getirir, milli birliği sağlar…
  Anlam bütünlüğü dikkate alındığında paragrafın hangi cümleyle tamamlanması uygun olur?

  A) Millet ve yurt sevgisini besleyip güçlendirir.
  B) Türkçe, yaşayan canlı ve doğal bir dildir.
  C) Her ulusun bir dili vardır.
  D) Her türlü duygu ve düşünceyi anlatmaya elverişlidir.
  Cevap: A
 • 5) Günümüzde şehirlerde yaşayan çocukların çok şanssız olduğunu düşünüyorum. Kaç tanesi dalından kiraz yiyebiliyor ki? Kaçı kuş sesi ile uyanıyor ve kaçı pencereyi açtığında uçsuz bucaksız bir orman manzarasını selamlıyor?
  Yazara göre şehirde yaşayan çocukların şanssız olmasının asıl nedeni nedir?

  A) Meyveyi dalından yiyemedikleri için
  B) Orman manzaralı evleri olmadığı için
  C) Doğal güzelliklerden mahrum kaldıkları için
  D) Suni yollarla beslendikleri için
  Cevap: D
 • 6) “Süt gibi beyaz elbisesini giyerek arkadaşlarının yanına gitti.” cümlesinde benzeyen aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Süt
  B) Beyaz
  C) Elbise
  D) Arkadaşlar
  Cevap: C
 • 7) İtle yatan bitle kalkar.” atasözüne anlamca en yakın atasözü hangisidir?
  A) Emeksiz yemek olmaz.                            
  B) Bal bal demekle ağız ballanmaz.
  C) Kurt dumanlı havayı sever.                    
  D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
  Cevap: D
 • 8) “Dünyaya yeni bir çehre kazandırmak istiyorsanız, akıl ve duygu ikilisini göz ardı etmemelisiniz.”
  Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır?

  A) Dünyaya yeni bir görünüm kazandırmak oldukça zordur.
  B) Dünyayı değiştirmek isteyenler akıl ve duygudan yararlanmalıdır.
  C) Her insan dünyayı değiştirme düşüncesindedir.
  D) Dünyayı tanımak istiyorsan aklını iyi kullanman gerekir.
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi dilekçede olması gerekenlerden biri değildir?
  A) Dilekçenin yazılma tarihi
  B) İstek veya şikâyet
  C) Dilekçenin yazıldığı kişinin adı
  D) Dilekçeyi yazan kişinin adresi
  Cevap: D
 • 10) Düşünmek insanlara has, özel bir yetenektir. İnsanoğlu büyük dağları aşmasını, denizleri geçmesini, aya ayak basmasını düşünebilir olmasına borçludur. İnsanda düşünebilme yeteneği olmasaydı, bugünkü medeniyetten söz edilebilir miydi?
  Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Makale
  B) Deneme
  C) Hikaye
  D) Anı
  Cevap:
 • 11) ‟Sıcak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır?
  A) Sıcaklar bastırmadan memlekete gidelim.
  B) Bu sıcak yemek dolaba konur mu hiç!
  C) Geçen hafta Burdur’da hava çok sıcakmış.
  D) Ütünün fişini çekmeme rağmen tabanı sıcaktı.
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” edatı cümleye olasılık anlamı katmıştır?
  A) Onun gibi temiz kalpli insan az bulunur.
  B) Derneğin çalışmaları bu hafta bitecek gibi.
  C) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
  D) Bardaktan boşanır gibi yağmur yağıyordu.
  Cevap: B
 • 13) (1) “Sol Ayağım” 100 Temel Eser içerisinde yer alan kitaplardan biridir. (2) Sürükleyici, eğlenceli ve ilham verici bir cesaret öyküsüdür. (3) Beyin felciyle dünyaya gelmiş ve tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamış Christy Brown tarafından yazılmıştır. (4) Yazar, bu eserinde sol ayak parmaklarıyla yazmayı, resim yapmayı ve daktilo kullanmayı çocukluğunda nasıl öğrendiğini anlatmaktadır.

  Numaralanmış cümlelerin hangisinde “kişisel duygu ve düşünceler” ifade edilmiştir?

  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
  A) Ahmetin ablası yirmibeş yaşındaymış.
  B) Yüreğindeki sevgiydi her yanı kuşatan.
  C) Haber bir anda bütün şehre yayılmışdı.
  D) Zorluklardan kaçmıyacağını biliyorum.
  Cevap: B
 • 15) Ali’nin evin dışına çıktığını ifade eden üç kelimelik bir cümlede “ev” kelimesine aşa­ğıdakilerden hangisi eklenir?
  A) –e
  B) –de
  C) –den
  D) –i
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder