...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Gelecek yüzyılın madeni olacak olan ‘Bor ‘ madeninin rezervi en çok hangi ülkede bulunmaktadır.
  a) Almanya
  b) Yunanistan
  c) Türkiye
  d) Özbekistan
  Cevap: C
 • 2) Egemenliğin bir gruba yada zümreye ait olduğu yönetim biçimi hangisidir?
  a) Monarşi
  b) Teokrasi
  c) Demokrasi
  d) Oligarşi
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle uygun şekilde doldurunuz
  İthalat - İhracat - Truzim - Nüfus yoğunluğu - Ticaret - Hizmet

  a-Başka bir ülkeden mal almaya..........................denir.
  b-Kar elde etmek amacıyla mal alıp satmaya............................denir.
  c-Başka bir ülkeden mal almaya...................................denir.
  d-Gelişmiş ülkelerde ...............................sektörü gelişmiştir.
  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlarına “D”, yanlış ise “Y” koyunuz.
  1(      ) Devlet yönetiminin bir zümrenin veya bir grubun elinde olduğu yönetim biçimine Oligarşi denir.
  2(      ) İlk Türk devletlerinde devlet işleri Kurultay’da  görüşülüp karara bağlanırdı.
  3(      ) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi sadece bazı insanlar için geçerlidir.
  4(      ) Herkes tarafından doğru kabul edilen bilgilere görüş denir.
  5( ) Özbekistan bir Türk cumhuriyetidir.
  6( ) Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden biride iklim özellikleridir.
  7( ) Uluslar arası etkinlikler, toplumlar arasındaki kültürel ilişkileri geliştirir.
  8( ) Günümüzde dünyada en yaygın yönetim sistemi monarşidir.
  9( ) Dünya üzerinde nüfus dengeli dağılmamıştır.
  10( ) Seçimlerde oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir.
  11( ) Cumhuriyet yönetim şeklinde kadınların yerine eşleri oy kullanır.
  12( ) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesindeki haklar sadece bazı insanlar için geçerlidir.
  13( )Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birleştiği dünyanın önemli bir yerinde bulunmaktadır.
  14( ) Bir ülkenin bir başka bir ülkeden mal almasına ihracat denir.
  15( ) Ekvatora paralel olarak uzanan ve toplam 180 tane olan çizgilere meridyen denir.
  16( ) Egemenliğin halka ait olduğu yönetim biçimine ‘Monarşi’ denir.
  17( ) Urartular bulundukları bölgede bolca olması nedeniyle taş işçiliğinde ilerlemiştir.
  18( ) Özgürlüklerimiz sınırsızdır. Bizler istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
  19( ) Herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen kolayca anlaşılır bilgilere olgu denir.
  20( ) Eskimoların yaşadıkları bölgede, yaz kış toprak donduğu ve bataklık olduğu için tarım yapılamaz.
  Cevap:
 • 5) Aşağıda verilen ülke ve başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) KKTC-Lefkoşa
  B) Kazakistan-Astana
  C) Kırgızistan-Aşkabat
  C) Özbekistan- Taşkent
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda ülkemizdeki bazı yerleşim yerleri ve bu yerleşim yerlerindeki nüfusun artışındaki temel ekonomik etkinlik eşleştirilmiştir.
  Buna göre verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış bir eşleştirme olmuştur?

  A) Zonguldak - Madencilik
  B) Bursa – Sanayi
  C) Kuşadası – Turizm
  D) İstanbul – Tarım
  Cevap: D
 • 7) Sümerler ilk kez çivi yazısını bularak tarih çağlarını başlatmışlardır. Bunun ardından Urgakine ilk kez yazılı yasaları uygulamaya koymuş ve bu dönemde Sümerlerin ünlü edebiyat yapıtları Tufan, Gılgamış ve Yaradılış destanları oluşturulmuştur.
  Buna göre Sümerlerin aşağıdaki hangi alanda gelişme gösterdiği söylenemez?

  A) Ticaret
  B) Edebiyat
  C) Yazı
  D) Hukuk
  Cevap: C
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerden beri 21 Mart günü kutlanan Ergenekon’dan çıkış günü olan geleneksel Türk bayramıdır?
  A) 23 nisan bayramı
  B) Cumhuriyet bayramı
  C) Kurban Bayramı
  D) Nevruz bayramı
  Cevap: D
 • 9) Ülkemizde kümes hayvancılığı ve ipekböcekçiliği hangi bölgemizde daha çok yaygındır?
  A) İç Anadolu Bölgesi
  B) Marmara Bölgesi
  C) Akdeniz Bölgesi
  D) Karadeniz Bölgesi
  Cevap: B
 • 10) Yabancı milletlerle mücadelede yenilen Türkler,özgür- lüklerini kaybetmek yerine, yeni bölgelere göç etmeyi tercih etmişlerdir.
  Yukarıda verilen bilgilere göre Türkler, aşağıdakilerden hangisine önem vermişlerdir?

  A) Ülke sınırlarını genişletmeye
  B) Ticari faaliyetlere
  C) Askeri mücadelelere
  D) Bağımsız yaşamaya
  Cevap: D
 • 11) Kadın ve erkeklerin aynı okulda okuması karma eğitime geçilmesi ve öğretim birliği anlamına gelen kanun hangisi olabilir?
  A)Şapka Kanunu ile
  B)Tevhidi Tedrisat Kanunu ile
  C)Medeni Kanun ile
  D)Miladi Takvimin kabulü ile
  Cevap: B
 • 12) Karahanlılar Devleti’nin ilk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bumin Kağan
  B) Bilge Kül Kadir Han
  C) Abdülkerim Satuk Buğra Han
  D) Kül Tegin
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ,özgürlük ve adalet düşüncesinin kitleler tarafından telaffuz edildiği ilk siyasal örnektir?
  a) Magna Carta
  b)Hammurabi Kanunları
  c) Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi
  d) İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda bireylere düşen görevler arasında yer almaz?
  a)Eleştirilerde kırıcı olmamak
  b)İnsan ilişkilerinde hoşgörülü olmak
  c)Başkalarının haklarına saygılı olmak
  d)Kendi düşüncemizi zorla kabul ettirmek
  Cevap: D
 • 15) iryekefelon Savaşı

  Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerden beri 21 Mart günü kutlanan baharın müjdecisi olan geleneksel Türk bayramıdır?

  a.23 nisan bayramı
  b.Cumhuriyet bayramı
  c.Kurban Bayramı
  d.Nevruz bayramı
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam Devletidir?
  A)Köktürk Devleti
  B)Gazneli Devleti
  C)Uygur Devleti
  D)Abbasi Devleti
  Cevap: B
 • 17) Demokrasi halkın egemenliğine dayanan bir yönetim biçimidir.Demokrasilerde egemenliğin asıl sahibi halktır.
  Aşağıdakilerden hangisi,parçada dile getirilen görüşle çelişmektedir?

  a.Herkes seçme ve seçilme hakkını kullanabilmelidir
  b.Hak ve özgürlükler yasalarla güvence altına alınmış olmalıdır
  c.Yasalar belli bir kesimin isteklerine göre düzenlenmelidir
  d.Yönetimde görev alacaklar,seçim sonuçlarına göre belirlenmelidir
  Cevap: C
 • 18) İlk kadın savaş pilotumuz kimdir?
  a)Sabiha Gökçen
  b)Samiyye Morkaya
  c)Satı kadın
  d)Suat Derviş
  Cevap: A
 • 19) Dağları, ovaları, akarsuları,platoları ve gölleri gösteren harita çeşidi hangisidir?
  A)Siyasi harita
  B)Özel harita
  C)Fizik harta
  D)Beşeri harita
  Cevap: C
 • 20) Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır?
  A)19
  B)36
  C)60
  D)76
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder