...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki boşlukları, verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.
  * TEOKRASİ
  * HALK
  * AZERBAYCAN
  * ALMANYA
  * CUMHURİYET
  * AFRİKA

  1. …………………………………………… yönetiminde ülke din kurallarına göre yönetilir.
  2. Cumhuriyet yönetim şeklinde yöneticiler …………………………………. tarafından seçilir.
  3. ……………………………………….. Bağımsız Türk cumhuriyetlerinden biridir.
  4. En fazla ticaret yaptığımız Avrupa ülkesi……………………………………….dır.
  5. Ülkemiz Asya, Avrupa ve ……………………………………..…. kıtalarının birbirine çok yaklaştığı (birleştiği) bir yerdedir.
  Cevap:
 • 2) Devletin yol, park, bahçe, okul, hastane vb. hizmetleri yerine getirmesi amacıyla bizlerden topladığı paralara aşağıdakilerden hangisi denir?
  a) Gümrük
  b) Vergi
  c) Yatırım
  d) ihracat
  Cevap: B
 • 3) anayi tesislerinin kuruluş yeri belirlenirken etkili olan faktörlerden biri de hammaddeye yakınlıktır. Hammaddeye yakınlık üretim maliyetini azaltır.
  Buna göre, Karadeniz Bölgesi’nde kurulacak olan aşağıdaki fabrikaların hangisinde maliyet daha fazla olur?

  A) Fındık Yağı                   
  B) Mısır Unu
  C) Pamuklu dokuma     
  D) Çay
  Cevap: C
 • 4) Üç ayrı iklim tipinin görülmesi sebebiyle her çeşit tarım ürününü ülkemizde yetiştirmek mümkündür. Tarımsal ürünler ülkemizin ihracatında önemli bir yer tutar. Ancak ülkemizde yetişmeyen bazı tarım ürünleri de vardır. Bu ürünler ithal edilmektedir.
  Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünlerden biridir?

  A) Çay                                  
  B) Fındık
  C) Buğday                            
  D) Kahve
  Cevap: D
 • 5) Müslüman Araplar ile Çinliler arasında yapılan bu savaşta Türkler Müslüman Arapların yanında yer almış ve böylece savaşı Müslüman Araplar kazanmıştır. Ayrıca bu savaşla birlikte Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri de hızlanmıştır.
  Sözü edilen bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sıffın Savaşı      
  B)Talas Savaşı 
  C)Tebük Savaşı   
  D)Miryokefelon Savaşı
  Cevap: B
 • 6) İyonya’da insanlar özgür düşünceye önem verdiklerinden …………………………. “
  diye başlayan bir cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle devam ederse daha doğru olur?

  A) Sürekli savaşmak zorunda kalmışlardır.
  B) Bilimsel yönden oldukça gelişmişlerdir.
  C) Hayvancılık ve tarımla uğraşmışlardır.
  D) Başka devletlerle mücadele etmişlerdir
  Cevap: B
 • 7) Magna Carta (Büyük Özgürlük Bildirisi) ile “Kanuna uygun ve mahkeme kararı olmadıkça hiç kimse tutuklanamaz, hapsedilemez, sürgün edilemez ve ülke dışına çıkarılamaz.” denilmiştir.
  Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A)Kralın yetkileri kısıtlanmıştır.
  B)Magna Carta insan haklarının gelişmesine katkı sağlamıştır.
  C)Keyfi ve denetimsiz uygulamaların önüne geçilmek istenmiştir.
  D) Magna Carta’dan sonra İngiltere’de insan hakları ile ilgili hiçbir suç işlenmemiştir.
  Cevap: D
 • 8) Türkiye’nin toprakları aşağıdaki hangi iki kıta üzerinde yer alır?
  A)Asya–Afrika 
  B) Asya – Avrupa
  C) K. Amerika – Asya  
  D) Avrupa – Afrika
  Cevap: B
 • 9) İyonlar Anadolu’nun batı kıyılarında yerleşmiş ve bundan dolayı deniz ticaretiyle ilgilenmişlerdir. Buna göre İyonların denizcilikle ilgilenmelerinde hangisinin rolünden söz edilebilir?
  A)Dini inançlarının
  B)Hukuk anlayışının
  C)Yönetim şekillerinin
  D)Coğrafi konumlarının
  Cevap: D
 • 10) Bir Orta Avrupa ülkesi olan Almanya dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biridir. Özellikle dünya otomotiv ve eczacılık ürünleri sanayinde dünyanın en önemli ülkelerindendir. Sanayisinin hızla gelişmesi nedeniyle sanayide gerekli olan işçileri geçmiş yıllarda diğer ülkelerden karşılamıştır. Bu nedenle nüfusunun yaklaşık onda birlik kısmını diğer ülkelerden gelen işçiler ve aileleri oluşturmaktadır. Bu işçi nüfus arasında en büyük oran Türklerindir.
  Bu parçada Almanya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Alman nüfusunu işçiler oluşturduğuna
  B) Önemli bir sanayi ülkesi olduğuna
  C) Nüfusunda Türk işçilerinin olduğuna
  D) Otomotiv ve eczacılık ürünlerinde gelişmiş olduğuna
  Cevap: A
 • 11) Devletin yol, su, elektrik, sağlık ve eğitim gibi hizmetleri halka sunabilmesi için bütün vatandaşlar vergi vermek zorundadır.
  Vergi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Herkesten eşit miktarda vergi alınmalıdır.
  B) Devlet, hizmet sunabilmek için vergi almak zorundadır.
  C) Vergi vermek vatandaşlık görevlerinden birisidir.
  D) Herkesten gelirine göre vergi alınmalıdır.
  Cevap: A
 • 12) Bir adam bir adamı cinayetle suçlayıp suçunu ispat edemezse suçlayan kimse öldürülür.
  Buna göre, Hammurabi’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiği söylenebilir?

  A. Kişisel özgürlüklerin kısıtlanmasına
  B. Baskıcı bir yönetim kurmaya
  C. Demokratik anlayışa
  D. Kişilerin haksız yere suçlanmasının önlemeye
  Cevap: D
 • 13) Peygamberimizin 632 yılında yüz binden fazla müslümana yaptığı konuşmasının adına “Veda Hutbesi”denir.Bu hutbe ile sadece Müslümanlara değil bütün insanlara seslenerek dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını insanlara son kez anlatmıştır.

  Bu bilgiler ışığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabiliriz?

  A) İnsanların canlarının ve mallarının kutsal olduğunu savunmuştur
  B)Kadınların haklarını gözetmememiz gerektiğini savunmuştur
  C) Cahiliye dönemindeki gelenekler devam etmiştir
  D)Söylediği fikirlerin sadece belirli bir zaman için geçerli olduğunu savunmuştur
  Cevap: B
 • 14) Medeni Kanun aşağıda verilen alanlardan hangisiyle ilgili bir kanundur?
  A)Sağlık
  B)Eğitim
  C)Hukuk
  D)Sanayi
  Cevap: C
 • 15) ”Vergi verelim,ülkemizi geliştirelim” Bu slogan ışığında hangi sonuca ulaşabiliriz?
  A)Vergi geleceğimiz için önemlidir
  B)Vergiler sayesinde okullar ve hastaneler yapılmaktadır
  C)Herkes gelirine göre vergi vermelidir
  D)Vergisini veren vatandaş sorumluluğunu yerine getirmiştir
  Cevap: B
 • 16) Farabi, İbn-i Sina, Biruni ve Harezmî gibi kişilerin özellikleri göz önüne alındığında Türklerin hangi alanda İslam kültür ve uygarlığına önemli hizmetlerde bulundukları söylenebilir?
  A) Bilim
  B) Mimari
  C) Askerlik
  D) Hukuk
  Cevap: A
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi ekonomik ilişkilerimizin yoğun olduğu ülkeler arasında yer almaz?
  A) Almanya
  B) Yunanistan
  C) İtalya
  D) İngiltere
  Cevap: D
 • 18) Karahanlılar’la ilgili Olarak,aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)840-1211 yılları arasında,Türkistan’da egemenlik kurmuş İlk Müslüman Türk Devleti’dir.
  B)Dünya’da resmi dili Türkçe olan ilk devlettir,
  C)Hindistan’da İslamiyet’in kalıcı olmasını sağlayan devlettir,
  D)11.Yüzyıl’da iç savaşlar yüzünden doğu ve batı diye ikiye ayrıldıktan sonra,Doğu Karahanlılar,Karahitaylar;Batı Karahanlılar ise Harzemşahlar Devleti tarafından ortadankaldırılmıştır,
  Cevap:
 • 19) Aşağıda verilen devletlerden hangisi Monarşi ( krallık) ile yönetilmektedir?
  a) İngiltere
  b) Türkiye
  c) Azerbaycan
  d) Rusya
  Cevap: A
 • 20) Egemenliğin bir gruba yada zümreye ait olduğu yönetim biçimi hangisidir?
  a) Monarşi
  b) Teokrasi
  c) Demokrasi
  d) Oligarşi
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder