Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?
  a) Basın-Yayın
  b) Milli Egemenlik
  c) Hürriyet ve Eşitlik
  d) Siyasi Partiler
  Cevap: A
 • 2) Türkiye, Türk Cumhuriyetleriyle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkisini her geçen gün artırmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilişkilerini geliştirdiği Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?

  A) Azerbaycan    
  B) Özbekistan 
  C) İtalya             
  D) Kazakistan
  Cevap: C
 • 3) I-Araştırma konusunu tespit et
        II-Rapor yaz
       III-Konuyla ilgili kaynakları tara
        IV-Sorun çözümüyle ilgili varsayımlarını sun.
        V-Yararlandığın kaynağı dipnot ile göster
  Bir araştırma yaparken kullanılacak aşamalar yukarıda gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Araştırma aşamalarının doğru sıralamasıdır?

  A)V-I-II-III-IV      
  B)I-II-III-IV-V
  C)I-IV-III-V-II     
  D)I-III-IV-V-II
  Cevap: B
 • 4)  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde yer alan temel hak ve özgürlüklerle ilgili maddeler genellikle,’tüm insanlar,herkes,hiç kimse’ gibi ifadelerle başlamaktadır.
  Bu durum insan hakları kavramının hangi özelliğini daha çok vurgular?

  A)Yasalarla korunduğunu                            
  B)Bütün insanlara hitap ettiğini
  C)Ahlaki temele dayandığını 
  D)Doğuştan kazanıldığını
  Cevap: A
 • 5) Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye'nin uluslararası topluluk­larla iyi ilişkiler kurmak istemesini destek­ler bir özellik taşımaktadır?
  A) Bağımsızlık benim karakterimidir.
  B) Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
  C) Ne mutlu Türküm diyene!
  D) Yurtta sulh cihanda sulh.
  Cevap: D
 • 6) 2008 yılı yazında Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde birçok yerleşme ve tarım alanı sular altında kalmıştı. Ülkenin teknolojik ve maddi imkânları bu felaketin yaralarını sarmaya yetmemişti.
  Bu durumda, diğer ülkelerin öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sel felaketinin nedenleri araştırmak
  b) Bangladeş'teki nüfus artışını düzenlemek
  c) Barınma, giyim, ilaç, gıda, personel, araç vs. alanlarında yardımda bulunmak
  d) Ülkenin kendi imkânlarının kullanmasını beklemek
  Cevap: A
 • 7) Eski Türklerde kadının toplum içinde saygın bir yeri vardı.Kadınlarda erkekler gibi hükümdar,vali,elçi olabiliyorlar,kararlara katılabiliyorlardı.Devlet makamında alınmış kararlar,'Hakan ve hatun emrediyor ki......' diye başlardı.
  Bu parçada dile getirilen görüş,aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

  a.Kadınların toplumsal değişimi sağladığına
  b.Kadınların yönetim işlerinde sorumluluk aldığına
  c.Yaşamda ailenin önemli görüldüğüne
  d.Kalkınmada kadın eğitimine önem verildiğine
  Cevap: B
 • 8) Ülkemiz Lidya’da ticaret çok yaygındır. Ticaret sayesinde zengin olan ülkemizde yönetim, tüccarların elindedir. Diğer halk gruplarının yönetim üzerinde bir etkinliği yoktur.
  Sadece bu bilgiler dikkate alındığında Lidyalıların yönetim şekli olarak hangisi söylenebilir?

  A) Demokrasi
  B) Teokrasi
  C) Monarşi
  D) Oligarşi
  Cevap: D
 • 9) 2. Maden zenginliği, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişimini olumlu etkiler?
  A) Tarım
  B) Turizm
  C) Sanayi
  D) Hayvancılık
  Cevap: C
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin en çok ithal ettiği ürünlerden biridir?
  A) Petrol
  B) Mısır
  C) Linyit
  D) Buğday
  Cevap: A
 • 11) 1.Çin 2.Fransa 3.Arabistan Yukarıda verilen devletlerin yönetim biçimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A)Cumhuriyet-Meşruti Krallık-Krallık
  B)Krallık-Cumhuriyet-Meşruti Krallık
  C)Cumhuriyet-Cumhuriyet-Krallık
  D)Cumhuriyet-Krallık-Meşruti Krallık
  Cevap: C
 • 12) Verilen seçeneklerden hangisi Türk Cumhuriyeti değildir?
  A) Türkmenistan
  B)Azerbaycan
  C)Tacikistan
  D)K.K.T.C.
  Cevap: C
 • 13) Bilinen ilk Türk Devleti’dir.
  Orta Asya’da kurulmuştur.
  Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.
  Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

  A) Köktürkler
  B) Uygurlar
  C) Kutluklar
  D) Hunlar
  Cevap: A
 • 14) Türk-İslam Edebiyatı’nın bilinen ilk eseri olan Kutad-gu Bilig aşağıdaki yazarlardan hangisi tarafından yazılmıştır?
  A) Yusuf Has Hacip
  B) Edip Ahmet
  C) Kaşgarlı Mahmut
  D) Ahmet Yesevi
  Cevap: C
 • 15) Yabancı milletlerle mücadelede yenilen Türkler, özgürlüklerini kaybetmek yerine, yeni bölgelere göç etmeyi tercih etmişlerdir.
  Yukarıda verilen bilgilere göre Türkler, aşağıdakilerden hangisine önem vermişlerdir?

  A) Ülke sınırlarını genişletmeye
  B) Ticari faaliyetlere
  C) Askeri mücadelelere
  D) Bağımsız yaşamaya
  Cevap: D
 • 16) .Eski Türklerde kadının toplum içinde saygın bir yeri vardı.Kadınlarda erkekler gibi hükümdar,vali,elçi olabiliyorlar,kararlara katılabiliyorlardı.Devlet makamında alınmış kararlar,'Hakan ve hatun emrediyor ki......' diye başlardı.
  Bu parçada dile getirilen görüş,aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

  a.Kadınların toplumsal değişimi sağladığına
  b.Kadınların yönetim işlerinde sorumluluk aldığına
  c.Yaşamda ailenin önemli görüldüğüne
  d.Kalkınmada kadın eğitimine önem verildiğine
  Cevap: B
 • 17) Ülkemizin ihraç ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a) Tekstil
  b) Petrol
  c) İncir
  d) Demir
  Cevap: B
 • 18) Aynı iklim bölgesinde yetişmesi çok zor olan bitki ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?
  a)İncir -Zeytin
  b)Pamuk- Çay
  c)Patates – Mısır
  d)Zeytin –Üzüm
  Cevap: B
 • 19) Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  a.Askerlik yapmak
  b.Seçimlerde oy kullanmak
  c.Vergi vermek
  d.Fabrika kurmak
  Cevap: C
 • 20) Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde her mevsim yağış vardır. Toprak sürekli ıslak olduğu için evler ahşap direkler üzerine yapılır. Evlerin malzemesi de çevrede bolca bulunan bitki türleridir.
  Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Nemli bölgelerde ev yapımında ahşap kullanın yaygındır.
  B) Çevredeki bitki örtüsü evlerin yapı malzemelerini etkiler.
  C) Ekvatoral bölgelerde susuzluğa dayanıklı bitkiler yaygındır.
  D) İnsanların yerleşme ve yaşam alanları iklim şartlarına bağlıdır.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder