...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Gelecek yüzyılın madeni olacak olan ‘Bor ‘ madeninin rezervi en çok hangi ülkede bulunmaktadır.
  a) Almanya
  b) Yunanistan
  c) Türkiye
  d) Özbekistan
  Cevap: C
 • 2) Bir girişimci ülkemizin bazı illerinde fabrikalar kurmak istemektedir. Ürünün fabrikaya yakın olması ulaşım masrafını azaltacaktır. Buna göre girişimcinin seçeceği il ve ürün aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiş olabilir?
  A) Antalya-Fındık ezmesi fabrikası
  B) Konya-Bisküvi fabrikası
  C) Erzurum-Süt ve süt ürünleri                 
  D) İzmir-Zeytinyağı fabrikası            
  Cevap: A
 • 3) İyonya’da insanlar özgür düşünceye önem verdiklerinden …………………………. “
  diye başlayan bir cümle aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle devam ederse daha doğru olur?

  A) Sürekli savaşmak zorunda kalmışlardır.
  B) Bilimsel yönden oldukça gelişmişlerdir.
  C) Hayvancılık ve tarımla uğraşmışlardır.
  D) Başka devletlerle mücadele etmişlerdir
  Cevap: B
 • 4) Dünyanın her yerinde nüfus dağılımının farklı olmasının nedenleri nelerdir? Ana başlıklar halinde yazınız.

  Cevap:
 • 5) Demokrasi ve İnsan Haklarının geçmişten günümüze geçirdiği uzun ince yolda yaşadığı adımlardan 5 tanesini yazınız.
  Cevap:
 • 6) Sümerler ilk kez çivi yazısını bularak tarih çağlarını başlatmışlardır. Bunun ardından Urgakine ilk kez yazılı yasaları uygulamaya koymuş ve bu dönemde Sümerlerin ünlü edebiyat yapıtları Tufan, Gılgamış ve Yaradılış destanları oluşturulmuştur.
  Buna göre Sümerlerin aşağıdaki hangi alanda gelişme gösterdiği söylenemez?

  A) Ticaret
  B) Edebiyat
  C) Yazı
  D) Hukuk
  Cevap: C
 • 7) Eski Türklerde kadının toplum içinde saygın bir yeri vardı.Kadınlarda erkekler gibi hükümdar,vali,elçi olabiliyorlar,kararlara katılabiliyorlardı.Devlet makamında alınmış kararlar,'Hakan ve hatun emrediyor ki......' diye başlardı.
  Bu parçada dile getirilen görüş,aşağıdakilerden hangisine bir kanıttır?

  a.Kadınların toplumsal değişimi sağladığına
  b.Kadınların yönetim işlerinde sorumluluk aldığına
  c.Yaşamda ailenin önemli görüldüğüne
  d.Kalkınmada kadın eğitimine önem verildiğine
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
  Bu yönetim şeklinde halk kendi seçtiği kişiler ile kendi kendisini yönetir. Halk yönetime katılır.(………………………..)
  Bu yönetim şeklinde ülke bir hanedan, bir aile, grup tarafından yönetilir(………………………)
  Bu yönetim şeklinde ülke din kurallarına göre yönetilir.(………………….)
  Günümüze ulaşmış en eski kanunlardır.(………………………………)
  Kralların yetkilerinin kısıtlandığı ilk belgedir.(………………………………..)
  Cevap:
 • 9) 1.Çin 2.Fransa 3.Arabistan Yukarıda verilen devletlerin yönetim biçimleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A)Cumhuriyet-Meşruti Krallık-Krallık
  B)Krallık-Cumhuriyet-Meşruti Krallık
  C)Cumhuriyet-Cumhuriyet-Krallık
  D)Cumhuriyet-Krallık-Meşruti Krallık
  Cevap: C
 • 10) ”Vergi verelim,ülkemizi geliştirelim” Bu slogan ışığında hangi sonuca ulaşabiliriz?
  A)Vergi geleceğimiz için önemlidir
  B)Vergiler sayesinde okullar ve hastaneler yapılmaktadır
  C)Herkes gelirine göre vergi vermelidir
  D)Vergisini veren vatandaş sorumluluğunu yerine getirmiştir
  Cevap: B
 • 11) Monarşi ve oligarşi ile ilgili birer tane slogan yazınız?
  Cevap:
 • 12) Aşağıda verilen illerimizin hangisinde küçükbaş hayvancılık daha az yapılır?
  a. Adana
  b. Ankara
  c. Konya
  d. Rize
  Cevap: D
 • 13) Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
  a.Askerlik yapmak
  b.Seçimlerde oy kullanmak
  c.Vergi vermek
  d.Fabrika kurmak
  Cevap: C
 • 14) Konya tahıl bakımından zengin bir yer olduğu için Mehmet Bey burada bir bisküvi fabrikası açar. Konya’da ürettiği bisküvileri Almanya’ya satmaktadır. Bu işten çok iyi kazanç sağlamaktadır.Yukarıda Mehmet Beyin yaptığı iş aşağıdakilerden hangisine girer?
  a.ithalat
  b.sermaye
  c.yatırım
  d.ihracat
  Cevap: D
 • 15) ‘’Hititlerde devlet işleri ‘’PANKUŞ’’ adı verilen bir mecliste görüşülür ve karara bağlanırdı.’’ İslam öncesi Türk devletlerinde buna benzer bir uygulama hangi kurumda yapılmaktadır?
  A) Kurgan
  B)Kurultay
  C) Divan
  D) Kut
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder