...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Egemenliğin bir gruba yada zümreye ait olduğu yönetim biçimi hangisidir?
  a) Monarşi
  b) Teokrasi
  c) Demokrasi
  d) Oligarşi
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 25. maddesinde yer alan düşünce ve kanaat özgürlüğüne aykırı bir davranıştır?
  A) Bir öneriyi reddetmek
  B) Sözleriyle başkalarını etkilemek
  C) Farklı düşüncede olanları kınamak
  D) Başkalarının düşüncelerine saygı göstermek
  Cevap: C
 • 3) Eski Çağ’da görülen;
  I-Köylerin kurulması          
  II- Ateşin bulunması
  III- Hayvan postlarından giysi yapılması
  IV- Tarımsal faaliyetlerin başlaması
  gibi gelişmelerden hangisi ya da hangileri insanların yerleşik hayata geçtiklerinin bir göstergesidir?

  A) Yalnız I            
  B) Yalnız II   
  C) II ve III             
  D) I ve IV
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin alanlarından birisi değildir?
  A)  Sosyoloji        
  B) Biyoloji         
  C) Arkeoloji       
  D) Tarih
  Cevap: B
 • 5) İyonlar Anadolu’nun batı kıyılarında yerleşmiş ve bundan dolayı deniz ticaretiyle ilgilenmişlerdir. Buna göre İyonların denizcilikle ilgilenmelerinde hangisinin rolünden söz edilebilir?
  A)Dini inançlarının
  B)Hukuk anlayışının
  C)Yönetim şekillerinin
  D)Coğrafi konumlarının
  Cevap: D
 • 6) Yeni icat edilen bir teknolojik ürün aşağıdaki kurumlardan hangisi ile taklit ve kaçakçılığa karşı yasal güvence altına alınır?
  A) Maden Tetkik Arama Enstitüsü
  B) Sayıştay
  C) Türk Patent Enstitüsü
  D) Milli Eğitim Bakanlığı
  Cevap: C
 • 7) Okula gitmeyen kız çocuklarını okullu yapan “Kardelenler Projesi” büyük oranda başarılı sonuçlar vermiştir. Bu projenin kapsamını düşünürsek aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Kız çocuklarının eğitim hakkı korunmuştur.
  B) Kız çocuklarına eğitim imkânı verilmiştir.
  C) Ailelerin ekonomik seviyeleri yükseltilmiştir.
  D) Okula gitmeyen erkek çocuk sayısı belirlenmiştir.
  Cevap: A
 • 8) İlk Türk-İslâm eserlerinden olan ‘’Divan-ı Lügâti’t Türk’’ kimin eseridir?
  A)Harezmi
  B)Hoca Ahmet Yesevi
  C)Kaşgarlı Mahmut
  D)Yusuf Has Hacip
  Cevap: C
 • 9) Dünyada nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu iklim kuşağı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kutup İklimi
  B) Çöl İklimi
  C) Ilıman İklim
  D) Dağ İklimi
  Cevap: C
 • 10) Türkiye’nin ‘Matematik Konumu’ aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) 36-42 Güney Paralelleri
  26-45 Batı Meridyenleri,
  B) 36-42 Doğu Meridyenleri,
  26-45 Kuzey Paralelleri
  C) 26-32 Doğu Meridyenleri
  42-45 Güney Paralelleri
  D) 36-42 Kuzey Paralelleri
  26-45 Doğu Meridyenleri
  Cevap:
 • 11) İlk Türk-İslâm eserlerinden olan ‘’Divan-ı Lügâti’t Türk’’ kimin eseridir?
  A)Harezmi
  B)Hoca Ahmet Yesevi
  C)Kaşgarlı Mahmut
  D)Yusuf Has Hacip
  Cevap: C
 • 12) Egemenliğin bir gruba yada zümreye ait olduğu yönetim biçimi hangisidir?
  a) Monarşi
  b) Teokrasi
  c) Demokrasi
  d) Oligarşi
  Cevap: D
 • 13) Dünya üzerinde enlemler arası uzaklık 111 km dir. 36-42 derece Kuzey enlemleri ile 26-45 derece Doğu boylamları arasında yer alan Türkiye’nin en kuzey noktası ile en güney noktası arası uzaklık kaç Km dir?
  A)2109km
  B)666km
  C)1650km
  D)333 km
  Cevap:
 • 14) Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında kaç dakikalık zaman farkı vardır?
  A)19
  B)36
  C)60
  D)76
  Cevap: B
 • 15) Ekvatoral iklimin görüldüğü yerlerde her mevsim yağış vardır. Toprak sürekli ıslak olduğu için evler ahşap direkler üzerine yapılır. Evlerin malzemesi de çevrede bolca bulunan bitki türleridir.
  Yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Nemli bölgelerde ev yapımında ahşap kullanın yaygındır.
  B) Çevredeki bitki örtüsü evlerin yapı malzemelerini etkiler.
  C) Ekvatoral bölgelerde susuzluğa dayanıklı bitkiler yaygındır.
  D) İnsanların yerleşme ve yaşam alanları iklim şartlarına bağlıdır.
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder