...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ülkemizin ihraç ettiği ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a) Tekstil
  b) Petrol
  c) İncir
  d) Demir
  Cevap: B
 • 2) Demokraside herkes kanun önünde eşittir.Hiç kimseye din,dil,ırk ve mezhep ayrımı yapılamaz
  Buna göre,yukarıdaki paragrafta demokrasinin hangi özelliği üzerinde durulmuştur?

  A)Milli egemenlik  
  B)  Hürriyet ve eşitlik
  C)Siyasi partiler 
  D) Seçme ve seçilme
  Cevap: B
 • 3) Demokratik hayatın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
  a) Başka düşünceden olanları da dinlemek
  b) Fikirleri diğer insanlarla paylaşmak
  c) Halkı dinine göre ayırmak
  d) Kişilerin sorunlarına yardımcı olmak
  Cevap: C
 • 4) Devletin yol, park, bahçe, okul, hastane vb. hizmetleri yerine getirmesi amacıyla bizlerden topladığı paralara aşağıdakilerden hangisi denir?
  A) Gümrük
  B) Vergi
  C) Yatırım
  D) İhracat
  Cevap: B
 • 5) Bir Orta Avrupa ülkesi olan Almanya dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biridir. Özellikle dünya otomotiv ve eczacılık ürünleri sanayinde dünyanın en önemli ülkelerindendir. Sanayisinin hızla gelişmesi nedeniyle sanayide gerekli olan işçileri geçmiş yıllarda diğer ülkelerden karşılamıştır. Bu nedenle nüfusunun yaklaşık onda birlik kısmını diğer ülkelerden gelen işçiler ve aileleri oluşturmaktadır. Bu işçi nüfus arasında en büyük oran Türklerindir.
  Bu parçada Almanya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Alman nüfusunu işçiler oluşturduğuna
  B) Önemli bir sanayi ülkesi olduğuna
  C) Nüfusunda Türk işçilerinin olduğuna
  D) Otomotiv ve eczacılık ürünlerinde gelişmiş olduğuna
  Cevap: A
 • 6) 2. Maden zenginliği, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişimini olumlu etkiler?
  A) Tarım
  B) Turizm
  C) Sanayi
  D) Hayvancılık
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdaki yerlerden hangisi “kış turizmi” merkezlerimizden biridir?
  A) Marmaris
  B) Kuşadası
  C) Efes
  D) Uludağ
  Cevap: D
 • 8) Verilen seçeneklerden hangisi Türk Cumhuriyeti değildir?
  A) Türkmenistan
  B)Azerbaycan
  C)Tacikistan
  D)K.K.T.C.
  Cevap: C
 • 9) Karahanlılar Devleti’nin ilk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bumin Kağan
  B) Bilge Kül Kadir Han
  C) Abdülkerim Satuk Buğra Han
  D) Kül Tegin
  Cevap: A
 • 10) Yabancı milletlerle mücadelede yenilen Türkler, özgürlüklerini kaybetmek yerine, yeni bölgelere göç etmeyi tercih etmişlerdir.
  Yukarıda verilen bilgilere göre Türkler, aşağıdakilerden hangisine önem vermişlerdir?

  A) Ülke sınırlarını genişletmeye
  B) Ticari faaliyetlere
  C) Askeri mücadelelere
  D) Bağımsız yaşamaya
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce Orta Asya’da kurulan devletlerden biri değildir?
  A) Büyük Hun Devleti
  B) Köktürk Devleti
  C) Uygur Devleti
  D) Karahanlı Devleti
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise başına ( D ), yanlış isi ( Y ) harfi koyunuz.
  ( ) Tarihte ilk Türk devleti Köktürklerdir.

  ( ) Dandanakan savaşı Gazneli devleti tarihinde bir dönüm noktasıdır.

  ( ) Müslümanların Medine’ye hicretinden sonra yaptığı ilk savaş Hendek savaşıdır.

  ( ) Orta Asya Türk devletlerinde en önemli yönetim organı kurultaydır.

  ( ) Karahanlılar Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir.
  Cevap:
 • 13) Aşağıda verilen ölçekler büyükten küçüğe doğru sıralanırsa hangisinin daha büyük olduğu söylenebilir?
  a-) 1/50000
  b-) 1/60000
  c-)1/70000
  d-)1/80000
  Cevap: D
 • 14) Bursa-Kırklareli arası gerçek uzaklık 300 km dir. İki kent arası harita üzerinde 5 cm olarak gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?
  A)1 / 3.500.000
  B)1 / 350.000
  C)1 / 700.000
  D)1 / 6.000.000
  Cevap:
 • 15) Başkenti Tuşpa olan ve yaptıkları kaleler ve açtıkları sulama kanalları ile tanınan Anadolu uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hititler
  b) Urartular
  c) İyonlar
  d) Lidyalılar
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder