...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi narenciye ürünleri daha çok hangi bölgemizde yetiştirilmektedir?
  a) Marmara Bölgesi
  b) İç Anadolu Bölgesi
  c) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  d) Akdeniz Bölgesi
  Cevap: A
 • 2) anayi tesislerinin kuruluş yeri belirlenirken etkili olan faktörlerden biri de hammaddeye yakınlıktır. Hammaddeye yakınlık üretim maliyetini azaltır.
  Buna göre, Karadeniz Bölgesi’nde kurulacak olan aşağıdaki fabrikaların hangisinde maliyet daha fazla olur?

  A) Fındık Yağı                   
  B) Mısır Unu
  C) Pamuklu dokuma     
  D) Çay
  Cevap: C
 • 3) “Fatih Sultan Mehmet 1463’te Bosna’yı fethinden hemen sonra, Hristiyan halkı dini inancında özgür bırakan, onlara can ve mal güvenliği sağlayan bir ferman yayınlamıştır.”     Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Fatih Sultan Mehmet aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir?
  A) Hristiyan halkı istanbuldan uzaklaştırmayı  
  B) Hristiyan halkı katletmeyi
  C) Mallarını yağmalamayı
  D) Din ve Vicdan özgürlüğü verip onları korumayı
  Cevap: D
 • 4) Üç ayrı iklim tipinin görülmesi sebebiyle her çeşit tarım ürününü ülkemizde yetiştirmek mümkündür. Tarımsal ürünler ülkemizin ihracatında önemli bir yer tutar. Ancak ülkemizde yetişmeyen bazı tarım ürünleri de vardır. Bu ürünler ithal edilmektedir.
  Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünlerden biridir?

  A) Çay                                  
  B) Fındık
  C) Buğday                            
  D) Kahve
  Cevap: D
 • 5) Türkiye, Türk Cumhuriyetleriyle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkisini her geçen gün artırmaktadır.
  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ilişkilerini geliştirdiği Türk Cumhuriyetlerinden biri değildir?

  A) Azerbaycan    
  B) Özbekistan 
  C) İtalya             
  D) Kazakistan
  Cevap: C
 • 6) Müslüman Araplar ile Çinliler arasında yapılan bu savaşta Türkler Müslüman Arapların yanında yer almış ve böylece savaşı Müslüman Araplar kazanmıştır. Ayrıca bu savaşla birlikte Türklerin İslamiyeti kabul etmeleri de hızlanmıştır.
  Sözü edilen bu savaş aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sıffın Savaşı      
  B)Talas Savaşı 
  C)Tebük Savaşı   
  D)Miryokefelon Savaşı
  Cevap: B
 • 7) Mustafa Kemal'in aşağıdaki sözlerinden hangisi, Türkiye'nin uluslararası topluluk­larla iyi ilişkiler kurmak istemesini destek­ler bir özellik taşımaktadır?
  A) Bağımsızlık benim karakterimidir.
  B) Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
  C) Ne mutlu Türküm diyene!
  D) Yurtta sulh cihanda sulh.
  Cevap: D
 • 8) Aşağıda ülkemizdeki bazı yerleşim yerleri ve bu yerleşim yerlerindeki nüfusun artışındaki temel ekonomik etkinlik eşleştirilmiştir.
  Buna göre verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış bir eşleştirme olmuştur?

  A) Zonguldak - Madencilik
  B) Bursa – Sanayi
  C) Kuşadası – Turizm
  D) İstanbul – Tarım
  Cevap: D
 • 9) Ülkemizde kağıt sanayi genellikle Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz gibi kıyı bölgelerimizde gelişmiştir.
  Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  a) İş gücü olanakları
  b) Hammaddeye yakınlık
  c) Ulaşım zorluğu
  d) Pazar olanakları
  Cevap: B
 • 10) 2008 yılı yazında Bangladeş'te yaşanan sel felaketinde birçok yerleşme ve tarım alanı sular altında kalmıştı. Ülkenin teknolojik ve maddi imkânları bu felaketin yaralarını sarmaya yetmemişti.
  Bu durumda, diğer ülkelerin öncelikle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Sel felaketinin nedenleri araştırmak
  b) Bangladeş'teki nüfus artışını düzenlemek
  c) Barınma, giyim, ilaç, gıda, personel, araç vs. alanlarında yardımda bulunmak
  d) Ülkenin kendi imkânlarının kullanmasını beklemek
  Cevap: A
 • 11) Devletin yol, su, elektrik, sağlık ve eğitim gibi hizmetleri halka sunabilmesi için bütün vatandaşlar vergi vermek zorundadır.
  Vergi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Herkesten eşit miktarda vergi alınmalıdır.
  B) Devlet, hizmet sunabilmek için vergi almak zorundadır.
  C) Vergi vermek vatandaşlık görevlerinden birisidir.
  D) Herkesten gelirine göre vergi alınmalıdır.
  Cevap: A
 • 12) Peygamberimizin 632 yılında yüz binden fazla müslümana yaptığı konuşmasının adına “Veda Hutbesi”denir.Bu hutbe ile sadece Müslümanlara değil bütün insanlara seslenerek dünyada ve ahirette mutlu olmanın yollarını insanlara son kez anlatmıştır.

  Bu bilgiler ışığında aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabiliriz?

  A) İnsanların canlarının ve mallarının kutsal olduğunu savunmuştur
  B)Kadınların haklarını gözetmememiz gerektiğini savunmuştur
  C) Cahiliye dönemindeki gelenekler devam etmiştir
  D)Söylediği fikirlerin sadece belirli bir zaman için geçerli olduğunu savunmuştur
  Cevap: B
 • 13) Medeni Kanun aşağıda verilen alanlardan hangisiyle ilgili bir kanundur?
  A)Sağlık
  B)Eğitim
  C)Hukuk
  D)Sanayi
  Cevap: C
 • 14) Çağdaş denizciliğin ilk önemli eserlerinden olan Kitab-ı Bahriye ile günümüze kadar ulaşan bilim insanı kimdir?
  a) Kemal Reis   
  b) Temel Reis
  c) Piri Reis    
  d) Barbaros Hayrettin Reis
  Cevap: D
 • 15) Dağları, ovaları, akarsuları,platoları ve gölleri gösteren harita çeşidi hangisidir?
  A)Siyasi harita
  B)Özel harita
  C)Fizik harta
  D)Beşeri harita
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder