Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 2) –10, |–20|, 0, +9, –16 sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) –16 < –10 < 0 < +9 < |–20|
  B) |–20| < –16 < –10 < 0 < +9
  C) 0 < +9 < –10 < –16 < |–20|
  D) |–20|< 0 < +9 < –10 < –16
  Cevap: A
 • 2) Genel terimi 8n–5 olan sayı örüntüsünün ilk 5 terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 8, 13, 18, 23, 28
  B) 8, 11, 14, 17, 20
  C) 3, 8, 13, 18, 23
  D) 3, 11, 19, 27, 35
  Cevap:
 • 3) 4(a-2)= 3(a+2) ifadesine göre a kaçtır?
  A) 12
  B) 13
  C) 14
  D) 15
  Cevap: C
 • 4) Aşağıda verilen alan ve arazi ölçü birimlerini birbirine dönüştürünüz?
  355000 cm2=……………….m2
  2000 m2 = …………………….dm2
  3 dönüm =………………m2
  15 hektar =…………………dönüm
  Cevap:
 • 5) 8 dm²=..................m² ise boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) 80
  B)800
  C)0,8
  D)0,08
  Cevap:
 • 6) Bir ayrıtı 3 dm olan küpün içi su ile doldurulacaktır.Taşmadan tamamen dolması için kaç litre suya ihtiyaç vardır?
  A)8
  B)27
  C)36
  D)64
  Cevap:
 • 7) Verilen boşluklara aşağıdaki verilerden uygun olanı yazın

  devirli ondalık sayılar, negatif sayılar , pozitif , örneklem , açıklık

  -75,- 32, -28 , -5 gibi önünde(-) sembolü olan sayılara ………………………denir
  Sıfırın dışında bütün tam sayıların mutlak değeri …………….. tir.
  Virgülden sonrası tekrar eden sayılara …………………….. denir
  Bir veri dizisindeki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka ……… denir
  Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirtmek için üzerinde araştırma ve deney yapılan grup …………………. olarak isimlendirilir.
  Cevap:
 • 8) Aşağıda verilen alan ve arazi ölçü birimlerini birbirine dönüştürünüz?
  500000 m2 =..................km2
  8 dönüm=……………………dekar
  7 hektar =......................ar
  Cevap:
 • 9) Bir arsanın alanı 20 ardır. Bu arsanın 400 m2’sine ev 200 m2’sine havuz yapılacaktır. Geriye kaç ar boş alan kalır?
  A) 1400
  B) 140
  C) 14
  D) 1,4
  Cevap:
 • 10) Ayrıt uzunlukları birer tam sayı olan ve içerisine 27 m3 su alabilen küpün bir ayrıtı kaç metredir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D) 27
  Cevap:
 • 11) 5 litre = ........................................ mm3
  A) 5000
  B) 50000
  C) 500000
  D) 5000000
  Cevap:
 • 12) Aşağıda verilen ölçme sonuçlarını istenilen birim cinsinden yazınız.
  70 000 m² = ………………. ar = ……………dekar =

  …………… hektar
  Cevap:
 • 13) Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir dolabın boyu 80 cm, eni 60 cm ve yüksekliği 2 m’dir. Bu doabın hacmi kaç santimetreküptür?  Cevap:
 • 14) 15. Aşağıdaki ölçü birimlerini uygun bir biçimde istenilen birimlere dönüştürünüz.
  280 000 mm² = …………………m²
  0,25 m³ = ………………………..dm³
  0,5 L = ………………………….mL
  0,8 L = …………………………..dm³
  85 ar = ……………………...…..m²
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y yazınız.
  (…)Dikdörtgenler prizmasının hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir.
  (…)Sıfır negatif sayılardan küçük,pozitif sayılardan büyüktür
  (…)Alan ölçü birimi m2 dir.
  (…)Üçgenin alanı paralelkenarın alanının yarısıdır.
  (…)Alan ölçü birimleri 10 ar 10 ar büyür ve küçülür.
  Cevap:
 • 16) ( 16x -11 ) + (-5x – 3 ) işleminin sonucu kaçtır?
  A) 21x -8
  B) 21x -14
  C) 11x - 14
  D) 11x -8
  Cevap: C
 • 17)


  Cevap:
 • 18)


  Cevap:
 • 19) Çevresinin uzunluğu 314 cm olan çemberin yarıçap uzunluğu kaç cm'dir?
  a) 40
  b) 30
  c) 100
  d) 50
  Cevap:
 • 20) Bir otomobilin tekerleğinin çapı 50 cm'dir. Bu otomobil 5400 cm yol gittiğinde tekerlek kaç devir yapmış olur?
  a) 28
  b) 32
  c) 36
  d) 40
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder