Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen hacim ve sıvı ölçüleri ile ilgili dönüşümlerden hangisi yanlıştır?
  A) 300 cL = 3 L
  B) 5 L = 5 dm3
  C) 80 mm3 = 8 cm3
  D) 140 mL = 140 cm3
  Cevap:
 • 2) 7 – 2x + 1 = 4 denkleminin kökü hangisidir?
  A) 1
  B) 2
  C) 3
  D)4
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki cebirsel işlemlerden hangisinin sonucu doğrudur?
  A) 2y +8y +23y = 32y
  B) -6x +5 +4x -10 = 10x + 5
  C) 2.(2a -5) = 4a - 7
  D) 5.(-3n -4) = -15n -20
  Cevap:
 • 4) Aşağıda verilen alan ve arazi ölçü birimlerini birbirine dönüştürünüz?
  200 dönüm=……………………dekar
  5000 m2=……………….dönüm
  3,5 dekar=………………….m2
  Cevap:
 • 5) Boyu 20 cm eni 30 cm ve yüksekliği 40 cm olan prizma kutunun içine bir ayrıtı 5 cm olan küp sakız kutusundan kaç tane sığar?
  A) 192      
  B) 125      
  C) 600       
  D)120
  Cevap:
 • 6) Genel terimi 3n ‒ 1 olan sayı örüntüsünün beşinci terimi kaçtır?
  A) 14
  B)17
  C)19
  D)21
  Cevap:
 • 7) Çevresi 48 cm olan çemberin yarıçapı kaç cm olur? (π =3 alınız.)
  A) 4
  B)6
  C)8
  D)10
  Cevap: C
 • 8) –69 < ▲ < –42 sıralamasında ▲ yerine yazılabilecek en büyük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. –41
  B. –43
  C. –68
  D. –70
  Cevap:
 • 9) Kuralı 7n – 5 olan sayı örüntüsünün 9. adımındaki sayı kaçtır?
  A. 74
  B. 72
  C. 67
  D. 58
  Cevap:
 • 10) (–8m + 2) + (+5m – 7) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  A. –3m + 7
  B. –3m – 5
  C. –13m – 5
  D. –3m + 5
  Cevap:
 • 11) Şekildeki KLMN paralelkenarında IMLI=7 cm’dir ML kenarına ait yükseklik 12 cm ise paralel kenarın alanı kaç cm2dir?
  a) 80
  b) 84
  c) 94
  d) 104
  Cevap:
 • 12) 2 . ( 3x-1 ) + 5 . ( 3x + 6 )
  İşleminin sonucu kaçtır?

  a) 21x + 28
  b) 9x - 28
  c)21x - 28
  d)9x + 32
  Cevap: A
 • 13) Bir akvaryumun ayrıt uzunlukları 100cm, 30 cm ve x cm’dir. Bu akvaryumun hacmi 60 litre olduğuna göre x kaç santimetredir?
  A) 8
  B) 6
  C) 4
  D) 2
  Cevap:
 • 14) Boyutları 6cm,8cm ve 10cm olan Dikdörtgenler prizması şeklindeki deponun 5’te 2'si su ile doludur. Buna göre depo içindeki suyun hacmi kaç santimetreküptür?
  A) 192
  B) 480
  C) 278
  D) 225
  Cevap:
 • 15) Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrenci sayısına oranı 3/ 5 tir.
  Bu sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 12 olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

  A) 28
  B) 32
  C) 36
  D) 40
  Cevap: B
 • 16) Bir ayrıt uzunluğu 20 cm olan küpün hacmi kaç L'dir?
  a) 8
  b) 80
  c) 800
  d) 8000
  Cevap: C
 • 17) 1 litresi 3 TL olan meyve suyundan 40 dl alan Sema kaç TL ödemelidir?
  a) 8
  b) 12
  c) 16
  d) 24
  Cevap:
 • 18) 40 m3 kaç dm3'tür?
  a)400
  b)4000
  c)40000
  d) 4000000
  Cevap:
 • 19) Bir sürahinin hacmi 3 dm3 tür. Tamamı dolu bu sürahideki su 150 cm3 hacmindeki en az kaç bardağa konulabilir
  a) 10
  b) 15
  c) 20
  d) 50
  Cevap:
 • 20) 4 ( 2x + 3) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
  a) 6x + 7
  b) 6x + 12
  c) 8x - 12
  d) 8x + 12
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder