...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) I. +6 < |‒10|
  II. |‒21| > |‒14|
  III. |‒8|= |+8|

  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 2) Bir tenceredeki 5 L komposto, her biri 250 mL olan kâselere dökülerek servis edilecektir. Buna göre kaç kâse gereklidir?
  A) 10
  B) 20
  C) 50
  D) 100
  Cevap: B
 • 3) Hacmi 64 cm3 olan küpün bir ayrıtının uzunluğu kaç cm dir?
  A) 4
  B) 8
  C) 12
  D) 16
  Cevap: A
 • 4) I. 5000 mm2 = 5 cm2
  II. 8 km2 = 8000000 m2
  III. 13 m2 = 1300 cm2

  Yukarıda verilen alan ölçüleri ile ilgili dönüşümlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) I ve II
  D) II ve III
  Cevap:
 • 5) Dikdörtgenler prizmasının köşe sayısı A, ayrıt sayısı B ve yüzey sayısı C olduğuna göre A + B – C işleminin sonucu kaçtır?
  A) 11
  B) 12
  C) 13
  D) 14
  Cevap:
 • 6) Bir tarlanın eni 1500 m boyu 4000 m ise alanı kaç dönümdür?
  A) 6000      
  B) 600       
  C) 60       
  D)6
  Cevap: D
 • 7) Bir otomobilin tekerleğinin çapı 40 cm’dir. Bu otomobil 600 m yol gittiğinde tekerlek kaç devir yapmış olur (π’yi 3 alınız.)?
  A. 150
  B. 240
  C. 500
  D. 1000
  Cevap:
 • 8) 3x + 12 -4b
  Verilen cebirsel ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  a) 3 terimlidir.
  b)Değişkenler x ve b'dir
  c) Katsayılar toplamı 19'dur.
  d) x katsayısı 3'tür.
  Cevap:
 • 9) x= 2 için
  x3 -3x2 +2x + 6 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır?  Cevap:
 • 10) 7 , 11 , 15, 19 ….
  Yukarıdaki sayı örüntüsünün;

  a) Kuralını bulunuz.


  b) 50. Adımındaki sayı kaçtır?


  Cevap:
 • 11) Kenar uzunluğu 100 cm olan küp şeklindeki bir depo 10 L’lik kovalar yardımıyla doldurulacaktır. Buna göre kaç kovaya ihtiyaç vardır?
  A) 10000
  B) 1000
  C) 100
  D) 10
  Cevap:
 • 12) Bir tenceredeki 5 L komposto, her biri 250 mL olan kaselere dökülerek servis edilecektir. Buna göre kaç kase gereklidir?
  A) 100
  B) 50
  C) 20
  D) 10
  Cevap:
 • 13) Bir çemberin çapı 10 cm ise çemberin uzunlu- ğunu hesaplayınız. (π = 3 alınız.)
  A) 60
  B) 30
  C) 20
  D) 10
  Cevap:
 • 14) ( 5a + 8 ) – ( 5 – 9a ) işleminin sonucu kaçtır?
  a) 3 - 4a
  b) 13 + 14a
  c) 13 - 4a
  d) 3 + 14a
  Cevap:
 • 15) 0,5 ar + 32000 cm2 işleminin sonucu kaç m2 'dir?
  A) 53,2
  B) 82
  C) 37
  D) 32,5
  Cevap:
 • 16) 0,12 km2 + 45000000 cm2 işleminin sonucu kaç m2’dir?
  A)124500
  B) 124045
  C)124050
  D)12450
  Cevap:
 • 17)


  Cevap:
 • 18) Yarıçap uzunluğu 3 cm olan bir çember çiziniz. Bu çemberin merkezini , yarıçapını ve çapını adlandırınız.
  Cevap:
 • 19) 1500 cl = ….......L
  Yukarıda verilen eşitliğin doğru olması için boşluk yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir

  a) 1,5
  b) 15
  c) 150
  d) 15000
  Cevap:
 • 20) 3 ( a - 4 ) cebirsel ifadesinin a= 11 için değeri kaçtır?
  a) 18
  b) 21
  c) 24
  d) 27
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder