Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 2) –10, |–20|, 0, +9, –16 sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  A) –16 < –10 < 0 < +9 < |–20|
  B) |–20| < –16 < –10 < 0 < +9
  C) 0 < +9 < –10 < –16 < |–20|
  D) |–20|< 0 < +9 < –10 < –16
  Cevap: A
 • 2) Genel terimi 8n–5 olan sayı örüntüsünün ilk 5 terimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 8, 13, 18, 23, 28
  B) 8, 11, 14, 17, 20
  C) 3, 8, 13, 18, 23
  D) 3, 11, 19, 27, 35
  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki cebirsel işlemlerden hangisinin sonucu doğrudur?
  A) 2y +8y +23y = 32y
  B) -6x +5 +4x -10 = 10x + 5
  C) 2.(2a -5) = 4a - 7
  D) 5.(-3n -4) = -15n -20
  Cevap:
 • 4) Aşağıda verilen alan ve arazi ölçü birimlerini birbirine dönüştürünüz?
  355000 cm2=……………….m2
  2000 m2 = …………………….dm2
  3 dönüm =………………m2
  15 hektar =…………………dönüm
  Cevap:
 • 5) Genel terimi 3n ‒ 1 olan sayı örüntüsünün beşinci terimi kaçtır?
  A) 14
  B)17
  C)19
  D)21
  Cevap:
 • 6) x= 2 için
  x3 -3x2 +2x + 6 cebirsel ifadesinin değeri kaçtır?  Cevap:
 • 7) Yarıçapı ile çapının toplamı 36 olan çemberin uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)
  A) 72
  B) 216
  C) 144
  D) 36
  Cevap:
 • 8) Boyutları 6cm,8cm ve 10cm olan Dikdörtgenler prizması şeklindeki deponun 5’te 2'si su ile doludur. Buna göre depo içindeki suyun hacmi kaç santimetreküptür?
  A) 192
  B) 480
  C) 278
  D) 225
  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap:
 • 11) 70 hektarlık bir arazinin her 70 m2 sine farklı çiçek dikilirse kaç farklı çiçek dikilmiş olur?
  A) 100
  B) 1000
  C) 10000
  D) 100000
  Cevap:
 • 12) 0,12 km2 + 45000000 cm2 işleminin sonucu kaç m2’dir?
  A)124500
  B) 124045
  C)124050
  D)12450
  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14) 1 litresi 3 TL olan meyve suyundan 40 dl alan Sema kaç TL ödemelidir?
  a) 8
  b) 12
  c) 16
  d) 24
  Cevap:
 • 15) Bir sürahinin hacmi 3 dm3 tür. Tamamı dolu bu sürahideki su 150 cm3 hacmindeki en az kaç bardağa konulabilir
  a) 10
  b) 15
  c) 20
  d) 50
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder