...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Matematik 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen hacim ve sıvı ölçüleri ile ilgili dönüşümlerden hangisi yanlıştır?
  A) 300 cL = 3 L
  B) 5 L = 5 dm3
  C) 80 mm3 = 8 cm3
  D) 140 mL = 140 cm3
  Cevap:
 • 2) Dikdörtgenler prizmasının köşe sayısı A, ayrıt sayısı B ve yüzey sayısı C olduğuna göre A + B – C işleminin sonucu kaçtır?
  A) 11
  B) 12
  C) 13
  D) 14
  Cevap:
 • 3) 8x ‒ 6y + 9 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır?
  A)+10
  B)+11
  C)+9
  D)+5
  Cevap: B
 • 4) Beyza nın fen dersinden aldığı ilk iki yazılı puanları 75 ve 94 tür.Beyza üçüncü yazılıdan kaç puan alırsa üç yazılısının aritmetik ortalaması 86 olur?
  A) 84
  B)85
  C)86
  D)89
  Cevap:
 • 5) 8 dm²=..................m² ise boşluğa hangisi gelmelidir?
  A) 80
  B)800
  C)0,8
  D)0,08
  Cevap:
 • 6) Verilen boşluklara aşağıdaki verilerden uygun olanı yazın

  devirli ondalık sayılar, negatif sayılar , pozitif , örneklem , açıklık

  -75,- 32, -28 , -5 gibi önünde(-) sembolü olan sayılara ………………………denir
  Sıfırın dışında bütün tam sayıların mutlak değeri …………….. tir.
  Virgülden sonrası tekrar eden sayılara …………………….. denir
  Bir veri dizisindeki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka ……… denir
  Belli bir konuda bir grubun görüşünün ne olduğunu belirtmek için üzerinde araştırma ve deney yapılan grup …………………. olarak isimlendirilir.
  Cevap:
 • 7) Aşağıda verilen alan ve arazi ölçü birimlerini birbirine dönüştürünüz?
  500000 m2 =..................km2
  8 dönüm=……………………dekar
  7 hektar =......................ar
  Cevap:
 • 8) Ahmet Bey 4 dönüm olan arsasının 1200 m2 lik kısmına ev, 3 ar 'lık kısmına yüzme havuzu geri kalan kısmına bahçe yapacaktır.
  Ahmet Beyin bahçe için ayırdığı kısım kaç metrekaredir?  Cevap:
 • 9) Arızalı bir musluk kapalı iken dakikada 3000 mm3 su akıtmaktadır. Bu musluk 1 saatte kaç litre su akıtır?
  A) 0,18
  B) 18
  C) 180
  D) 1800
  Cevap:
 • 10) Bir çemberin çapı 10 cm ise çemberin uzunlu- ğunu hesaplayınız. (π = 3 alınız.)
  A) 60
  B) 30
  C) 20
  D) 10
  Cevap:
 • 11) ( 5a + 8 ) – ( 5 – 9a ) işleminin sonucu kaçtır?
  a) 3 - 4a
  b) 13 + 14a
  c) 13 - 4a
  d) 3 + 14a
  Cevap:
 • 12) Dikdörtgen biçimindeki bir hayvanat bahçesinin eni 4 000 m, boyu 6 000 m’dir. Bu hayvanat bahçesinin alanı kaç km² dir?


  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14) Bir hasta her gün 400 mL lik bir şişe şuruptan 2 kaşık içmektedir.1 kaşık 25 mL olduğuna göre şurup kaç günde biter?
  a) 15
  b) 10
  c) 8
  d) 6
  Cevap:
 • 15) Bir kenarının uzunluğu 3 dm olan kare şeklindeki bir kartonun alanı kaç mm2dir
  a) 9
  b ) 90
  c) 900
  d) 90000
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder