Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Doğal gaz ve soba zehirlenmeleri yüzünden pek çok insan hayatını kaybetmektedir. Bu durumun önüne geçmek için bazı tedbirler alınması gerekir. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangileri bu tedbirlerdendir?

  1. Rüzgârlı havalarda sobaları yakmamalıyız.
  2. Bacaların temizliğini düzenli olarak yaptırmalıyız.
  3. Fosil yakıt kullanımını özendirmeliyiz.

  A) 1 ve 2.
  B) 1 ve 3.
  C) 2 ve 3.
  D) 1, 2 ve 3.
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi çimlenme sırasında ışığa ihtiyaç duyulmamasının nedenini açıklar?
  A) Işık tohumun solunum yapmasını engeller.
  B) Işık tohumun aldığı oksijen miktarını azaltır.
  C) Işık tohum kabuğunun çatlamasını engeller.
  D) Embriyo fotosentez yapamadığı için gerek duymaz.
  Cevap: D
 • 3)


  Cevap:
 • 4) Mehmet, şekildeki elektrik devresinde bulunan ampulün parlaklığını artırmak için aşağıdaki yöntemleri denemiştir.

  I. Reostanın sürgüsünü 1 yönünde hareket ettirme.
  II. Reostanın sürgüsünü 2 yönünde hareket ettirme.
  III. Devreden bir pil çıkarma.
  IV. Devreye bir ampul ekleme.

  Mehmet, bu yöntemlerden hangisini uyguladığında ampul parlaklığı artmaz?

  A) Yalnız I
  B) II, III ve IV
  C) I, II ve III
  D Yalnız IV
  Cevap: B
 • 5) Aşağıda verilen ifadelerde bazı kısımlar boş bırakılmıştır.

  Odun kömür ve petrol ….………… yakıtlardır.
  Elektrik enerjisinin üzerinden serbestçe geçebildiği maddelere ………..... maddeler denir.
  Rüzgar, Güneş ve hidroelektrik vb. ….……. enerji kaynaklarıdır.
  Verilen ifadelerdeki boş bırakılan yerler aşağıdaki kelimelerle doldurulduğunda hangi seçenekteki kelime açıkta kalır?

  A) Yenilenebilir
  B) Yenilenemez
  C) Fosil
  D) İletken
  Cevap: B
 • 6) Bir maddenin birim hacminin kütlesine maddenin yoğunluğu denir.
  Maddenin yoğunluğu ile ilgili olarak;
  I. Tüm maddelerin yoğunluğu aynıdır.
  II. Kütle ve hacme bağlıdır.
  III. Birimi g/cm3’tür.
  İfadelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

  A)I, II ve III
  B)II ve III
  C)I ve III
  D)Yalnız I
  Cevap: B
 • 7)


  Cevap:
 • 8) Kış hazırlığı yapan bir Hasan aşağıdakilerden hangisini yaparsa ısı yalıtımına faydası olmaz?
  A) Yerleri halı kaplatmak
  B) Pencereleri çift cam yaptırmak
  C) Yerleri tahta ile kaplatmak
  D) Klima taktırmak
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdaki damarlardan hangisi temiz kan taşır?
  A) Akciğer Atar damarı
  B) Lenf damarı
  C) Akciğer Toplardamarı
  D) Toplardamar
  Cevap:
 • 10) Zehra öğretmen öğrencilerinden derste yapacağı etkinlik için malzeme listesi verirken öyle bir malzeme istiyor ki hem ısı iletimi ile ilgili bir etkinlikte hem de çukur ve tümsek aynalarla ilgili bir etkinlikte bu malzemeyi kullanayım diyor. Siz olsanız evinizden ne getirirdiniz?
  A) Metal kaşık
  B) Ayna
  C) Su ısıtıcısı
  D) Tahta kaşık
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemini oluşturan yapı ve organlardan değildir?
  A) Akciğer
  B) Alveol
  C) Bronş
  D) Kalp
  Cevap: C
 • 12) Bina duvarları arasına köpük konulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Duvarın daha sağlam olması
  B) Binanın daha gösterişli olması
  C) Isı yalıtımının daha iyiolması
  D) Binanın daha ucuza mal olması
  Cevap: C
 • 13) Güneş’ in Dünya’ yı ısıtması nasıl bir yayılma çeşitidir?
  A) Konveksiyon
  B) Işıma
  C)İletim
  D)Taşım
  Cevap:
 • 14) I.Hızlı kasılıp çabuk yorulurlar
  II.İsteğimiz dışında çalışırlar
  III.İç organlarımızın yapısında bulunurlar
  Yukarıda verilenlerden hangileri bacak kaslarına ait özelliklerdendir?

  a)Yalnız I
  b)II ve III
  c) I ve II
  d) I,II ve III
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki olayların hangisinde ısının yayılma yolu diğerlerinden farklıdır?
  A) Sıcak çaya katılan soğuk suyun çayı soğutması
  B) Kolaya konan buzun kolayı soğutması
  C) Sıcak süt konan bardağın ısınması
  D) Sobayla odanın ısınması
  Cevap: D
 • 16) Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
  A) iletkenin şekli
  B) iletkenin cinsi
  C) iletkenin uzunluğu
  D) iletkenin kesiti
  Cevap: A
 • 17) Eklem çeşitleri ve bulundukları yer ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Oynar eklem-parmaklarda
  B)Yarı oynar eklem-omurgada
  C)Oynar eklem-kaburgada
  D)Oynamaz eklem-kafatasında
  Cevap:
 • 18) I.Alyuvar
  II.Akyuvar
  III.Kan pulcuğu
  IV.Plazma
  Kanı oluşturan yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri kanın hücresel kısmı içerisinde incelenemez?

  A)Yalnız IV
  B)I ve II
  C)II ve III
  D)I,II ve III
  Cevap:
 • 19) Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Vücutta dolaşan atık maddeleri deri yoluyla atmak
  B)Kirli kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamak
  C)Vücuda giren mikroplarla savaşmak
  D)Beyne temiz kanı ulaştırmak
  Cevap:
 • 20) I.Suyun buharlaşması
  II.Gümüş tellerden bileklik yapılması
  III.Ayvadan reçel yapılması
  IV.Sütten peynir yapılması
  Cansu arkadaşlarına fiziksel değişimi tanımladıktan sonra örnek vermek istiyor.Sizce aşağıdakil örneklerden hangisi ya da hangilerini kullanabilir?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız III
  C)I ve II
  D)III ve IV
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder