Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ampulün yapımında tungsten adlı çok uzun ve çok ince bir metalin kullanılmasının sebebini aşağıdakilerden hangisi açıklar?
  A) Elektriksel direnci artırmak
  B) Elektrik iletimini kolaylaştırmak
  C) Ampul imalat masraflarını azaltmak
  D) Yalıtım sağlayarak elektrik çarpmalarından korunmak
  Cevap: A
 • 2) Bir elektrik devresindeki ampul parlaklığını artırmak isteyen bir öğrenci,

  1. Telin kalınlığını azaltmak
  2. Telin boyunu kısaltmak
  3. Devreye bir ampul daha bağlamak

  işlemlerinden hangilerini yapabilir?

  A) Yalnız 2.
  B) 1 ve 3
  C) 2 ve 3.
  D) 1, 2 ve 3
  Cevap: D
 • 3)


  Cevap:
 • 4) Aşağıda Dünya’nın katmanlarından birine ait özellikler verilmiştir.

  I. Dağlar, ovalar, adalar, kıtalar, deniz ve okyanus tabanlarından oluşur.
  II. Toprak ve çeşitli kayaçlardan oluşur.
  III. Dünya’nın büyüklüğü ile karşılaştırıldığında çok incedir ve yüzey şekillerine göre kalınlığı değişmektedir.

  Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki katmanlardan hangisine aittir?

  A)Hava Küre
  B)Taş Küre
  C)Ağır Küre
  D)Ateş Küre
  Cevap: B
 • 5) Basit elektrik devresinde kopan kablonun arasına aşağıdaki maddelerden hangisini koyarsak elektrik iletimini sağlayabiliriz?
  A) Porselen
  B) Cam
  C) Plastik
  D) Bakır
  Cevap: D
 • 6) 8. Aşağıda plastiğin bazı kullanım alanları verilmiştir.

  Elektrikli araçların dış kısmının yapımı
  İletken tellerin dışını kaplama
  Elektrik prizlerinin dışını kaplama

  Bu alanlarda plastik kullanılmasındaki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Plastiğin kolay şekil alabilmesi
  B) Plastiğin elektrik enerjisi iletmemesi
  C) Plastiğin çok çeşitli renklerden elde edilmesi
  D) Plastiğin hava şartlarından az etkilenmesi
  Cevap:
 • 7) Isınma amaçlı kullanılan fosil yakıtlardan kömürün yanması ile oluşan karbon monoksit gazının ortama yayılması soba zehirlenmelerinin temel nedenidir. Soba zehirlenmelerini önlemek için alınması gereken bazı önlemler vardır.

  Soba zehirlenmelerini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

  A)Yakıtın standartlara uygunluğu kontrol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamalıdır.
  B)Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmelidir.
  C)Yatmadan önce sobaya bir miktar kömür konulmalıdır.
  D) Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır.
  Cevap: C
 • 8) Aşağıda bazı hücre organellerinin görevleri verilmiştir.
  Protein sentezleme ile görevlidir.
  Bitkilerde hücre zarının dış kısmını çevreler.
  Hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi üretir.
  Verilen görevler ile aşağıdaki organeller eşleştirildiğinde hangi organel açıkta kalır?

  A)Mitokondri
  B)Endoplazmik Retikulum
  C)Hücre Çeperi
  D)Ribozom
  Cevap: B
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap: B
 • 11)


  Cevap:
 • 12) Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisini yaparsak ampulün parlaklığı değişmez?
  A) Devredeki pil sayısını artırırsak
  B) İletken teli bükersek
  C) Daha uzun bir iletken tel kullanırsak
  D) Kullandığımız telin kesinti değiştirirsek
  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14)


  Cevap:
 • 15) Aşağıda verilen madde değişimlerinden hangisi fiziksel değişmedir ?
  a) Yumurtanın haşlanması
  b) Etin pişirilmesi
  c) Kağıdın yanması
  d) Salatalığın doğranması
  Cevap: D
 • 16) Kendiliğinden ışık veren cisimlere doğal ışık kaynağı denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?
  A) Güneş
  B) Mum
  C) Yıldız
  D) Ateş böceği
  Cevap: B
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklardan biri değildir?
  A) Güneş
  B)Fosil yakıtlar
  C) Rüzgar
  D) Biyokütle
  Cevap: B
 • 18) Aşağıdaki malzemelerden hangisi ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılamaz?
  A) Demir
  B) Hava
  C) Tahta
  D) Plastik
  Cevap: A
 • 19) I.Yoğunluk maddelerin ortak özelliğidir
  II.Kütle/hacim oranı maddelerin yoğunluğuna eşittir
  III.g × cm3 yoğunluğun birimidir
  Yoğunluk ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  A)Yalnız I
  B)Yalnız II
  C)I ve II
  D)I ve III
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın en içte bulunan katmanının adıdır?
  A)Ateş küre
  B)Ağır küre
  C)Taş küre
  D)Yerküre
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder