Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dünya’dan bakıldığında Ay’ın daima aynı yüzünü görü-
  rüz. Aşağıdakilerden hangisi Ay’ın daima aynı yüzünü
  görmemizin nedenini açıklar?

  A) Güneş’in uyguladığı çekim kuvveti
  B) Ay ve Dünya’nın aynı süratle dönmesi
  C) Ay ve Dünya’nın şeklinin benzer olması
  D) Ay’ın kendi ekseni ve Dünya etrafındaki dönme süresinin aynı olması
  Cevap: D
 • 2) Bir öğretmen yaptığı kontrollü deneyde değişkenleri aşağıdaki gibi belirliyor:
  Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı
  Kontrol edilen: Ampul sayısı, pil sayısı, tellerin kesiti ve uzunluğu
  Bağımsız değişken: Kullanılan tellerin yapıldığı maddeler
  Bu öğretmenin araştırma sorusu ne olabilir?

  A) Pil sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
  B) Telin cinsi ampul parlaklığını etkiler mi?
  C) Telin boyu ampul parlaklığını etkiler mi?
  D) Ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
  Cevap:
 • 3) Fosil yakıtların insan sağlığına zararları konusunda sunum hazırlayan bir öğrenci,
  1. Solunum rahatsızlıklarında artış
  2. Cilt hastalıklarında artış
  3. Soba zehirlenmeleri
  örneklerinden hangilerini kullanabilir?

  A) 1 ve 2.
  B) 1 ve 3.
  C) 2 ve 3.
  D) 1, 2 ve 3.
  Cevap: A
 • 4) Tohum ile ilgili,
  1. Embriyo ve besinden oluşur.
  2. Tohum kabuğu, tohumu uygun olmayan koşullardan korur.
  3. Bazı tohumların etrafı yumurtalığın geçirdiği değişimlerle
  oluşan meyvelerle kaplıdır. Bu durum tohumun taşınmasını kolaylaştırır. Bu
  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) 1 ve 2.
  B) 1 ve 3.
  C) 2 ve 3.
  D) 1, 2 ve 3.
  Cevap:
 • 5) Aşağıda döllenme sırasında gerçekleşen bazı olaylar karışık olarak verilmiştir.
  1. Polenler dişicik tepesine ulaşır.
  2. Başçıkta polenler üretilir.
  3. Dişicik borusunun içine polen tüpü oluşturur.
  4. Polen çekirdeği yumurtalığa ulaşır ve yumurta ile birleşir.
  Bu olaylar gerçekleşme sırasına göre dizildiğinde hangi görünüm elde edilir?

  A) 1 - 2 - 3 – 4
  B) 2 - 3 - 4 - 1
  C) 2 - 1 - 3 – 4
  D) 3 - 1 - 2 – 4
  Cevap:
 • 6) Kan pulcukları aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar?
  A) Oksijenin taşınmasında
  B) Vücudumuza mikrop girdiğinde
  C) Kan grubunun belirlenmesinde
  D) Kanama, yaralanma gibi olaylarda
  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap:
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi dünyanın katmanlarından değildir?
  A.Hava küre
  B.Su küre
  C.Taş küre
  D.Madde küre
  Cevap: D
 • 12) Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa…..I……denir.
  Birimi ..II… dur.
  Yukarıdaki bilgide I ve II ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki kavramlar yazıldığında bilgi doğru tamamlanır?

  A) Direnç - Dinamometre
  B) Gerilim - Ohm
  C) Reosta - Değişken direnç
  D) Direnç - Ohm
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir?
  A) Odun
  B) Doğal gaz
  C) Linyit
  D) Taş kömürü
  Cevap: B
 • 14) 1. Doğal gaz
  2. Petrol
  3. Rüzgar
  Yukarıdakilerden hangileri fosil yakıtlardandır?

  A) Yalnız 1
  B) 1 ve 2
  C) 1 ve 3
  D) 1, 2 ve 3
  Cevap: B
 • 15) Çay kaşığı çay bardağının içine konulduğunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
  A) Çay kaşığı ile çay arasında ısı alışverişi olur.
  B) Çay ısı verir.
  C) Çayın tanecikleri hızlanır.
  D) Çay kaşığı ile çayın son sıcaklıkları eşit olur.
  Cevap: C
 • 16) Bir iletkenin direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
  a- cinsine
  b- şekline
  c- boyuna
  d- kesitine
  Cevap: B
 • 17) Çiçek üzerinde tozlaşmanın gerçekleştiği çiçek kısımları, aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir ?
  A)Taç yaprak –Dişi organ
  B)Taç yaprak –Çanak yaprak
  C)Erkek organ –Taç yaprak
  D)Erkek organ –Dişi organ
  Cevap:
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi ısının iletilmesinin istenmediği durumlardan birisidir?
  A) Isıtma kaplarının sapları
  B) Kalorifer peteklerinin gövdeleri
  C) Isıtma kaplarının gövdeleri
  D) Kömür sobalarının gövdeleri
  Cevap: C
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlara örnektir?
  A)Odun
  B)Petrol
  C)LPG
  D)Hava gazı
  Cevap: A
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir elektrik iletkenidir?
  A)Plastik kaşık
  B)Metal kaşık
  C)Seramik fincan
  D)Cam fincan
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder