Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hacmi 75 cm3 kütlesi 375 gram olan bir maddenin yoğunluğu kaç g/cm3 tür?
  A) 3
  B) 5
  C) 7
  D) 300
  Cevap: B
 • 2) Çiçekli bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme konulu sunumiçin bir çalışma hazırlayan Mete, bu süreçte gerçekleşen olayları sırayla anlatmak istiyor.
  Buna göre sunumunda hangi sırayı izlemelidir?

  A) Tozlaşma - Döllenme - Tohum oluşumu - Çimlenme - Yeni bitki
  B) Çimlenme - Tozlaşma - Tohum oluşumu - Yeni bitki - Döllenme
  C) Yeni bitki - Döllenme - Tohum oluşumu - Çimlenme - Tozlaşma
  D) Döllenme - Tozlaşma - Tohum oluşumu - Çimlenme - Yeni Bitki
  Cevap:
 • 3) Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üç gruba ayrılır.
  Buna göre aşağıda verilen yakıtlar gruplandırıldığında hangi seçenekteki yakıt dışarıda kalır?

  A)Doğalgaz
  B)İspirto
  C)Benzin
  D)Mazot
  Cevap: A
 • 4) Dünya Güneş ve Ay'ı büyükten küçüğe doğru sıralarsak hangi seçenek doğru olur? 
  A) Güneş-Dünya-Ay 
  B) Ay-Dünya-Güneş 
  C) Güneş-Ay-Dünya 
  D) Dünya-Güneş-Ay
  Cevap: A
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap:
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yalıtım malzemesi olamaz?
  A) Cam yönü
  B) Altın bilezik
  C) Strafor köpük
  D) Silikon yünü
  Cevap: B
 • 12) .I. Boş bir oda, spor salonu vadi gibi yerlerde bağırdığımızda sesin tekrar duyulması
  II. Çalar saatin çıkardığı sesin saat yünle sarıldığında daha az duyulması
  III. Bir engelle karşılaşan sesin yayılma doğrultusunu değiştirmesi
  Yukarıda verilen durumlar ses dalgalarının madde ile etkileşmesi ile ilgili olarak hangi olaylarla açıklanabilir?

  A) Yansıma - Soğurulma - Yankı
  B) Soğurulma - Yansıma - Yankı
  C) Yankı - Yansıma - Soğurulma
  D) Yankı - Soğurulma - Yansıma
  Cevap:
 • 13) Akciğerlerin yapısında bulunan, alveollerin solunumdaki görevi ,aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sesi oluşturmak
  B) Havayı nemlendirmek
  C) Mikropları tutmak
  D) Gaz değişimini sağlamak
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemini oluşturan yapı ve organlardan değildir?
  A) Akciğer
  B) Alveol
  C) Bronş
  D) Kalp
  Cevap:
 • 15) Aşağıda verilen maddelerden hangisi akışkan özelliğe sahip değildir?
  A) Karbondioksit gazı
  B) Su
  C) Gümüş tel
  D) Oksijen gazı
  Cevap: C
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi elektriği iletir?
  A) Şekerli su
  B) Tuzlu su
  C) Tahta blok
  D) Plastik çubuk
  Cevap: B
 • 17) Işık madde ile karşılaşınca hangisi gerçekleşmez?
  A) Işık yamulabilir.
  B) Işık yansıyabilir.
  C) Işık geçebilir.
  D) Işık geçemeyebilir
  Cevap: A
 • 18) Genel verici olarak bilinen ve herkese kan verebilen kan grubu aşağıdakileren hangisidir?
  a) A grubu
  b) B grubu
  c) AB grubu
  d) 0 grubu
  Cevap:
 • 19) Evinde kış hazırlığı yapan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa yalıtıma faydası olmaz?
  A) Pencerelerde çift cam kullanmak
  B) Pencere kenarlarına silikon koymak
  C) Su borularını izocam ile sarmak
  D) İç duvarları koyu renge boyamak
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi doğurarak çoğalır?
  A)Koyun
  B)Sazan
  C)Kurbağa
  D)Yılan
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder