Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir öğretmen yaptığı kontrollü deneyde değişkenleri aşağıdaki gibi belirliyor:
  Bağımlı değişken: Ampul parlaklığı
  Kontrol edilen: Ampul sayısı, pil sayısı, tellerin kesiti ve uzunluğu
  Bağımsız değişken: Kullanılan tellerin yapıldığı maddeler
  Bu öğretmenin araştırma sorusu ne olabilir?

  A) Pil sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
  B) Telin cinsi ampul parlaklığını etkiler mi?
  C) Telin boyu ampul parlaklığını etkiler mi?
  D) Ampul sayısı ampul parlaklığını etkiler mi?
  Cevap:
 • 2) Büyük kan dolaşımıyla ilgili,

  1. Oksijence zengin kanın vücuda taşınmasıdır.
  2. Karbondioksitçe zengin kan toplanarak vücuda verilir.
  3. Sol karıncıktan çıkan kan, sağ kulakçığa gelir.

  ifadelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız 1.
  B) 1 ve 3.
  C) 2 ve 3.
  D) 1, 2 ve 3.
  Cevap:
 • 3) Mehmet, şekildeki elektrik devresinde bulunan ampulün parlaklığını artırmak için aşağıdaki yöntemleri denemiştir.

  I. Reostanın sürgüsünü 1 yönünde hareket ettirme.
  II. Reostanın sürgüsünü 2 yönünde hareket ettirme.
  III. Devreden bir pil çıkarma.
  IV. Devreye bir ampul ekleme.

  Mehmet, bu yöntemlerden hangisini uyguladığında ampul parlaklığı artmaz?

  A) Yalnız I
  B) II, III ve IV
  C) I, II ve III
  D Yalnız IV
  Cevap: B
 • 4) Yakıtlar; katı, sıvı ve gaz yakıtlar olmak üzere üç gruba ayrılır.
  Buna göre aşağıda verilen yakıtlar gruplandırıldığında hangi seçenekteki yakıt dışarıda kalır?

  A)Doğalgaz
  B)İspirto
  C)Benzin
  D)Mazot
  Cevap: A
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi Ay'ın evrelerinden biri değildir?
  İlk dördün
  B.Son dördün
  C.Dolunay
  D.Yarım Ay
  Cevap:
 • 8)


  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10) Direncin maddenin uzunluğuna bağlı olduğunu göstermek isteyen bir öğrenci aşağıdaki tellerle sınıfa geliyor.
  Bu durum ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A ) Limonata ile buz arasında ısı alışverişi olur.
  B ) Limonata buza ısı vererek erimesini sağlar.
  C ) Buz limonatadan ısı alır.
  D ) Limonatanın taneciklerinin hızı artar.
  Cevap: D
 • 11) Aşağıda verilen madde değişimlerinden hangisi fiziksel değişmedir ?
  a) Yumurtanın haşlanması
  b) Etin pişirilmesi
  c) Kağıdın yanması
  d) Salatalığın doğranması
  Cevap: D
 • 12) Güneş’ in Dünya’ yı ısıtması nasıl bir yayılma çeşitidir?
  A) Konveksiyon
  B) Işıma
  C)İletim
  D)Taşım
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki malzemelerden hangisi ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılamaz?
  A) Demir
  B) Hava
  C) Tahta
  D) Plastik
  Cevap: A
 • 14) Genel verici olarak bilinen ve herkese kan verebilen kan grubu aşağıdakileren hangisidir?
  a) A grubu
  b) B grubu
  c) AB grubu
  d) 0 grubu
  Cevap:
 • 15) Küçük kan dolaşımının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Vücutta dolaşan atık maddeleri deri yoluyla atmak
  B)Kirli kanın akciğerlerde temizlenmesini sağlamak
  C)Vücuda giren mikroplarla savaşmak
  D)Beyne temiz kanı ulaştırmak
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder