Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Fen Bilimleri 2. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Doğal gaz ve soba zehirlenmeleri yüzünden pek çok insan hayatını kaybetmektedir. Bu durumun önüne geçmek için bazı tedbirler alınması gerekir. Buna göre aşağıda verilen durumlardan hangileri bu tedbirlerdendir?

  1. Rüzgârlı havalarda sobaları yakmamalıyız.
  2. Bacaların temizliğini düzenli olarak yaptırmalıyız.
  3. Fosil yakıt kullanımını özendirmeliyiz.

  A) 1 ve 2.
  B) 1 ve 3.
  C) 2 ve 3.
  D) 1, 2 ve 3.
  Cevap: A
 • 2) Alyuvarlar kırmızı kan hücreleridir. Görevi oksijen ve karbondioksiti taşımaktır. Olgunlaşmış alyuvarlar ise çekirdeklerini kaybederler. Bunun nedeni - - - - .

  Yukarıdaki cümle hangi ifade ile tamamlanırsa doğru bilgi içeren bir paragraf olur?

  A) çekirdeğin hemoglobine dönüşmesidir.
  B) oksijen ve karbondioksit taşıma kapasitesini arttırmaktır.
  C) çekirdeğin kanın pıhtılaşmasını sağlayarak akışını yavaşlatmasıdır.
  D) yükseklere çıkıldıkça akyuvar miktarının artması gerektiğindendir.
  Cevap:
 • 3) Neslimizin 65 milyon yıl önce tükendiğini biliyor musun?
  Dinozorlar ile ilgili sahip olduğumuz bilgileri elde etmede hangisinin rolü vardır?

  A) Magmatik kayaçlar arasında bulunan fosiller
  B) Tortul kayaçlar arasında bulunan fosiller
  C) Başkalaşım kayaçlar arasında bulunan fosiller
  D) Farklı kayaçların zaman içerisinde birbirine dönüşmesi
  Cevap:
 • 4)


  Cevap:
 • 5) Maddelerin elektriksel direnci aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
  A) Renk
  B) Uzunluk
  C) Kesit Alanı
  D) Cins
  Cevap: A
 • 6) Bir maddenin birim hacminin kütlesine maddenin yoğunluğu denir.
  Maddenin yoğunluğu ile ilgili olarak;
  I. Tüm maddelerin yoğunluğu aynıdır.
  II. Kütle ve hacme bağlıdır.
  III. Birimi g/cm3’tür.
  İfadelerinden hangisi/hangileri doğrudur?

  A)I, II ve III
  B)II ve III
  C)I ve III
  D)Yalnız I
  Cevap: B
 • 7)


  Cevap:
 • 8) Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdikleri zorluğa…..I……denir.
  Birimi ..II… dur.
  Yukarıdaki bilgide I ve II ile gösterilen yerlere hangi seçenekteki kavramlar yazıldığında bilgi doğru tamamlanır?

  A) Direnç - Dinamometre
  B) Gerilim - Ohm
  C) Reosta - Değişken direnç
  D) Direnç - Ohm
  Cevap: D
 • 9)


  Cevap:
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi katı yakıtlardan değildir?
  A) Odun
  B) Doğal gaz
  C) Linyit
  D) Taş kömürü
  Cevap: B
 • 11) Akciğerlerin yapısında bulunan, alveollerin solunumdaki görevi ,aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sesi oluşturmak
  B) Havayı nemlendirmek
  C) Mikropları tutmak
  D) Gaz değişimini sağlamak
  Cevap:
 • 12) Yapısında sadece tek çeşit atom bulunduran maddelere ne ad verilir?
  A) Bileşik
  B) Karışım
  C) Element
  D) Çözelti
  Cevap: A
 • 13) Kütlesi ve hacmi olan her şeye madde denir.
  Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

  A-Toprak
  B-Ses
  C-Hava
  D-Su
  Cevap: B
 • 14) I.Alyuvar
  II.Akyuvar
  III.Kan pulcuğu
  IV.Plazma
  Kanı oluşturan yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri kanın hücresel kısmı içerisinde incelenemez?

  A)Yalnız IV
  B)I ve II
  C)II ve III
  D)I,II ve III
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki hayvanlardan hangisi başkalaşım geçirir?
  A)Balık
  B)Kurbağa
  C)İnek
  D)Köpek
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder